EMA: E-mapa edukačních programů na památkách

Rychlý filtr typů památkových objektů

               

Bečov nad Teplou (hrad a zámek)

Bečov nad Teplou (hrad a zámek) - hlavní obrázek Státní hrad a zámek v Bečově nad Teplou představují ojedinělý soubor dochovaných kulturních památek nesmírné historické hodnoty. Zachovalý středověký hrad se tyčí nad řekou Teplou a představuje jeden z nejlépe dochovaných hradů v Čechách. Barokní zámek v jeho podhradí pak nabízí možnost zhlédnout unikátní mobiliář sv. Maura, druhou nejcennější zlatnickou movitou památku na území ČR.

Aktuální edukační programy: 2
Archiv edukačních programů: 5

hrad (ikonka)zámek (ikonka)

Telč (zámek)

Telč (zámek) - hlavní obrázek Telčský zámek patří mezi klenoty moravské renesační architektury. Jeho přitažlivost je tím větší, že se zde díky citlivému přístupu majitelů k dědictví minulosti zachovaly ve velmi dobrém stavu původní interiéry. 

Aktuální edukační programy: 0
Archiv edukačních programů: 1

zámek (ikonka)historická zahrada, park (ikonka)památka UNESCO (ikonka)

Český Krumlov (zámek)

Český Krumlov (zámek) - hlavní obrázek Památka UNESCO.
Státní zámek Český Krumlov je jedním z nejrozsáhlejších hradních areálů ve střední Evropě. Zahrnuje čtyřicet budov a palácových stavení soustředěných kolem pěti zámeckých nádvoří. Plošně nejrozsáhlejší částí českokrumlovského zámeckého areálu je zámecká zahrada o rozloze téměř jedenácti hektarů.

Aktuální edukační programy: 0
Archiv edukačních programů: 1

zámek (ikonka)historická zahrada, park (ikonka)památka UNESCO (ikonka)

Ostrava (Důl Michal)

Ostrava (Důl Michal) - hlavní obrázek Areál bývalého kamenouhelného dolu je prozatím jedinou technickou památkou ve správě NPÚ.
Představuje ojediněle dochovaný sobor průmyslové architektury a strojního
parku z počátku 20. století, dochovaného v místě svého původního provozu.

Aktuální edukační programy: 0
Archiv edukačních programů: 7

technická památka (ikonka)

Kroměříž (Arcibiskupský zámek)

Kroměříž (Arcibiskupský zámek) - hlavní obrázek Arcibiskupský zámek v Kroměříži patří mezi přední kulturně historické památky na  Moravě, byl majetkem olomouckých biskupů a  arcibiskupů, kterým sloužil jako reprezentační sídlo.

Aktuální edukační programy: 0
Archiv edukačních programů: 9

zámek (ikonka)památka UNESCO (ikonka)

Kroměříž (Květná zahrada)

Kroměříž (Květná zahrada) - hlavní obrázek Kroměřížská Květná zahrada, známá též pod názvem Libosad, patří mezi nejvýznamnější zahradní díla na světě.

Aktuální edukační programy: 1
Archiv edukačních programů: 16

historická zahrada, park (ikonka)památka UNESCO (ikonka)

České Budějovice (městská památková rezervace)

České Budějovice (městská památková rezervace) - hlavní obrázek Město založené českým králem Přemyslem Otakarem II. v roce 1265 na soutoku řek Vltavy a Malše.
Pravidelný šachovnicový půdorys královského města s více jak hektarovým čtvercovým náměstím, s množstvím cenných církevních a světských staveb, patří k vrcholům středověkého urbanismu.

Aktuální edukační programy: 0
Archiv edukačních programů: 1

památková rezervace, zóna (ikonka)

Veltrusy (zámek)

Veltrusy (zámek) - hlavní obrázek Barokní zámek Chotků z první poloviny 18. století. Přírodně krajinářský park s romantickými stavbami. Historické interiéry s cenným zařízením a sbírkami. Edukační centrum. 

Aktuální edukační programy: 1
Archiv edukačních programů: 0

zámek (ikonka)historická zahrada, park (ikonka)

Hradec nad Moravicí (zámek)

Hradec nad Moravicí (zámek) - hlavní obrázek Dnešní podoba empírového Bílého zámku v Hradci nad Moravicí je výsledkem téměř tisíciletého vývoje a proměn, kterými zámecký areál prošel v období 10. až 19. století. Zámek po empírové přestavbě mělo možnost navštívit mnoho významných osobností své doby jako např. Ludwig van Beethoven, Niccolo Paganini, Ferenc Liszt, ruský car Alexandr I.,  Klemens Václav Metternich nebo německý císař Vilém II. Součástí areálu zámku je i anglický park. Návštěvníkům jsou k dispozici dva stálé prohlídkové okruhy a množství zajímavých výstav, které jsou každoročně obměňovány.

Aktuální edukační programy: 2
Archiv edukačních programů: 1

zámek (ikonka)historická zahrada, park (ikonka)

Kroměříž (Podzámecká zahrada)

Kroměříž (Podzámecká zahrada) - hlavní obrázek Podzámecká zahrada navazuje na Arcibiskupský zámek v Kroměříži a patří k nejhodnotnějším krajinářským parkům v České repubice.  

Aktuální edukační programy: 0
Archiv edukačních programů: 5

historická zahrada, park (ikonka)památka UNESCO (ikonka)

Jaroměřice nad Rokytnou (zámek)

Jaroměřice nad Rokytnou (zámek) - hlavní obrázek Barokní zámek Jaroměřice nad Rokytnou patří k nejmohutnějším architekturám 1. pol. 18. stol. u nás i v Evropě. Původní středověká tvrz byla koncem 16. stol. přestavěna na renesanční zámek, který se dochoval ve zdivu nynější barokní budovy. Do barokní podoby byl zámek přebudován za nejvýznamnějšího rodu, který vlastnil jaroměřické panství, Questenberků v letech 1700 - 1737. 

Aktuální edukační programy: 0
Archiv edukačních programů: 1

zámek (ikonka)historická zahrada, park (ikonka)

Vizovice (zámek)

Vizovice (zámek) - hlavní obrázek Zámek Vizovice se nachází v centru stejnojmenného města, asi 15 km od krajského města Zlín ve Zlínském kraji. Jedná se o zámek postavený v polovině 18. století s bohatými interiéry v barokním a klasicistním stylu.

Aktuální edukační programy: 0
Archiv edukačních programů: 3

zámek (ikonka)historická zahrada, park (ikonka)

Buchlov (hrad)

Buchlov (hrad) - hlavní obrázek Buchlov je královský hrad stojící na stejnojmenném kopci v Chřibech nad Buchlovicemi v nadmořské výšce 509 metrů. Doba stavby tohoto hradu se odhaduje na 1. polovinu 13. století. Poslední úpravu hradu provedl vévoda Jan Ždánský ze Zástřizel při přestavbě na renesanční sloh v letech 1540–1558.

Aktuální edukační programy: 0
Archiv edukačních programů: 2

hrad (ikonka)

Červená Lhota (zámek)

Červená Lhota (zámek) - hlavní obrázek Stavba červenolhotského zámku ve svém jádru skrývá zbytky původní tvrze ze 14. století. Dnešní renesanční budova vznikla po roce 1530 a byla dále několikrát upravena. Zámecké interiéry prvního patra mají dispozici z 80. let 17. století. Představují dnes autentickou podobu šlechtického bytu posledních majitelů z doby kolem roku 1910. 

Aktuální edukační programy: 0
Archiv edukačních programů: 1

zámek (ikonka)

Dačice (zámek)

Dačice (zámek) - hlavní obrázek Původní renesanční zámek Krajířů z Krajku získal dnešní empírový vzhled při přestavbě hlavního zámeckého průčelí, kterou navrhl roku 1816 vídeňský architekt Riedl. V 60. letech 19. století pak dokončil Friedrich Flor vnější vzhled zámku úpravou zahradního průčelí. 

Aktuální edukační programy: 0
Archiv edukačních programů: 0

zámek (ikonka)

Jindřichův Hradec (zámek)

Jindřichův Hradec (zámek) - hlavní obrázek Monumentální soubor budov hradu a zámku v Jindřichově Hradci, prohlášený v roce 1996 národní kulturní památkou, patří k nejrozsáhlejším a nejkrásnějším památkovým komplexům v České republice. V letech 1976 - 1993 prošel hrad a zámek generální opravou a postupně byl celý zpřístupněn veřejnosti.

Aktuální edukační programy: 0
Archiv edukačních programů: 0

hrad (ikonka)zámek (ikonka)

Křivoklát (hrad)

Křivoklát (hrad) - hlavní obrázek Jeden z nejstarších a nejvýznamnějších hradů českých knížat a králů. Historické interiéry, hradní kaple, knihovna, fürstenberské muzeum, lovecké sbírky.   

Aktuální edukační programy: 0
Archiv edukačních programů: 1

hrad (ikonka)

Kunštát (zámek)

Kunštát (zámek) - hlavní obrázek Jeden z nejstarších moravských hradů z poloviny 13. století je spojen s rodem pánů z Kunštátu. Současná podoba zámku je výsledkem přestaveb v polovině 16. století a dále v letech 1678 – 1680.

Aktuální edukační programy: 0
Archiv edukačních programů: 0

zámek (ikonka)

Lipnice (hrad)

Lipnice (hrad) - hlavní obrázek Jeden z nejmohutnějších českých šlechtických hradů, založený na počátku 14. století mocným rodem pánů z Lichtemburka je příkladem  monumentální středověké architektury s jedinečnými vyhlídkami do okolního kraje. 

Aktuální edukační programy: 0
Archiv edukačních programů: 1

hrad (ikonka)

Náměšť nad Oslavou (zámek)

Náměšť nad Oslavou (zámek) - hlavní obrázek Zámek v Náměšti nad Oslavou postavený na skalnatém masívu na levém břehu řeky Oslavy patří mezi významné doklady renesančního stavitelství na Moravě. Původní hrad ze 13. stol. byl moravskými pány ze Žerotína přebudován v létech 1565-1578 na honosné renesanční sídlo, které se zachovalo v téměř nezměněné podobě dodnes.

Aktuální edukační programy: 0
Archiv edukačních programů: 1

zámek (ikonka)

Plasy (klášter)

Plasy (klášter) - hlavní obrázek prvního panovnického cisterciáckého kláštera v  Čechách, založeného roku 1144 knížetem Vladislavem II.  Během let 1661 až 1785 velkolepě barokně přestavován podle plánů Jean Baptiste Matheye, Jana Blažeje Santiniho a Kiliána Ignáce Dientzenhoffera. 

Aktuální edukační programy: 0
Archiv edukačních programů: 1

církevní památka (ikonka)

Sázava (klášter)

Sázava (klášter) - hlavní obrázek Sázavský klášter, významná památka staroslověnské kultury a poutní místo ke sv. Prokopovi, má přirozený potenciál pro mimoškolní výchovu a vzdělávání. 

Aktuální edukační programy: 0
Archiv edukačních programů: 1

církevní památka (ikonka)

Šternberk na Moravě (hrad)

Šternberk na Moravě (hrad) - hlavní obrázek Státní hrad Šternberk se nachází ve městě Šternberk v blízkosti Olomouce. Hrad byl založen v polovině 13. století, jeho současná podoba v duchu romantického historismu dle projektu vídeňského architekta Karla Gandolpha Kaysera však odpovídá rozsáhlé přestavbě a modernizaci koncem 19. století. Hrad ve své nynější podobě představuje luxusní panské sídlo s mimořádně dochovaným mobiliářem, včetně tehdejších technických novinek z oblasti vybavení budov.
 

Aktuální edukační programy: 0
Archiv edukačních programů: 4

hrad (ikonka)

Třeboň (zámek)

Třeboň (zámek) - hlavní obrázek Renesanční zámek patřil rodu Rožmberků, poté rodu Švamberků a Schwarzenbergů. Je obklopený anglickým parkem a svou rozlohou se řadí mezi největší jihočeské zámecké areály. V části zámku se nachází rozsáhlý třeboňský archiv, který představuje významný zdroj pramenů dokumentující českou historii.

Aktuální edukační programy: 0
Archiv edukačních programů: 1

zámek (ikonka)

Valeč (zámek)

Valeč (zámek) - hlavní obrázek Areál zámku Valeč na Karlovarsku tvoří ojedinělou ukázku vrcholně barokního stavitelství a krajinného urbanismu. Po válce se zámek stal na krátkou dobu sanatoriem pro válečné veterány, v 50.letech útočištěm pro korejské děti a na dlouho poté dětským domovem. V roce 1976 zámek zachvátil zničující požár. Obnova zámku trvá dodnes. Park je volně přístupný, zámek je standardně zpřístupněn bez průvodce, podívat se je možné i do kostela Nejsvětější Trojice. Prohlídky s průvodcem jsou nabízeny pouze po předchozí objednávce.  

Aktuální edukační programy: 0
Archiv edukačních programů: 1

zámek (ikonka)

Praha (Zahrady pod Pražským hradem)

Praha (Zahrady pod Pražským hradem) - hlavní obrázek Zahrady pod Pražským hradem jsou naší významnou památkou barokní zahradní architektury. 

Aktuální edukační programy: 0
Archiv edukačních programů: 2

historická zahrada, park (ikonka)

Zlatá Koruna (klášter)

Zlatá Koruna (klášter) - hlavní obrázek Bývalý cisterciácký klášter byl založen roku 1263 králem Přemyslem Otakarem II.  Díky své poloze v hlubokém vltavském údolí si dodnes udržel mnoho z původní atmosféry. Patří k nejlépe zachovalým gotickým klášterům v Čechách.
Roku 1995 byl prohlášen za národní kulturní památku.

Aktuální edukační programy: 0
Archiv edukačních programů: 2

církevní památka (ikonka)

Český Krumlov (městská památková rezervace)

Český Krumlov (městská památková rezervace) - hlavní obrázek Město v meandrech řeky Vltavy vás okouzlí atmosférou křivolakých uliček a romantických zákoutí. Od roku 1992 je zapsáno na seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Aktuální edukační programy: 0
Archiv edukačních programů: 1

památková rezervace, zóna (ikonka)památka UNESCO (ikonka)

Kratochvíle (zámek)

Kratochvíle (zámek) - hlavní obrázek Renesanční letohrádek vystavěný pro Viléma z Rožmberka v letech 1583 - 1589 podle vzoru italských vil architektem Baldassarem Maggim z Arogna. Slohově čistý areál patří k nejvýznamnějším a nejlépe dochovaným dokladům italské renesance na území Čech.

Aktuální edukační programy: 0
Archiv edukačních programů: 1

zámek (ikonka)historická zahrada, park (ikonka)

Kroměříž - městská památková rezervace

Kroměříž - městská památková rezervace - hlavní obrázek Městská památková rezervace tvoří jádro města Kroměříž.

Aktuální edukační programy: 0
Archiv edukačních programů: 1

památková rezervace, zóna (ikonka)

Lysice (zámek)

Lysice (zámek) - hlavní obrázek Zámek Lysice je stavební památka nacházející se ve stejnojmenném městysu Lysice na jižní Moravě. Přihéhá k němu rovněž jedna z nejcennějších historických zahrad v ČR. Areál je ve vlastnictví státu, je zpřístupněný veřejnosti a jeho správou je pověřen Národní památkový ústav.

Aktuální edukační programy: 0
Archiv edukačních programů: 1

zámek (ikonka)historická zahrada, park (ikonka)

Filtrování objektů podle edukačních programů

Podle cílových skupin

         

Podle doporučeného věku:

Od do let.

Podle přístupnosti programu:

 

 

Podle aktuálnosti programu:

  |   |