Edukační programy na objektech

Každá ruka pomáhá, aneb zámecký park na vlastní kůžirodina s dětmi (ikonka)veřejnost (ikonka)odborná veřejnost (ikonka)
(Hradec nad Moravicí (zámek))

Každá ruka pomáhá, aneb zámecký park na vlastní kůži - hlavní obrázek Program „Každá ruka pomáhá, aneb zámecký park na vlastní kůži“ je periodicky se opakující jednorázový program pro dobrovolníky, patrioty a příznivce SZ Hradec nad Moravicí, se vždy dopředu stanoveným konkrétním cílem. Mezi tyto konkrétní krátkodobé cíle patří zejména praktická a realizovatelná obnova a údržba jednotlivých historických lokalit a pamětních míst anglického parku, které však v konečném důsledku směřují k cílům dlouhodobým. Mezi tyto dlouhodobé cíle patří zejména vnímání zámeckého parku jako nedílné součástí zámeckého areálu, národní kulturní památky, kterou je díky zvyšování povědomí veřejnosti o ní, a tím i nazírání na ni, dobré chránit, udržovat a dále vědecky, kulturně a výchovně využívat.
 

Cesta do středověku (zaměřeno na období 11. – 13. století)rodina s dětmi (ikonka)školní skupina (ikonka)
(Hradec nad Moravicí (zámek))

Cesta do středověku (zaměřeno na období 11. – 13. století) - hlavní obrázek
Z jakého materiálu je postaven a jak se stavěl hrad? Jaké měl hrad části, kdo jej mohl stavět a proč? Jak je těžká kroužková košile, kdo ji, a mnohé jiné středověké řemeslné výrobky, vyráběl? Kdo vládl v období 13. století slovem i písmem, šířil vzdělanost na hradě a v nově vznikajících městech v okolí? Na všechny tyto otázky (a nejen na ně) naleznou odpověď účastníci programu „Cesta do středověku“, který využívá původních středověkých architektonických prvků dochovaných dodnes na zámku v Hradci nad Moravicí. Program nabízí dětem školního věku nejen netradiční cestu hradním podzemím, ale také práci se speciálními edukačními pomůckami, které je seznámí s prací středověkého zednického mistra, písaře, rytíře, či člena mnišského řádu.

Relikviář pro každéhorodina s dětmi (ikonka)školní skupina (ikonka)bez bariér (ikonka)
(Bečov nad Teplou (hrad a zámek))

Relikviář pro každého - hlavní obrázek Díky dotykovému modelu relikviáře ve velikosti 1:1, který provází skupinu během celé prohlídky, jsou dětem přístupnou formou vysvětleny výrazy, které se vztahují k dané problematice – relikviář, relikvie, světec apod. Děti se aktivně zapojují do prohlídky – objevují simulovaný obsah skutečného relikviáře, za pomoci lektora správně umisťují jednotlivé části výzdoby a díky komiksu, který si odnesou z prohlídky domů, se dozví vše o osudu této památky. Prohlídka pro děti kopíruje trasu I. návštěvního okruhu a stejně tak končí v trezorové místnosti, kde je skutečný relikviář sv. Maura vystaven.
Program „Relikviář pro každého“ umožňuje rovněž vyjíždět, především v zimních měsících, do škol a dalších zařízení mimo areál SHZ Bečov. Lektorský program pak probíhá podobným způsobem jako na zámku, jen bez možnosti vidět vlastní originál relikviáře sv. Maura.
Prohlídky jsou velmi vhodné i pro zrakově postižené.
 

Procházka minulostírodina s dětmi (ikonka)školní skupina (ikonka)
(Bečov nad Teplou (hrad a zámek))

Procházka minulostí - hlavní obrázek Program je určený dětem předškolního a mladšího školního věku. Hravým způsobem představuje účastníkům zámek Bečov a seznamuje je se základními pojmy jako jsou hrad či zámek, s typickými obyvateli těchto sídel a s jejich způsobem života. Program, který je inspirovaný knihou Pohádka o bečovském dávnosnění, nekopíruje celou zámeckou prohlídkovou trasu, ale je naopak rozšířen o zámecké zahrady, štolu tesanou ve skále či druhé zámecké nádvoří. Při programu dětem kromě lektora pomáhají také bohatě ilustrované pracovní listy. Na závěr jsou pro děti připraveny nejrůznější pomůcky, s jejichž pomocí si mohou prakticky prověřit, co se naučily, za což jsou pasovány do šlechtického stavu.  

Zahrady a parkyškolní skupina (ikonka)
(Veltrusy (zámek))

Zahrady a parky - hlavní obrázek Nalezneme ve Veltrusech stopy barokní zahrady a přírodně krajinářského parku? Jaký byl jejich vývoj v průběhu historie zámku?
Při programu si přiblížíme některé principy kompozice zahrad a parků a na konkrétních příkladech v zámeckém areálu si ukážeme rozdíly mezi barokní zahradou a přírodně krajinářským parkem. Program doplňuje „sochařská dílna" inspirovaná alegorickými sochami Matyáše Bernarda Brauna, ve které si žáci vytvoří vlastní sochařskou kompozici v čestném dvoře.

Vzdělávací program je připraven jako pomůcka pro prohloubení výuky v předmětech matematika, vlastivěda, dějepis a občanská výchova ve 4. – 7. třídách ZŠ. Při programu přiblížíme historii národní kulturní památky Veltrusy. Zaměříme se na historii zámeckých zahrad a jednoho z nejstarších přírodně krajinářských parků v Evropě, který byl koncipován ve stylu tzv. okrasného statku. Žáci se seznámí s některými principy kompozice barokních zahrad a přírodně krajinářských parků, zahrají si dramatickou hru pro pochopení kompozice zahrady, vyslechnou si výklad ke kompozici parku a na závěr si ve skupinách vytvoří návrh vlastní zahrady a parku. Návrhy jsou prezentovány ostatním spolužákům.

Svět v zahraděškolní skupina (ikonka)
(Kroměříž (Květná zahrada))

Svět v zahradě - hlavní obrázek Květnou zahradu budoval biskup Karel z Lichtensteinu-Castelkorna jako celý svět v malém. V jejích částech je tak symbolicky obsažen svět zvířat, rostlin, vzdálených světadílů, hory, lesy, jezera a podobně. Program je zacílen na poznávání obnovených částí Libosadu, které tuto myšlenku zhmotňují: Holandskou, části květnice a štěpnice a menažerii. Směřuje k otázce, jak by podle žáků vypadala zahrada, která by zrcadlila dnešní svět.

Hrajeme si v Libosadurodina s dětmi (ikonka)
(Kroměříž (Květná zahrada))

Hrajeme si v Libosadu - hlavní obrázek Procházka Květnou zahradou se stanovišti určená rodinám s dětmi, při níž se frekventanti programu zážitkovou metodou – formou hry ­–  dozvídají informace o Květné zahradě a zahradním umění.

Moje zahradaškolní skupina (ikonka)
(Kroměříž (Květná zahrada), Kroměříž (Podzámecká zahrada))

Moje zahrada - hlavní obrázek Zahradník Florián (maňásek) provádí děti zahradou. Rozdá dětem obrázky zahradních prvků, které ji utvářejí. Společně po nich v zahradě pátrají a dávají jim jména. Na závěr děti použijí obrázky k tomu, aby formou koláží vytvořily svoji vlastní zahradu.

Zachraňte Narciseškolní skupina (ikonka)
(Kroměříž (Arcibiskupský zámek))

Zachraňte Narcise - hlavní obrázek Návštěva saly terreny Arcibiskupského zámku v Kroměříži a její poznávání skrze vyprávění, hry, dramatizaci a kreslení. Program je zaměřen na příběh vtělený do sochy mytologické postavy Narcise, který se utrápil z nešťastné lásky k sobě samému. V rámci dramatizace tohoto příběhu se děti snaží přijít nešťastnému mladíkovi na pomoc. A tím formují především svoji hodnotovou orientaci.

Tři tajemství
(Kroměříž (Arcibiskupský zámek))

Tři tajemství - hlavní obrázek Na základě vyprávění, her, dramatizace a kreslení žáci poznávají tajemství, která ukrývá sala terrena Arcibiskupského zámku v Kroměříži. Příběhy a tajemství v ní ukrytá jim napoví a zároveň odhalí konkrétní propojení s antickou mytologií, která výzdobu sala terreny inspirovala. Během programu budou žáky provázet nejen bájné příběhy, ale také tvořivé pracovní listy v podobě skládanky, do níž ukryjí svá tři tajemství. Aktivity jsou sestaveny tak, aby si žáci uvědomili jistou podobnost mezi vybranými příběhy z antické mytologie a každodenními lidskými příběhy. 

Roma doma aneb Pražská Itálieškolní skupina (ikonka)
(Praha (Zahrady pod Pražským hradem))

Roma doma aneb Pražská Itálie - hlavní obrázek Program Roma doma aneb Pražská Itálie zprostředkovává návštěvníkům charakter Palácových zahrad pod Pražským hradem, jejich historii, kompoziční principy, zajímavé architektonické prvky, výtvarná díla i rostliny s vazbou na mytologii a to formou dialogu, hry, prvků dramatické výchovy, aktivit zaměřených na poznávání zahrady více smysly.

Odkud spadl Eda?školní skupina (ikonka)
(Kroměříž (Květná zahrada))

Odkud spadl Eda? - hlavní obrázek Pomeranč Eduardo alias Eda se probudil jednoho dne v regále supermarketu obklopen dalšími pomeranči. Ani jeden z nich nevěděl, odkud se tu na světě vzal. Zrovna šla kolem Edy zahradnice Hanka, která slyšela vzlykání. Řekla Edovi, ať nebrečí, nebo se scvrkne, že ho vezme s sebou do zahrady a ukáže mu, kde jsou jeho kořeny. Vzali s sebou i děti, když slíbily, že Edu nesní.
Připravený program pro děti z mateřské školy je situován do Velkého skleníku Květné zahrady. Děti se skrze vyprávění, hry, smyslové a hudební aktivity i výtvarnou činnost seznamují s funkcí stavby a vybranými rostlinami, jejichž plody znají často pouze z regálů supermarketů.

Účesy lysické zahradyškolní skupina (ikonka)
(Lysice (zámek))

Účesy lysické zahrady - hlavní obrázek Zámecká zahrada Lysice se od doby svého vzniku v období renesance mnohokrát „převlekla“, změnila svůj „účes“ podobně jako se měnila móda ve světě odívání. Pojďme společně objevovat její krásu, smysl, význam:
- Jak se měnila podoba zahrady v historii?
- K čemu ji šlechticové potřebovali, jaké měla funkce a významy?
- Jaké jsou rozdíly mezi pravidelnou a nepravidelnou zahradou?
- Co obnáší péče o zahradu?
- Je zahrada uměleckým dílem?
- Jaké nám může vyprávět příběhy?
- Co v zahradě krásně voní a chutná?
- Které rostliny jsou nejzajímavější a odkud pocházejí?
- K čemu je zahrada pro každého z nás? 
Program určený žákům I. stupně ZŠ překonává klasický koncept prohlídky s průvodcem ve prospěch aktivity jeho účastníků. Uplatňují se v něm výtvarné, hudební, herní a dramatické činnosti. Žáci zahradu vnímají všemi svými smysly. 

Kratochvíle proměnškolní skupina (ikonka)
(Kroměříž (Arcibiskupský zámek))

Kratochvíle proměn - hlavní obrázek "Mýtus se nikdy nestal, ale děje se pořád." To jsou slova římského historika Gaia Sallustia Crispa. Žáci střední školy mají příležitost ověřit jejich pravdivost v rámci programu situovaného do saly terreny Arcibiskupského zámku v Kroměříži: Mají dávné příběhy Ovidiových Proměn zobrazené v sochařské výzdobě prostoru skutečně nesmrtelnou platnost a dotýkají se nějak mého života? Stojí zato je nezapomenout a předat další generaci? Program hojně využívá prvků dramatické výchovy a překonává tak klasický způsob návštěvy památky s průvodcem.

Geometrie v zahraděškolní skupina (ikonka)
(Kroměříž (Arcibiskupský zámek))

Geometrie v zahradě - hlavní obrázek Květná zahrada v Kroměříži je založena na principu pravidelné, geometrické zahrady. Stává se tak jedinečným prostředím pro výuku geometrie v praxi. Lektory vedený program umožňuje žákům, za pomoci herních aktivit, vytvářet a objevovat geometrické tvary. Vyvrcholením programu je tvorba geometricky členěné zahrady.

Objevování barokní zahrady zámku Český Krumlovrodina s dětmi (ikonka)školní skupina (ikonka)
(Český Krumlov (zámek))

Objevování barokní zahrady zámku Český Krumlov - hlavní obrázek Program přibližuje školní mládeži vývoj zahrady jako výsledek soustavného a kultivovaného přetváření krajiny a přírody člověkem. Důraz je kladen na závazná schémata plánů barokních zahrad a jejich obvyklý rostlinný sortiment. Žákům je vysvětlena rovněž společenská, reprezentační a užitková funkce zahrady (slavnosti, divadlo, zásobní zahrada).

Po stopách renesance uličkami Českého Krumlovaškolní skupina (ikonka)
(Český Krumlov (městská památková rezervace))

Po stopách renesance uličkami Českého Krumlova - hlavní obrázek Pojďme společně hledat stopy renesanční architektury a umění v autentickém prostředí památky UNESCO, v městské památkové rezervaci Český Krumlov. Dozvíme se nejen o životě na dvoře posledních Rožmberků, ale také o tom, co je to freska, sgrafito, atika či prampouch a naučíme se je v terénu poznávat.  Seznámíme se s prací kameníků a jejich kamenickými značkami. Český Krumlov ale není jen učebnicí architektury a historie. Na fasádách domů, sochách a sousoších, ale i třeba na patnících najdeme obrazy a tajemná znamení, která nás přivádějí k zajímavým příběhům. Stačí se jen pozorně dívat.

Doteky dalekých krajůškolní skupina (ikonka)
(Kroměříž (Květná zahrada))

Doteky dalekých krajů - hlavní obrázek Velký skleník v Květné zahradě v Kroměříži poskytuje útočiště mnoha exotickým rostlinám, které od nepaměti přinášejí lidem užitek. Mají své původní domovy, legendy o stvoření, bohy i zajímavou současnost. Jak vypadá rostlina, kterou využíváme jako koření nazývané bobkový list? Víte, že je to vlastně zakletá víla? Odhalte příběh soužití rostlin a člověka. Přiřaďte k běžným výrobkům a plodům ze supermarketu živé rostliny.

Kartografem v zahraděškolní skupina (ikonka)veřejnost (ikonka)
(Kroměříž (Arcibiskupský zámek))

Kartografem v zahradě - hlavní obrázek Program se odehrává přímo v interiéru jedné z nejcennějších pravidelně členěných historických zahrad naší planety. Přestože je zde vše pravidelně uspořádané, nemusí být vždy jednoduché se zde zorientovat. Když se propojí znalosti matematiky, prostorová představivost, výtvarný talent, pečlivost a touha objevovat, je možné se stát kartografem a pokusit se vytvořit mapu prostoru, ve kterém se nachází řada zajímavých prvků tvořících harmonický celek zahrady. Tyto prvky (tvarované ploty a stěny, zahradní pavilony, květinové záhony, fontány a jiné) je nutné nejprve dobře poznat a následně ve vhodné grafické zkratce zakreslit do vlastní mapy...

Program zahrnuje část vedenou lektorem, ve které se účastnici seznámí se základními údaji o zahradě a architektonickými a vegetačními prvky, ze kterých se zahrada skládá. Každý si vytvoří základ mapy zahrady s hlavními osami a orientačními body i návrh grafických značek, se kterými bude pracovat. Poté se účastník vydá přímo do zahrady zmapovat „neznámé území“. Závěr patří prezentaci výsledků.

Buchlovská spirálaveřejnost (ikonka)odborná veřejnost (ikonka)
(Buchlov (hrad))

Buchlovská spirála - hlavní obrázek Prohlídka hradu Buchlova zaměřená na stavební historii objektu zpřístupňující návštěvníkům hradní parkán.
Nová, výběrová prohlídková trasa se zaměřuje na postupný stavební vývoj hradu s těžištěm ve středověku. Opírá se přitom o aktuální stav poznání. Návštěvníkům je prezentována především vnější podoba hradu a to z míst, která byla doposud veřejnosti nepřístupná. Na základě stavebních spar, zbytků omítek, otisků zaniklých konstrukcí apod., se návštěvník vydá po stopách práce dávných stavebních hutí, ale i požárů a dobyvatel hradu. Výklad je doplněn kresebnými rekonstrukcemi dřívějších podob hradu z konkrétního místa pohledu.
Nová prohlídková trasa je směřována zčásti i do interiéru a to do nejhodnotnějších středověkých prostor hradu. Prohlídková trasa je ukončena na vyhlídkové terase, ze které je možné přehlédnout celý komplex hradu i významné památky v okolí.

Mediální proměnyškolní skupina (ikonka)
(Kroměříž (Květná zahrada))

Mediální proměny - hlavní obrázek Přiblížení proměny světa kolem nás pomocí fúze antiky, baroka, romantismu, symbolického myšlení a moderní techniky. Studenti se načas sami stanou někým, kdo může oživit své představy proměny pomocí jednoduchých animací, které sami s pomocí lektora vytvoří.  K realizaci programu a její následné motivační odezvě je využita jak moderní technika (digitální fotoaparát, notebook, dataprojektor), tak také různé přírodniny sesbírané v okolí Rotundy v Květné zahradě. Program vedený lektorem pomůže účastníkům osvojit si nejen základy antické mytologie, ale i přiblížit plynutí času, potřebu jistoty a ukotvenosti ve světě, který se neustále mění a jehož jsme nedílnou součástí. 

Mezi proměnou a stálostíškolní skupina (ikonka)
(Kroměříž (Arcibiskupský zámek))

Mezi proměnou a stálostí - hlavní obrázek Návštěva saly terreny Arcibiskupského zámku v Kroměříži a její poznávání skrze vyprávění, hry, dramatizaci a kreslení. K realizaci programu a její následné motivační odezvě jsou využity pracovní listy. Program vedený lektorem pomůže účastníkům osvojit si základy antické mytologie a její odraz v zahradním umění i evropské tradici v širším slova smyslu. 

Cyklus programů Příkladné obnovy hradu Bečovveřejnost (ikonka)odborná veřejnost (ikonka)
(Bečov nad Teplou (hrad a zámek))

Cyklus programů Příkladné obnovy hradu Bečov - hlavní obrázek Programy vychází z myšlenek „Projektu konzervace a prezentace hradu Bečov“ a navazují na předešlý mnohaletý vývoj probíhající v rámci vědeckovýzkumného úkolu nazvaného „Prezentace NKP Bečov formou vzdělávacích programů“, jehož součástí byly např. i úspěšné technologické prohlídky „Dobrodružství vápna a písku“ z projektu „(Ne)tušené souvislosti“[1].
 
Programy se věnují různým tématům a v modifikacích jsou určeny veřejnosti i žákům základních a středních škol. Vykazují tyto společné charakteristické rysy:

Nabízejí jedinečnou možnost navštívit atraktivní prostředí mimořádně autenticky dochovaného hradu a zažít jeho genius loci.
Nejsou součástí pravidelné nabídky památkového objektu, ale realizují se v souladu s postupem probíhajících prací. Využívají neopakovatelných příležitostí (např. stavba parkánové lávky, předstihový archeologický průzkum, obnova a záchrana hradního parku apod.) k prezentaci obnovy hradu veřejnosti.
Hlavním lektorem je zkušený odborník na danou problematiku, popř. posílený o animátora, který návštěvníkům pomáhá přiblížit nejen bečovský hrad, ale také problematiku péče o památky, historická řemesla či dobové technologie a postupy.
Účastníci se aktivně zapojují do programů i některých etap obnovy hradu. Programy se realizují ve skupinách do patnácti osob a trvají cca 100 minut, což umožňuje velkou míru interaktivity.

 
[1] Více k projektu „(Ne)tušené souvislosti“ viz http://www.npu.cz/netusene-souvislosti/

Za nití příběhu města Kroměžížrodina s dětmi (ikonka)
(Kroměříž - městská památková rezervace)

Za nití příběhu města Kroměžíž - hlavní obrázek Zážitkově pojatá prohlídka historického jádra města Kroměříže určená rodinám s dětmi. Průvodcem dětí je maňásek Klubíčko symbolizující odvíjející se nit příběhu města od jeho založení až po současnost. Hravou formou je účastníkům programu přiblíženo historické jádro města Kroměříže. Seznamují se s vybranými objekty a místy, které utvářejí jeho nezaměnitelný charakter.
Prohlídkový okruh propojuje Arcibiskupský zámek s kostely sv. Mořice a sv. Jana Křtitele s náměstím s radnicí a měšťanskými domy.

Zlatokorunský orbis pictusrodina s dětmi (ikonka)školní skupina (ikonka)veřejnost (ikonka)
(Zlatá Koruna (klášter))

Zlatokorunský orbis pictus - hlavní obrázek Didaktický program Zlatokorunský orbis pictus seznamuje žáky a studenty s každodenním životem mnichů v cisterciáckém klášteře, s jejich znakovou řečí, povinnostmi a chodem kláštera. Žáci se učí vnímat architektonické detaily gotiky a baroka, dozvídají se o památných stromech, o pokroku v řemeslech a pěstování plodin, které cisterciáci v Čechách šířili.Seznamují se s jedinečným souborem didaktických nástěnných obrazů z 2. pol. 18. stol., které sloužily k názornému vyučování v tamní škole. Část výjevů vychází z díla J. A. Komenského Orbis Pictus.

Program se skládá ze dvou samostatných částí, prohlídky kláštera s pracovním listem a výtvarné dílny, která přináší možnost vyzkoušet si např. knihvazačství, psaní gotických iniciál husím brkem, výrobu pečetí, prohlédnout si model mlýna či skriptoria nebo si vybarvit rozetu, madonu či gotické okno.

Putování historickým městem České Budějovicerodina s dětmi (ikonka)školní skupina (ikonka)
(České Budějovice (městská památková rezervace))

Putování historickým městem České Budějovice - hlavní obrázek Při putování na vás čeká celá řada úkolů, které vám pomohou najít stopy doby gotické, renesanční a barokní v Českých Budějovicích. Potřebujete k tomu dobrý postřeh a hlavu detektiva, protože vše souvisí se vším. Při této nelehké cestě myslete na to, že víc hlav, víc ví. Nebojte se ptát a řešit úkoly s ostatními.

Kratochvíle - škola symbolického myšlení doby renesanceškolní skupina (ikonka)
(Kratochvíle (zámek))

Kratochvíle - škola symbolického myšlení doby renesance - hlavní obrázek Didaktický program „Kratochvíle – škola symbolického myšlení doby renesance“ nemá ambice suplovat hodiny dějepisu, ale snaží se především vyvolat v dětech zájem o vědomí kontextu hodnot, které zámek Kratochvíle návštěvníkům nabízí. Vedle vědomí mezipředmětových vztahů (dějepis, český jazyk a literatura, dějiny umění) se jedná též o kontext minulého a současného – o náhled vlastního života ve světle renesančního myšlení.

Od růže k slzeškolní skupina (ikonka)
(Vizovice (zámek))

Od růže k slze - hlavní obrázek Zahrada je odnepaměti obrazem ráje. Podle pověsti dal kdysi květ růže vzniknout klášteru, na jehož místě byl později vystavěn Vizovický zámek. To co zůstává, byť se mění, je krásná zahrada: od středověkého rajského dvora, přes renesanční a barokní zahradu až po krajinářský park s jezírkem ve tvaru slzy. To je letmou vzpomínkou na štěstí.
Program zážitkovým způsobem s využitím dramatickýh prvků a výtvarné činnosti zprostředkovává krásu význam a měnící se podobu vizovické zámecké zahrady. 

Návštěva na dvoře posledních Rožmberkůškolní skupina (ikonka)
(Třeboň (zámek))

Návštěva na dvoře posledních Rožmberků - hlavní obrázek Jak se žilo na dvoře posledních Rožmberků? Čím se zabýval alchymista, rybníkář či kejklíř? Jaké záliby měl Petr Vok? Kde se nachází kunstkomora a co je fraucimor? Jak se odívali lidé v době renesance? Staň se dvořanem Petra Voka a pod vedením majordoma nalezneš na tyto i další otázky odpověď!  Při programu jsou využívány repliky renesančních kostýmů.

Smyslů plný hradbez bariér (ikonka)
(Buchlov (hrad))

Smyslů plný hrad - hlavní obrázek Prohlídka jádra hradu Buchlova pro nevidomé a slabozraké zohledňující jejich vzdělávací potřeby. S ohledem na zrakové znevýhodnění je památka zprostředkována za pomoci více smyslů: haptické příležitosti, čichové chuťové a sluchové podněty; dále pak s využitím popisného výkladu a haptického půdorysu hradu.   

Zahrada je hraškolní skupina (ikonka)
(Kroměříž (Podzámecká zahrada))

Zahrada je hra - hlavní obrázek Procházka Podzámeckou zahradou s pěti zastaveními, připravená pro děti předškolního věku. Při programu jsou zapojeny všechny smysly žáků. Průvodci dětí jsou studentky Střední školy pedagogické, v kostýmech zahradnic, učící se učením. 

Čajová zahradaškolní skupina (ikonka)
(Kroměříž (Květná zahrada))

Čajová zahrada - hlavní obrázek Děti se stávají samuraji, kteří obdrželi pozvání zúčastnit se čajového obřadu. Poté, co si osvojí správné chování a oblečou slavnostní oděv, vydávají se čajovou zahradou plnou rituálů, překvapení a symboliky do čajové chýše vstříc svému hostiteli - pánu čajového obřadu. Ochutnají nejen lahodný nápoj, ale objeví také "Umělcovu květinu".  

Stopy osudůškolní skupina (ikonka)
(Valeč (zámek))

Stopy osudů - hlavní obrázek Modul I. (baroko, barokní velkostatek)
Barokní část edukačního programu, „Stopy osudů“, je ve své pilotní fázi určena studentům Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, jmenovitě žákům historického semináře pod vedením Mgr. Dagmar Erbenové, Ph.D. a dalším vybraným ročníkům uvedené školy.
 
Inspirací a jedním z hlavních zdrojů pro náplň barokní části edukačního programu je v praktické rovině především zámecký areál SZ Valeč a barokní prvky, které se v něm a v obci samotné dochovaly dodnes. V rovině teoretické je pak důležitým zdrojem zejména článek historika Petra Berana, Chvála Valče, který mapuje vývoj obce od 14. století až do roku 2001, kdy byl poprvé uveřejněn. Dalšími zdroji jsou např. Text k prohlídkám SZ Valeč od Ing. arch. Adély Poubové, SHP SZ Valeč z roku 1978 od Dr. M. Horyny a Dr. O. Novosadové, kopie dobových akvarelů jednoho z majitelů panství, hraběte Vincence Thurn-Valsassiny, vybrané mapy, aj.
 
Účastníci programu díky výše uvedeným materiálům dostanou možnost samostatně odkrývat alespoň částečně podobu lokality a života obyvatel barokního velkostatku.  Zároveň dostanou možnost kriticky zhodnotit a diskutovat nad sociokulturními proměnami venkova v historickém kontextu, a to především proměnu života obyvatel dané obce, a spolu s ní i proměnu podoby a funkce zámku i krajiny, která místo obklopuje.
 
Modul II. (Valeč a odsun)
Druhý modul edukačního programu, „Stopy osudů“, je ve své pilotní fázi opět určen studentům Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, jmenovitě žákům historického semináře pod vedením Mgr. Dagmar Erbenové, Ph.D. a vybraným ročníkům jmenovaného gymnázia.
 
Inspirací a jedním z hlavních zdrojů pro náplň edukačního programu jsou jednak vzpomínky Josefa Škrábka a dále pak sborníky, které uspořádal Alfred Zeischka. Oba zdroje mapují historický vývoj obce Valeč a obsahují i výpovědi několika konkrétních odsunutých obyvatel obce. Dalšími zdroji jsou také dobový tisk (např. karikatury), dobové fotografie, statistické údaje, mapy, vybrané materiály legislativní povahy.
 
Především zprostředkované vzpomínky valečských rodáků nabízejí žákům možnost nahlédnout do života městečka v konkrétním historickém období a kriticky se zamyslet nad sociokulturními proměnami života jeho obyvatel.  Formou komparace současné podoby vybraných míst s dobovými fotografiemi budou porovnávat proměnu zástavby obce a podoby zámku i krajiny, která ji obklopuje.
 
Celkově by studenti měli v rámci programu získat prostor pro kritickou diskuzi a zamyšlení, nejenom nad soužitím Čechů a Němců v karlovarském pohraničí, ale nad proměnou života na venkově celkově, v rámci období počínající barokem až po současnost.

Po stopách sv. Prokopaškolní skupina (ikonka)
(Sázava (klášter))

Po stopách sv. Prokopa - hlavní obrázek Výchovně vzdělávací program Po stopách sv. Prokopa – putování spolu se svatým poustevníkem, mnichem, opatem a národním patronem českými dějinami v Sázavském klášteře. Skrze příběh sv. Prokopa se dozvíme okolnosti založení Sázavského kláštera, naučíme se, jak rozpoznáme sv. Prokopa v umění, jak žili mniši v Sázavském klášteře, z jakých součástí se skládá klášterní areál v Sázavě, nebo se zamyslíme nad tím, s čím musel Prokop bojovat, když do Sázavy před více než tisíci lety přišel.   

Život na zámku (v 19. století)školní skupina (ikonka)
(Hradec nad Moravicí (zámek))

Život na zámku (v 19. století) - hlavní obrázek Edukační program Život na zámku je celoročně nabízeným programem, jehož snahou je přiblížit žákům 4. - 9. tříd ZŠ za pomoci autentického prostředí zámku v Hradci nad Moravicí život, funkce, činnosti a role šlechtice a jeho personálu v 19. století. Program je nutno předem objednat na příslušný den a hodinu. Děti si za pomoci speciálních edukativních pomůcek (obsahující m. j. sadu 14 kostýmů postav dle autentických osobností) mohou osvojit některé z tehdejších dovedností vyššího a nižšího personálu - např. psaní husím brkem, pečetění dopisů, sabráž, dekantaci, cídění nádob, zametání březovým koštětem...
Zároveň mají děti možnost dozvědět se více o časovém rozvrhu dne v 19. století, o personální hierarchii a na vlastní kůži se mohou seznámit s hmotnou kulturu všedního dne té doby, jakož i s některými autentickými prostorami zámku (vinný sklep, ledovna, spižírna). Zábavnou  formou se děti rovněž seznámí s funkcemi šlechtického velkostatku v historických souvislostech 19. století na Opavsku, resp. v českých zemích.
 

Navrhni si zahraduškolní skupina (ikonka)
(Praha (Zahrady pod Pražským hradem))

Navrhni si zahradu - hlavní obrázek Vnímání barokní atmosféry v sala terreně Ledeburské zahrady pod freskami s dramatickými motivy a dramatickou hrou na téma výbuch sopky Vesuv a zničení Pompejí si mohou žáci základních škol v Zahradách pod Pražským hradem vyzkoušet a zahrát. Program je zaměřen na kompozici barokní zahrady a její výtvarné zpracování.  

Čtyři roční období v zahradě se zahradníkem Floriánemškolní skupina (ikonka)
(Kroměříž (Květná zahrada), Kroměříž (Podzámecká zahrada))

Čtyři roční období v zahradě se zahradníkem Floriánem - hlavní obrázek V programu Čtyři roční období v zahradě se zahradníkem Floriánem bylo možné uskutečnit čtyři setkání žáků 2. třídy ZŠ Zámoraví v kroměřížských zahradách během školního roku tak, aby mohli poznávat a vnímat zahradu ve všech čtyřech ročních obdobích. Průvodcem dětí byl kromě lektorů maňásek zahradník Florián. Při programu byly zapojeny různé smysly dětí, připravené aktivity umožňovaly kooperaci žáků v pracovních skupinkách a důsledně byla hledána vazba na výuku ve škole. Řada činností přímo směřovala k navazující práci v prostředí školy.  

Mluvící židleškolní skupina (ikonka)
(Vizovice (zámek))

Mluvící židle - hlavní obrázek K nejcennějším částem mobiliáře Vizovického zámku patří kolekce židlí s motivy La Fontainových bajek, věčně aktuálních příběhů. Program Mluvící židle je pozváním k jejich opětovnému vyprávění a interpretaci tak, jak je v historickém prostředí vnímá člověk 21. století.

Zvířátka na zámkuškolní skupina (ikonka)
(Vizovice (zámek))

Zvířátka na zámku - hlavní obrázek Interpretace vybraných La Fontainových bajek zachycených na sedací soupravě ve Vizovickém zámku s dětmi z mateřských škol. Při programu jsou využity prvky dramatické, hudební a výtvarné výchovy.

Zlatovláskarodina s dětmi (ikonka)školní skupina (ikonka)
(Červená Lhota (zámek))

Zlatovláska - hlavní obrázek Čtyřdenní projekt, jemuž předcházela tři čtvrtě roku dlouhá přípravná fáze, plánování, zkoušení a spolupráce Edukačního centra NPÚ v Telči, správy státního zámku Červená Lhota a SPGŠ Futurum Praha, vyústil programem paralelního zaměření na předškolní děti a středoškolské studenty, budoucí učitele. Program je zaměřen na povýšení genia loci Státního zámku Červená Lhota, opírajícího se o „zlatovláskovou pověst“. 

Skleníky dotykembez bariér (ikonka)
(Kroměříž (Květná zahrada))

Skleníky dotykem - hlavní obrázek Poznávání Velkého a Studeného skleníku Květné zahrady u příležitosti výstavy kamélií. Nevidomým a slabozrakým návštěvníkům je památka UNESCO zprostředkovávána skrze odborný výklad, haptické poznávání a další smyslové aktivity.

Ograbule a ti druzí…školní skupina (ikonka)
(Ostrava (Důl Michal))

Ograbule a ti druzí… - hlavní obrázek Ústředním tématem edukačního programu jsou povolání vykonávaná v prostředí průmyslového areálu a jeho připodobnění k funkční infrastruktuře města. Na základě dedukce, která čerpá inspiraci z dochovaného mobiliáře kamenouhelného dolu a předložených archivních materiálů, děti postupně odhalují podobnost mezi městem a rostlým průmyslovým areálem, která je zároveň klíčem k definování významných shodných a naopak individuálních rysů obou prostředí, z nichž zároveň vychází i charakter a náplň vykonávaných profesí. Bližší práce nastává, včetně jednoduchých praktických úkolů spojených s náplní probíraných profesí, s termíny: horník, geodet, báňský záchranář, ograbule[1]. V závěru programu děti čeká diskuze nad tématem s pamětníkem - bývalým horníkem na Dole Michal.

 
[1] Ograbule, ohrabule, hraběnka – místní označení pro ženy, které na dole vykonávaly náročnou práci v třídírně, jejíž náplní bylo ruční třídění uhlí od hlušiny.

Technika?! Přísloví napoví!školní skupina (ikonka)
(Šternberk na Moravě (hrad))

Technika?! Přísloví napoví! - hlavní obrázek Mikrovlnka, telefon, televize – dnes nás doma obklopují samé technické vymoženosti! Ale jak vypadal běžný den třeba před sto lety? A jak asi vypadal na hradě? Mohla být na hradě technika?
Cílem edukačního programu Technika ?! Přísloví napoví!  je přiblížit dětem prostřednictvím autentického prostředí hradu, kopií sbírkových předmětů, hry a jednoduchých experimentů paralelu mezi středověkým hradem a současným, moderním sídlem.  Na příkladech techniky, kterou děti na hradě samy objeví, bude objasněna její funkce nebo přiblížen celý technologický tok vynálezu od středověku po současnou dobu. Malou nápovědou při pátrání po technických vymoženostech jsou dětem známá přísloví, která mají spojitost s technikou nebo řemesly.

Technická památka známá neznámá (VŠ)školní skupina (ikonka)
(Ostrava (Důl Michal))

Technická památka známá neznámá (VŠ) - hlavní obrázek

Edukační program seznamuje vysokoškolské studenty v autentickém prostředí průmyslového objektu  s pojmem „technická památka“ a neformálně, prostřednictvím přímého kontaktu a bezprostředního zážitku, ji účastníkům programu přibližuje. S pomocí názorných příkladů, edukačních pomůcek a praktických dílen pod vedením zkušeného restaurátora kovů vede program k reflexi hodnot průmyslového dědictví, principů a přístupů k jeho ochraně, včetně dochovaného mobiliáře a způsobů jeho prezentace. Aktivity napomáhají k tomu, aby byl bývalý průmyslový areál vnímán jako památka pozitivně a zároveň v co nejširších souvislostech, včetně socioekonomického vlivu na rozvoj lokality.

Nahoře a dole v doleškolní skupina (ikonka)bez bariér (ikonka)
(Ostrava (Důl Michal))

Nahoře a dole v dole - hlavní obrázek Záměrem programu je seznámit cílovou skupinu s pojmem „kamenouhelný důl“ a neformálně, prostřednictvím diskuze, fotodokumentace a reálných předmětů ji účastníkům projektu přiblížit. S pomocí názorných příkladů, edukačních nástrojů a dedukce vede program k vysvětlení pojmů: technika, uhlí, důl, horník a k objasnění pozice dolu v kulturně-historické minulosti regionu.

Cestovatelé v časerodina s dětmi (ikonka)
(Šternberk na Moravě (hrad))

Cestovatelé v čase - hlavní obrázek Bydlely na hradě děti? Kolik jim je dnes let? Jaký byl jejich život na hradě? V rámci edukačního programu se děti společně s lektorem přenesou do minulosti a podívají se, jaký byl život dětí na panském sídle ve 20. století. Popovídají si o životě posledních majitelů a výchově jejich dětí, o dobové módě, společně si prohlédnou některé autentické hračky nebo dochované fotografie z archivu posledních majitelů hradu.

Technická památka známá neznámá, rodiče s dětmi
(Ostrava (Důl Michal))

Technická památka známá neznámá, rodiče s dětmi - hlavní obrázek Záměrem projektu je seznámit cílovou skupinu v autentickém prostředí průmyslového objektu s pojmem „technická památka“ a neformálně, prostřednictvím přímého kontaktu a bezprostředního zážitku, ji účastníkům projektu přiblížit. S pomocí názorných příkladů, edukačních nástrojů a zážitkové pedagogiky vede program k vysvětlení pojmů: kulturní památka, památkář, technika, uhlí, důl.
 

Když se řekne klášterodborná veřejnost (ikonka)
(Plasy (klášter), Zlatá Koruna (klášter))

Když se řekne klášter - hlavní obrázek Jednodenní akreditovaný seminář s přednáškami a následnou diskusí doplněný prohlídkou objektu s odborným výkladem je zaměřen na představení kláštera jako živého organismu, kde byl od prvopočátku prostor pro vzdělání, tvořivost, vědu, umění i technický pokrok. Nedílnou součástí života v klášteře byla a je vedle víry také práce ve prospěch klášterního společenství i společnosti jako celku. Snahou je upozornit učitele na souvislosti, které by jim mohly pomoci chápat a zprostředkovávat církevní problematiku ve vztahu k současným společenským otázkám. 

Koncept?! Merkur!rodina s dětmi (ikonka)školní skupina (ikonka)bez bariér (ikonka)
(Ostrava (Důl Michal))

Koncept?! Merkur! - hlavní obrázek Jak vypadá práce architekta nebo designéra? Co je to koncept? A k čemu ho vlastně při tvůrčí činnosti potřebujeme? Tyto, i jiné otázky jsou zodpovězeny v průběhu edukačního programu vedeného lektorem a architektem nebo jiným zástupcem z oblasti tvůrčích profesí. Součástí programu je představení práce přítomného specialisty, vysvětlení klíčových momentů a pojmů z oblasti jeho působnosti a následná beseda nad tématem. Praktická část programu spočívá v řešení jednoduchého úkolu - v sestavení libovolného předmětu dle připraveného katalogu stavebnice Merkur (nábytek) takovým způsobem, aby odpovídal tomu, o čem jsme v předchozí části programu hovořili. Děti se tedy stanou návrháři, konstruktéry nebo designéry s jasně promyšleným postupem práce… Po praktické části programu následuje představení výrobků, včetně imaginárního prostředí, do kterého je děti navrhly a zkonstruovaly.
 

Zahrada neslýchanábez bariér (ikonka)
(Kroměříž (Květná zahrada))

Zahrada neslýchaná - hlavní obrázek Realizace programu pro neslyšící a nedoslýchavé návštěvníky Květné zahrady v Kroměříži. Při programu je využita služba tlumočníka do znakové řeči a výklad lektora zohledňuje vzdělávací potřeby návštěvníků památky. Poslechové příležitosti v zahradě jsou kompenzovány podněty vztahujícími se k jiným smyslům nebo jsou zprostředkovávány výkladem.

Voda v zahraděškolní skupina (ikonka)veřejnost (ikonka)
(Kroměříž (Květná zahrada))

Voda v zahradě - hlavní obrázek Teče voda do kopce? K čemu slouží kašny a fontány? Proč chodil olomoucký biskup Karel Lichtenstein Castelkorn do zahrady? A čemu se tam smál?!
Nejen na tyto, ale i na další otázky spojené s funkcí, vedením a uchováváním vody v Květné zahradě v Kroměříži, najdou děti odpověď při edukačním programu Voda v zahradě.
 

Zahrada nevídanábez bariér (ikonka)
(Kroměříž (Květná zahrada))

Zahrada nevídaná - hlavní obrázek Prohlídka Květné zahrady s nevidomými, při které jsou zohledněny jejich potřeby včetně doprovodu psů. Při programu jsou kromě popisného výkladu zařazeny haptické příležitosti vnímání, dále prostor pro vnímání zahrady skrze sluch, čich a chuť. 

Zahrada jako setkánírodina s dětmi (ikonka)veřejnost (ikonka)bez bariér (ikonka)
(Kroměříž (Květná zahrada))

Zahrada jako setkání - hlavní obrázek Opakované setkávání se s nevidomými v Květné zahradě s sebou přineslo příležitost obrácení rolí, kdy se nevidomí v rámci barokního festivalu Hortus magicus stali lektory a na vysoké kvalitativní úrovni prezentovali segment kulturního dědictví této památky UNESCO: modely štukové výzdoby Rotundy.

Černá, barva uhlí, MPbez bariér (ikonka)
(Ostrava (Důl Michal))

Černá, barva uhlí, MP - hlavní obrázek Edukační program je určen osobám s mentálním i kombinovaným postižením s doprovodem a je zaměřen na motivaci klientů centra, jejich aktivaci a seberealizaci působením technické památky. Program seznamuje účastníky se základními pojmy kamenouhelného hornictví: uhlí, rostlina, pravěk, průmysl. Důraz je ale, spíše než na osvojování pojmů, kladen na vlastní, bezprostřední prožitek, práci s kontrastními materiály, kontakt s méně známým prostředím (důl) [1], možnost práce s modely a přiměřenou formu fyzické aktivity (dle kognitivních a somatických schopností skupiny).

 
[1] Většina klientů centra již důl v minulosti navštívila. Při tvorbě nových programů je ale vždy využíván nový prostor, který předkládá před frekventanty programů nové vizuální podněty.

Černá, barva uhlí, rodiče s dětmi, ZŠ
(Ostrava (Důl Michal))

Černá, barva uhlí, rodiče s dětmi, ZŠ - hlavní obrázek Edukační program, který je určený především nejmladším návštěvníkům památek v doprovodu rodičů, navazuje tematicky na sérii již nabízených programů Edukačního centra Ostrava. Ústředním motivem je tentokrát uhlí, jeho vznik, těžba a krajinné změny, které nastaly po jeho efektivním využití v průběhu průmyslové revoluce. Účastníci programu se blíže seznámí s pojmy: uhlí, průmyslová revoluce, karbon, perm nebo parní stroj.  Nedílnou součástí programu jsou i výtvarně-technické dílny, ve kterých účastníci programu zúročí nejen načerpané informace, ale především počitky získané nezaměnitelnou atmosférou prostředí technické památky Důl Michal.

Vidění proměnbez bariér (ikonka)
(Kroměříž (Arcibiskupský zámek))

Vidění proměn - hlavní obrázek Návštěva saly terreny Arcibiskupského zámku v Kroměříži skupinou nevidomých a slabozrakých, při které je akcentováno téma proměn v návaznosti na dílo básníka Ovidia. To odráží bohatá sochařská a malířská výzdoba sálů. V rámci programu jsou připraveny příležitosti pro haptické poznávání, čichové, sluchové a chuťové vjemy, jednoduché dramatické prvky. Popisný výklad lektora je obohacen o výpovědi nevidomých, jak během programu vnímají prostor. Jen skrze součet těchto sdělení je možné plně interpretovat nádherný prostor saly terreny.

Tajemná zahradaveřejnost (ikonka)
(Kroměříž (Květná zahrada), Kroměříž (Podzámecká zahrada))

Tajemná zahrada - hlavní obrázek Účastníci příměstského tábora mají možnost pět dní intenzivně poznávat kroměřížské zahrady zapsané na seznam světového dědictví UNESCO. Prostředkem k tomuto poznávání a budování osobního vztahu jsou zážitkové aktivity doplněné tvůrčími dílnami v prostředí Mateřského centra Klubíčko.

Bečovské dávnosnění aneb život na panském sídleškolní skupina (ikonka)
(Bečov nad Teplou (hrad a zámek))

Bečovské dávnosnění aneb život na panském sídle - hlavní obrázek Program určený pro žáky druhého stupně základní školy je zaměřený na poznání čtyř nejznámějších rodů vlastnících v historii bečovské panství. Využívá repliky historických kostýmů a metod muzejního divadla. Program tematicky vychází z knihy Pohádka o bečovském dávnosnění[1]. První část se odehrává v edukační místnosti, druhá v exteriéru areálu SHZ Bečov.

 
[1] Viz zdroje

Vitrážrodina s dětmi (ikonka)školní skupina (ikonka)
(Bečov nad Teplou (hrad a zámek))

Vitráž - hlavní obrázek Program nazvaný „Vitráž“ je typem přenositelného programu, který je možno realizovat i mimo památkový objekt, a přizpůsobit jej tak dané lokalitě. Při programu se využívá množství pomůcek jako jsou skládací modely gotických vitrážových oken nebo instruktážní video, díky kterým se děti seznámí s technikou vitráže nejen teoreticky, ale rovněž prakticky. Program má i svoji tvůrčí část, kdy účastníci malují obrázky na téma vitráž, které si nakonec odnesou domů. Program ve své ideální formě využívá pro ověření získaných znalostí a dovedností příležitosti, které se nacházejí v místě konání. Jde například o závěrečnou prohlídku vitrážových oken místního kostela, domu atd. 
 

Sv. Jiří, to byl páka! Ten se nebál ani draka...školní skupina (ikonka)
(Šternberk na Moravě (hrad))

Sv. Jiří, to byl páka! Ten se nebál ani draka... - hlavní obrázek Obsahový rámec programu vychází z legendy o sv. Jiří, na základě které se děti v prostředí středověkého hradu potýkají s tématem dobra a zla… Hledáním historických předmětů, na kterých je světec či scéna boje s drakem zachycena, děti pod vedením lektora postupně poodkrývají samotný význam zobrazení. Tématy, která zaujmou stejně tak děvčata i chlapce, je život rytíře, výroba brnění, plátové zbroje atd. Závěr programu je následně opět tematicky svázán s legendou, kdy děti „vše špatné“ uzamknou do „dračí sluje“ a slibují, po vzoru legendy, že budou konat dobro.
 

Řetězové provázenírodina s dětmi (ikonka)školní skupina (ikonka)veřejnost (ikonka)
(Jaroměřice nad Rokytnou (zámek), Lipnice (hrad), Náměšť nad Oslavou (zámek), Telč (zámek))

Řetězové provázení - hlavní obrázek Stanete-li se jako průvodce součástí památkového objektu, změníte svůj pohled na něj. A není vyloučeno, že tato památka se stane součástí Vašeho života nebo ho určitým způsobem ovlivní.    

Škola na zámku Bečovškolní skupina (ikonka)veřejnost (ikonka)
(Bečov nad Teplou (hrad a zámek))

Škola na zámku Bečov - hlavní obrázek Jednorázový dlouhodobý projekt realizovaný ve spolupráci se ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou. Cílem bylo seznámit žáky s historií jejich školy i místa, ve kterém žijí. Žáci v roli terénních badatelů mapovali období let 1952 - 1975, kdy na bečovském zámku sídlil II. stupeň základní školy. Účastnili se průzkumu archivů, rozhovorů s pamětníky, zpracovávání nasbíraných informací a prezentace výsledků formou kolektivní monografie a výstavy. Pro všechny zúčastněné se jednalo o první projekt podobného charakteru.

Batolení zahradourodina s dětmi (ikonka)
(Kroměříž (Podzámecká zahrada))

Batolení zahradou - hlavní obrázek Procházka Podzámeckou zahradou s pěti zastaveními připravená pro rodiče s dětmi v batolecím věku. Při programu jsou zapojeny všechny jejich smysly tak, aby děti v interakci s rodiči zahradu co nejplněji vnímaly. Průvodcem dětí je společně s lektorem maňásek – zahradník Florián.

Narcis v násškolní skupina (ikonka)bez bariér (ikonka)
(Kroměříž (Arcibiskupský zámek))

Narcis v nás - hlavní obrázek Dramatizace příběhu o Narcisovi, který je reprezentován jednou ze soch v sale terreně Arcibiskupského zámku v Kroměříži. Žáci objevují sílu mýtu, který se „nikdy nestal a děje se pořád“: objevují pro sebe aktuálnost příběhu o Narcisovi a nacházejí jeho odraz ve svém životě. 

Mozaikování v osmistěnurodina s dětmi (ikonka)
(Kroměříž (Květná zahrada))

Mozaikování v osmistěnu - hlavní obrázek Tvorba kamínkových mozaik v interiéru Rotundy Květné zahrady, památky UNESCO. Výtvarná díla tvořená v interakci rodičů a dětí mohou vznikat v přímém kontaktu s autentickou výzdobou památky - v tzv. Kamínkových místnostech. 

Rotování v Rotunděbez bariér (ikonka)
(Kroměříž (Květná zahrada))

Rotování v Rotundě - hlavní obrázek Poznávání Rotundy Květné zahrady u příležitosti výstavy kamélií. Nevidomým a slabozrakým návštěvníkům je památka UNESCO zprostředkovávána skrze odborný výklad, haptické poznávání, hudební a smyslové aktivity.

Václav IV. očima dětíškolní skupina (ikonka)
(Křivoklát (hrad))

Václav IV. očima dětí - hlavní obrázek Jak vnímají osobnost Václava IV. děti ze základních škol? U příležitosti 650. výročí korunovace Václava IV. na českého krále se žáci z Rakovnicka pokusili ztvárnit tuto historickou osobnost a významnou událost vlastními díly, která byla prezentována na hradě Křivoklátě. Půlroční školní projekt zahrnoval kromě vlastní tvorby výtvarného a literárního díla půldenní pobyt na hradě Křivoklátě a výstavu školních prací, která byla pojata jako regionální soutěž. Vítězná skupina žáků získala možnost přenocovat na hradě Křivoklátě.   

Technika s hádankourodina s dětmi (ikonka)školní skupina (ikonka)
(Šternberk na Moravě (hrad))

Technika s hádankou - hlavní obrázek Lednička, telefon, výtah – dnes nás obklopují samé technické vymoženosti, které nám každý den usnadňují mnoho práce a šetří náš čas. Ale jak vypadal běžný den v minulosti? A jak vypadal takový běžný den třeba na hradě? Mohla být na hradě technika?
Program o technickém zázemí hradu a každodenním životě jeho obyvatel je určen dětem v předškolním věku v doprovodu pedagoga. Děti se krátce, věku přiměřenou formou, seznámí s historií hradu Šternberk a blíže si prohlédnou a vyzkouší předměty, které bývají často u běžných prohlídek opomíjeny. Společně s lektorem si děti popovídají o hygieně hradních pánů, osvětlení hradu, komunikaci se služebnictvem a o dalších drobných zařízeních, které stejně jako nám dnes usnadňovaly život už i před mnoha lety na hradě. Na příkladech techniky, kterou děti na hradě samy objeví, bude objasněna její funkce nebo přiblížen celý technický vývoj daného vynálezu od středověku po současnou dobu. Malou nápovědu dětem při pátrání po technických vymoženostech dělají známé hádanky.
 

Zahrada všemi smyslybez bariér (ikonka)
(Kroměříž (Květná zahrada))

Zahrada všemi smysly - hlavní obrázek Program pro osoby se zdravotním a mentálním postižením v Květné zahradě, při kterém mohou účastníci poznávat památku právě těmi smysly, jimiž vnímají realitu. Zážitkově orientovaný program v sobě pojí herní, výtvarné, hudební aktivity, cíleně připravené příležitosti k vnímání zahrady skrze vůni, doteky, zvuky, barvy i chutě.

Tajemství zámecké kapleškolní skupina (ikonka)
(Kroměříž (Arcibiskupský zámek))

Tajemství zámecké kaple - hlavní obrázek Návštěva veřejnosti jen výjimečně přístupné zámecké kaple kroměřížského zámku, která je hodnocena jako jeden z nejhodnotnějších moravských rokokových interiérů. Studenti Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži zde objevují vazbu olomouckého arcibiskupství k nejstarší historii naší země a to skrze ikonografii výzdoby kaple a hlouběji zakouší sepětí „svého gymnázia“ s budovou a historií zámku. 

Dobrodružství stavební historieškolní skupina (ikonka)
(Bečov nad Teplou (hrad a zámek))

Dobrodružství stavební historie - hlavní obrázek Účastníci kurzu  hrají roli terénních badatelů, jsou vybaveni pomůckami (helma, baterka, blok a tužka, půdorysné schéma atd.) a  za pomoci animátora a lektora pracují se základními informacemi ohledně historie a stavebního vývoje hradu Bečov. Jejich úkolem je nalézat během prohlídky hradu  řešení na dané otázky, zorientovat se v prostoru a interpretovat a konfrontovat výsledky svých pozorování v rámci pracovních skupin.