Koncept?! Merkur! rodina s dětmi (ikonka)školní skupina (ikonka)bez bariér (ikonka)

Autor:

Mgr. Květa Jordánová, Národní památkový ústav, Edukační centrum v Ostravě

Spolupráce:

Ing. arch. Tomáš Jung - architekt

Anotace:

Jak vypadá práce architekta nebo designéra? Co je to koncept? A k čemu ho vlastně při tvůrčí činnosti potřebujeme? Tyto, i jiné otázky jsou zodpovězeny v průběhu edukačního programu vedeného lektorem a architektem nebo jiným zástupcem z oblasti tvůrčích profesí. Součástí programu je představení práce přítomného specialisty, vysvětlení klíčových momentů a pojmů z oblasti jeho působnosti a následná beseda nad tématem. Praktická část programu spočívá v řešení jednoduchého úkolu - v sestavení libovolného předmětu dle připraveného katalogu stavebnice Merkur (nábytek) takovým způsobem, aby odpovídal tomu, o čem jsme v předchozí části programu hovořili. Děti se tedy stanou návrháři, konstruktéry nebo designéry s jasně promyšleným postupem práce… Po praktické části programu následuje představení výrobků, včetně imaginárního prostředí, do kterého je děti navrhly a zkonstruovaly.
 

Klíčová slova:

tvůrčí profese, tvorba, koncept, stavebnice (Merkur, Lego atd.)

Místo a realizace:

ZUŠ, ZŠ, Edukační centrum NPÚ v Ostravě

Celková doba realizace:

60 - 90 minut (lze přizpůsobit požadavkům vyučujícího)

Popis projektu:

Kontext:

Podnětem k zvolenému námětu se stal živý zájem dětí o programy, ve kterých se objevuje téma technické hračky[1], a zároveň velmi nízká úroveň znalostí dětí i rodičů týkajících se významu technické hračky jako zábavného a zároveň účelného prostředku ke vzdělávání. Primárními východisky k sestavení programu se tak staly stavebnice Merkur, zakoupená jako součást edukační sady každého edukačního centra, a otázka, jak stavebnici využít k výchovně-vzdělávacím účelům a propojit v souladu se zvolenou strategií projektu s RVP.

Charakteristický výraz stavebnice (kov, příhradovina, přiznaná barevnost atd.) a ryze technický princip sestavování v podstatě vybádali k tomu, propojit pomůcku s tématem architektury, konstrukčním inženýrstvím, stavebnictvím, designérstvím atd. Zároveň bylo ale třeba vybrané téma zúžit tak, aby účastníci programu dosáhli poznatku v omezené jednotce jedné, maximálně dvou vyučujících hodin.

 
 

[1] Černá, barva uhlí, Technika je všude kolem nás, Nahoře a dole v dole…

Východiska a hlavní cíle:

- žák představuje před vrstevníky své představy o budoucím povolání

- specifikuje, v čem podle něj spočívá tvůrčí práce a práce vybrané osobnosti (architekt, grafik, výtvarník)

- tyto představy konfrontuje se skutečností zvolený specialista (žák si vytváří reálnou představu)

- žák diskutuje nad pojmem a významem slova „koncept“ 

- tento pojem chápe

- na základě zjištěného je sám schopen vytvořit 3D předmět a ten usadit do výsledného prostředí (tzn. žák si dokáže rozvrhnout práci tak, aby měl nejen představu vyráběné věci, ale aby i věděl, k čemu bude věc sloužit, případně v jakém prostředí a komu bude sloužit)

Cílová skupina:

2. stupeň ZŠ (pilot odzkoušený na 8. a 9. třída ZŠ), ZUŠ

Obsah a průběh programu:

Součástí programu je představení práce přítomného specialisty, vysvětlení klíčových momentů a pojmů z oblasti jeho působnosti a následná beseda nad tématem (rozbor práce dnes a v minulosti, představení vizualizací a archivní plánové dokumentace atd.). Praktická část programu spočívá v řešení jasně zadaného úkolu - v sestavení libovolného předmětu dle připraveného katalogu stavebnice Merkur (např. nábytek) takovým způsobem, aby odpovídal tomu, o čem jsme v předchozí části programu hovořili. Děti se tedy stanou návrháři, konstruktéry nebo designéry s jasně promyšleným postupem práce… Po praktické části programu následuje představení výrobků, včetně imaginárního prostředí, do kterého je děti navrhly a zkonstruovaly. Výslednou podobu předmětu a prostředí, pro které byl navržen, děti obhajují před třídou...

Výsledky aktivit:

Koncepčně promyšlený výrobek včetně výtvarného prostředí, do kterého je daný předmět navržen.

Pomůcky, materiál:

prezentace powerpoint (projekt rodinného domu, vizualizace), historická plánová dokumentace k porovnání, stavebnice merkur, pastelky, papíry

 

Fotogalerie projektu:

01-nahled.jpg Koncept?! Merkur! Architekt představuje dětem ve výtvarném kroužku svoji práci 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg