Ograbule a ti druzí… školní skupina (ikonka)

Autor:

Mgr. Květa Jordánová, Národní památkový ústav, Edukační centrum v Ostravě

Spolupráce:

Jaroslav Papala, bývalý horník na Dole Michal

Anotace:

Ústředním tématem edukačního programu jsou povolání vykonávaná v prostředí průmyslového areálu a jeho připodobnění k funkční infrastruktuře města. Na základě dedukce, která čerpá inspiraci z dochovaného mobiliáře kamenouhelného dolu a předložených archivních materiálů, děti postupně odhalují podobnost mezi městem a rostlým průmyslovým areálem, která je zároveň klíčem k definování významných shodných a naopak individuálních rysů obou prostředí, z nichž zároveň vychází i charakter a náplň vykonávaných profesí. Bližší práce nastává, včetně jednoduchých praktických úkolů spojených s náplní probíraných profesí, s termíny: horník, geodet, báňský záchranář, ograbule[1]. V závěru programu děti čeká diskuze nad tématem s pamětníkem - bývalým horníkem na Dole Michal.

 
[1] Ograbule, ohrabule, hraběnka – místní označení pro ženy, které na dole vykonávaly náročnou práci v třídírně, jejíž náplní bylo ruční třídění uhlí od hlušiny.

Klíčová slova:

průmyslový areál, továrna, horník, ograbule, geodet, důlní záchranář
 

Místo a realizace:

NKP Důl Michal

Celková doba realizace:

60 minut, program byl realizován v září-listopadu 2014

Popis projektu:

Kontext:

Ústředními body edukace v Edukačním centru NPÚ Ostrava měly být v období projektu především obecné pojmy „technická památka“ a „technika“. Po téměř roční činnosti s těmito tématy se však ukázalo, že je nutné, především u cílové skupiny žáci ZŠ, pokračovat v práci s terminologií ve velice obecné rovině. Především u dětí z mimo ostravských lokalit se již stávají problematickými i termíny „továrna“, „důl“ nebo „dělník“. Např. pro poměrně vysoké procento dětí je zaměstnancem dolu „dolník“, protože pracoval na dole, nikoliv „horník“ těžící horninu… Z těchto důvodů byl mezi pilotní programy zařazen i edukační program „Ograbule a ti druzí...“.

Východiska a hlavní cíle:

- žák se krátce pod vedením lektora pokusí definovat shodné rysy průmyslového areálu a města (oplocení x hradby, vodojemy, věže, doprava, zásobování, atd…)

- na základě zjištěného zkouší vyjmenovat profese, které jsou shodné pro oba urbanistické celky

- na základě zjištěného zkouší vyjmenovat profese, které jsou rozdílné pro oba urbanistické celky 

- zná původ slova horník, umí vysvětlit náplň práce

- zná původ slova geodet, umí vysvětlit náplň práce

- zná původ slova báňský záchranář, umí vysvětlit náplň práce

- zná původ slova ograbule, umí vysvětlit náplň práce

Cílová skupina:

1. stupeň ZŠ (pilot odzkoušený na 1. a 2. třídě ve 2. pololetí 2014)

Zdroje:

ŠKODA, E. - ŠKODOVÁ, H., Už vím proč, Praha 1988.

 

Pomůcky, materiál:

laminované fotografie s historickými fotkami různých profesí, obraz středověkého města, obraz historického průmyslového areálu, lupy, metry, batohy, tužky, turistická mapa 1:25 000 Michálkovice a okolí se zaznačenými doly, autentické vybavení dolu (vybavení řetízkových šaten, kanceláře geodetů, záchranné služby)

Fotogalerie projektu:

01-a-1.jpg 01-a-2.jpg 01-a-3.jpg                01-a-5.jpg

Reflexe a zhodnoceni:

Celkové zhodnocení:

Program byl kladně hodnocen dětmi i pedagogy, kteří oceňovali především návaznost na RVP.