Technika?! Přísloví napoví! školní skupina (ikonka)

Autor:

Mgr. Květa Jordánová, Národní památkový ústav, Edukační centrum v Ostravě

Spolupráce:

Helena Gottwaldová, Národní památkový ústav, kastelánka Státního hradu Šternberk

Anotace:

Mikrovlnka, telefon, televize – dnes nás doma obklopují samé technické vymoženosti! Ale jak vypadal běžný den třeba před sto lety? A jak asi vypadal na hradě? Mohla být na hradě technika?
Cílem edukačního programu Technika ?! Přísloví napoví!  je přiblížit dětem prostřednictvím autentického prostředí hradu, kopií sbírkových předmětů, hry a jednoduchých experimentů paralelu mezi středověkým hradem a současným, moderním sídlem.  Na příkladech techniky, kterou děti na hradě samy objeví, bude objasněna její funkce nebo přiblížen celý technologický tok vynálezu od středověku po současnou dobu. Malou nápovědou při pátrání po technických vymoženostech jsou dětem známá přísloví, která mají spojitost s technikou nebo řemesly.

Klíčová slova:

technika, přísloví, všední den, hygiena, vytápění, osvětlení, řemesla

Místo a realizace:

Státní hrad Šternberk

Celková doba realizace:

60 minut - pilotní fáze programu probíhala duben - říjen 2013, dále
v režii správy hradu

Popis projektu:

Kontext:

Technické zařízení budov patří často v rámci prohlídkových tras hradů a zámků k neprávem opomíjené tématice. Oproti v médiích nebo při samotných instalacích idealizované podobě šlechtického sídla, nabízí jeho technické zázemí objektivní pohled na každodenní realitu života na hradě či na zámku a představuje ho tak v celkovém, dobovém kontextu.

Východiska a hlavní cíle:

- žák krátce vyslechne moderní historii hradu a sám jednotlivá období s pomocí nápovědy staví do konfrontace s dobovou technikou

- na základě zjištěného vnímá oproti idealizovanému obrazu v TV hrad jako plnohodnotné sídlo 

- chápe pojem „technika“, umí ho vysvětlit a pracovat s ním (v množině předmětů rozliší technické věci od přírodních)

- zná pojem „přísloví“ a vybraná přísloví je schopen parafrázovat

- procvičuje se v mluveném projevu a v diskuzi

- pracuje ve skupince s textem

- prosazuje se v kolektivu

- uvědomuje si technický vývoj hygienických, otopných, komunikačních a zabezpečovacích zařízení

Cílová skupina:

2. - 5. třída ZŠ (odlišná obtížnost přísloví pro různé věkové kategorie)

Obsah a průběh programu:

Program se skládá ze tří částí: úvodu, ústřední části a závěru...
1) úvod
lokace: v „klidové“ zóně, např. edukační místnost
cíl: zklidnění, seznámení, koncentrace na téma, uvedení do problematiky
průběh: vzájemné představení a řešení otázky co je technika a jakým způsobem ovlivňuje náš každodenní život, jak by vypadal náš život bez technických vymožeností a diskuze na téma: technika na hradě – je to vůbec možné?                                                                                                                                                                             

 2) ústřední část                                                                                                                                 
lokace: 4 stanoviště (vizitkový sál, berkovský salónek, rytířský sál, velká jídelna)
cíle: viz hlavní cíle programu
průběh: program je založen na čtyřech základních technických tématech a práci s příslovím. Ústřední témata programu jsou: hygiena (technologický tok vývoje záchodu a umyvadla), komunikace (telefon, zvonění, signalizace prostřednictvím cymbálu), vytápění (technologický tok - kamna, ohniště, černá kuchyň, krb, horkovzdušné topení…), zabezpečení (truhly, sejfy, klíče, zámky, „tajné“ dveře).
Na začátku ústřední části lektor zjistí, jestli děti znají přísloví – pokud ano, „dobrovolník“ vysvětlí, k čemu takové přísloví slouží. Dále jsou děti rozděleny do skupin (dle počtu, minimálně čtyři skupiny, ideálně tři děti ve skupince) a každá skupina dostane papírek s příslovím. Čtyři z nich se týkají ústředních témat, zbytek souvisí se zobrazením techniky v místnostech (vitráže s řemesly, větrný mlýn na kamnech atd.). Děti ve skupince si přísloví přečtou a diskutují nad jeho významem. Ten, na kterém se shodnou, pošeptají lektorovi. Pokud význam schválí, vydá se skupinka hledat předmět, který má souvislost s textem přísloví. Až najdou všechny skupiny svůj předmět, přečtou přísloví ostatním, vysvětlí jeho význam, obhájí zařízení, které vybraly v souvislosti s textem (řečníci ve skupince se střídají).
Následuje praktická část – výklad funkce, demonstrace technologické řady, vlastní práce v daných skupinkách atd.
3) závěrečná část
lokace: edukační místnost
cíl: zklidnění, fixace pojmů (technika, prevét, lavabo), rozloučení, evaluace (evaluace po domluvě s vyučujícím probíhala ve školách, kde se k tématu vyučující vraceli)

 

Zdroje:

Kol. autorů, Moje první encyklopedie Larousse, Jak se co dělá, Praha 2011.

Kol. autorů, Jak věci fungují, Praha 2010.

MACLEODOVÁ, J., Jak bylo skoro všechno vynalezeno, Praha 2011.

WEIS, R., Co, jak, proč? Vynálezy, Plzeň 2007.

Pomůcky, materiál:

prezentace powerpoint (varianta lamino s historickými fotkami techniky), přísloví, lamina s vývojovou řadou záchodů a umyvadel, plánová dokumentace řezu hradem, lupy, batohy, tužky, podložky, knížky s obrázky (nebo oskenované obrázky), sbírkové předměty a autentické vybavení hradu, zámek (rozebíratelný s klíčem, klikou)

Fotogalerie projektu:

01-1.jpg 01-2.jpg                                               01-6.jpg

Reflexe a zhodnoceni:

Celkové zhodnocení:

Program kladně hodnocen dětmi i pedagogy, kteří za přínosné považovali především představení kontinuální vývojové řady několika technických zařízení. Návaznost na RVP (přísloví - JČ) byla na přání pedagogů několikrát upozaděna ve prospěch "techniky".

 

Doporučení pro další realizace:

Základem činností je sledovat vyspělost skupiny a pomáhat doplňujícími otázkami nebo nápovědou, zapojovat i méně průbojné děti (pomáhají s pomůckami atd). Nezbytné je organizační zapojení učitelky – děti zná, má nastavený systém „vytváření skupinek“, koordinaci průběhu programu to velmi urychlí. Při aktivitě, kdy děti mají samy vysvětlit význam vybraných přísloví, je dobré mít připraveny konkrétní příklady připodobněné k možné současné situaci.