Odkud spadl Eda? školní skupina (ikonka)

Autor:

Ing. Hana Poková, Národní památkový ústav, územní idborné pracoviště v Kroměříži
Mgr. Petr Hudec, Národní památkový ústav, Edukační centrum v Kroměříži
Mgr. Lenka Psotová, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži

Anotace:

Pomeranč Eduardo alias Eda se probudil jednoho dne v regále supermarketu obklopen dalšími pomeranči. Ani jeden z nich nevěděl, odkud se tu na světě vzal. Zrovna šla kolem Edy zahradnice Hanka, která slyšela vzlykání. Řekla Edovi, ať nebrečí, nebo se scvrkne, že ho vezme s sebou do zahrady a ukáže mu, kde jsou jeho kořeny. Vzali s sebou i děti, když slíbily, že Edu nesní.
Připravený program pro děti z mateřské školy je situován do Velkého skleníku Květné zahrady. Děti se skrze vyprávění, hry, smyslové a hudební aktivity i výtvarnou činnost seznamují s funkcí stavby a vybranými rostlinami, jejichž plody znají často pouze z regálů supermarketů.

Klíčová slova:

skleník, teplomilné rostliny, pomeranč, citrus, datle, fíky, rozmarýn, teploměr

Místo a realizace:

Velký skleník Květné zahrady v Kroměříži

Celková doba realizace:

1. 2. 2015 - testování edukačních možností ve skleníku v rámci akce pro rodiny Za mrazíků do skleníku
2. - 19.2. 2015 – příprava programu
20. 2. 2015 realizace pilotního programu
závěr února 2015 - vyhodnocení
březen - duben 2015 - reprízování programu - nyní je program součástí nabídky edukačních programů Metodického centra zahradní kultury v Kroměříži.

Popis projektu:

Kontext:

V Květné zahradě v Kroměříži byla připravena celá řada edukačních programů pro různé cílové skupiny včetně dětí z mateřské školy. Byly ovšem vázány na příznivé počasí od jara do podzimu. Realizace programu pro tuto cílovou skupinu ve skleníku umožňuje realizovat vzdělávací aktivity i v zimním období.

Východiska a hlavní cíle:

Na počátku února 2015 bylo ve skleníku uspořádáno odpoledne pro rodiny s dětmi s názvem Za mrazíků do skleníku. Zkušenosti s využitím prostoru a nabídnuté aktivity se staly podkladem pro tvorbu programu pro děti z MŠ. Osvědčeným způsobem prezentace památky je zapojení všech smyslů, dále pak výtvarných, hudebních a dramatických aktivit.

Hlavním cílem projektu je seznámit děti s funkcí skleníku a vybranými subtropickými rostlinami, které v něm přezimovávají.

Cílová skupina:

děti z mateřské školy

Obsah a průběh programu:

Program vedou ideálně dva lektoři, jeden v roli zahradníka, druhý "oživuje" maňáska Edu. 

V úvodu děti přivítá v Čestném dvoře zahradnice Hanka, která mezi děti pozve pomeranče Edu poté, co slíbí, že ho nesní. Společně dětem povyprávějí, jak se zahradnice s Edou seznámila v supermarketu a slíbila mu, že společně najdou místo, kde přišel na svět. 
Zahradnice zaměří pozornost dětí na pozorovatelnou část zahrady a upozorní je, že do ní přicházejí v době, kdy stromy nemají listy a nekvetou zde kytky. "Přesto je zde místo, kde tomu tak není a tam se nyní vypravíme."

 
Do skleníku vstupují děti za zvuků džungle, které lektor pouští z reproduktoru. Nechá děti chvíli v napětí, co na ně čeká v neznámém prostoru. Všichni se shromáždí uprostřed skleníku před vlastní expozicí rostlin. Následuje dialog zahradnice, Edy a dětí:
"Kde jsme se to ocitli?"
"Jak je možné, že tady mají rostliny listy?"


Lektor dále vyzve děti, aby si prohlédli teploměr na zdi a pokusili se přečíst číslici deset stupňů. Povídá si s nimi za spoluúčasti Edy o tom, jestli je to moc nebo málo, zda by ve skleníku mohly chodit jen v tričku apod. Závěrem shrne, že ve skleníku není teplo jako doma, ale je tu teplo dost na to, aby rostlinky nezmrzly.
- Proč má skleník velká okna?
- Proč jsou rostliny zasazeny do kbelíků?
- Prezentace fotografií vyvážení rostlin před skleník a instalace rostlin v zahradě
Zahradnice zavede děti do expozice rostlin. Ptá se jich, které rostliny poznávají a doplňuje odpovědi.
- U rozmarýnu děti přivoní k snítce rostliny, zpívají písničku (nacvičenou ve školce) Šel zahradník do zahrady.
- ochutnávají datle a fíky
- dotýkají se listů či kmene některých rostlin (například píchající agáve, chlupatá palma) 

Přesun na opačnou stranu skleníku s expozicí citrusů v podobě vytvořeného hada – proplétání se mezi sudy
- vyvrcholení programu: zahradnice přivede děti k citrusům – nejprve kvetoucím, pak se zelenými plody a nakonec zralým, Eda projevuje radost, že našel své brášky a ptá se, proč jsou tak malí  
- Eda vyzve děti, aby projevily radost z nalezení jeho kořenů tím, že budou společně pobíhat v „sudišti mezi rostlinami v nádobách“.
- Následně lektor dětem ukáže vzor obrázku rostliny v nádobě a vyzve děti, aby si šly ve vymezeném prostoru najít svůj obrázek rostlin v nádobě. Následuje pátrání, na které navazuje výtvarná činnost.
- Děti se usadí ke stolečkům uprostřed skleníku, nalezené obrázky položí na stolek. Ze zadní strany si obrázky hned podepíší, předškoláci to již umí. Následně kolem nich staví ze sirek domečky.
- Zahradnice s Edou všechny děti obejde a ocení jejich práci. Děti postavily pro rostlinky krásné skleníky. Protože si nemohou tyto jejich „domečky“ odnést a nevešlo by se do nich více rostlin, do školky si děti odnesou jen rostlinku a společně s paní učitelkou (po nalepení na papír formátu A4) pro ně vytvoří větší skleník, kde mohou přimalovat další rostlinky, které dnes ve skleníku viděly. Paní učitelka proto podepsané obrázky rostlin od dětí vysbírá a uschová je u sebe. 

Alternativa: děti ve školce vytvářejí jeden velký společný skleník, do kterého nalepí své rostlinky.

Reflexe programu: děti se shromáždí opět v expozici rostlin a vytvoří zde kruh. Ten, kdo drží v ruce Edu, může říct, co se mu ve skleníku líbilo. Zahradnice může ještě dotazy ověřovat, co si děti zapamatovaly.
V závěru se zahradnice a Eda s dětmi rozloučí.

Výsledky aktivit:

vytvořené "domečky ze sirek" pro rostliny, vytvořené koláže skleníku

Pomůcky, materiál:

hudební přehrávač, prodlužovací kabel, flash disk, nahrávka zvuků džungle, divadelní pomůcka - „klapačka“ pomeranč Eda, keramický talíř, kytara, obrázky rostliny v nádobě pro každé dítě, tužky, zápalky, plody datlí, fíků, podsedáky, fotografie instalace rostlin před skleníkem a Pomerančové zahradě, fotografie transportu rostlin v nádobě ze skleníku, slamák a zástěra   

Odkud spadl Eda

Chlupatá palma Vůně rozmarýnu Písnička šel zahradník do zahrady Fíkovník Chutnání datlů a fíků Eda našel své brášky Běhání v sudišti Skleník pro rostlinku ze sirek Závěrečné rozloučení s Edou

Reflexe a zhodnoceni:

Celkové zhodnocení:

Na program přišlo 18 dětí předškolního věku, jeden chlapec měl osobní asistentku. Díky úvodní stimulaci (postava Edy a jeho příběh) děti program hned zaujal. Zvuky džungle přispěly k napětí při vstupu. Předškoláci zvládli odečíst teplotu z teploměru a vydařil se i dialog s dětmi o funkci skleníku.
Potvrdila se vhodnost smyslových aktivit (hmatání dřeva palmy, píchající agáve, čichání k rozmarýnu, ochutnávání datlí a fíků). Po části s řadou informací a emočním vyvrcholení programu (nalezení Edových brášků) byla zase vhodně volená aktivita běhání mezi sudy, při které děti relaxovaly. Zpěv písničky se vydařil díky předcházející domluvě s učitelkami, že si písničku ve školce připomenou. 
Osvědčilo se rovněž hledání obrázků.
Lektoři odolali pokušení ukázat dětem, jak stavět skleníky ze sirek a nechali to jen na nich. Odměnou za to jim byla velká kreativita dětí a různé podoby skleníků. Příště namísto pokynu vysypat sirky bude stačit výzva k pouhému otevření krabičky. Na druhou stranu bylo neplánovaně prodlouženo procvičování jemné motoriky navracením všech sirek zpět. Z bezpečnostních důvodů bude příště vhodné raději vzít ze stolu části krabiček se škrtátky.  
Reflexe proběhla dobře po emoční stránce (držet v rukou Edu, mluvit s ním „tváří v tvář“), nebyla ovšem šťastně volena otázka: co se vám na programu nejvíce líbilo? Příště budou proto voleny otázky na program konkrétněji. Také je možné nechat dětem více času na odpověď.
Paní učitelky obdržely návod, jak provést navazující výtvarnou aktivitu (reflexi) v prostředí školky – dolepení obrázku rostliny v nádobě na větší formát papíru, individuální nebo společné malování domečků pro skleník a dalších rostlinek. Zvolily variantu společného díla dětí.

 

Ohlasy účastníků:

Z odpovědí dětí: „Mně se líbily ty palmy, hledání obrázků, všechny kytičky, jak jsme dělali z těch sirek ten domeček, mě se líbily ty růže (kamélie), mně se líbil ten Eda.“

„Mě se líbilo úplně všechno, palmy, ten Eda, ty pomeranče a kamélie a jak jsme tam lítali.“ 

Z dotazníku pro paní učitelky:
„Líbilo se nám, že byly v programu využity všechny výchovně vzdělávací složky.
Děti si osvojily nové, zajímavé informace nejen o pěstování a růstu rostlin ve sklenících.“

Doporučení pro další realizace:

Lze doporučit, aby lektor před návštěvou dětí zjistil, zda se jedná o předškoláky či smíšenou třídu nebo jen nejmenší děti. Od toho se pak odvíjí volba forem komunikace i nabízených aktivit. Ačkoliv je tedy program připraven, je třeba reagovat na konkrétní skupinu dětí. Dále viz Celkové hodnocení.