Moje zahrada školní skupina (ikonka)

Autor:

Mgr. Petr Hudec, Národní památkový ústav,Edukační centrum v Kroměříži

Spolupráce:

Ing. Lenka Křesadlová, PhD., Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži, Metodické centrum zahradní kultury v Kroměříži
Gabriela Čechová, výtvarnice (v současnosti MD)

Anotace:

Zahradník Florián (maňásek) provádí děti zahradou. Rozdá dětem obrázky zahradních prvků, které ji utvářejí. Společně po nich v zahradě pátrají a dávají jim jména. Na závěr děti použijí obrázky k tomu, aby formou koláží vytvořily svoji vlastní zahradu.

Klíčová slova:

Kroměříž, Květná zahrada, Podzámecká zahrada, zahradní prvky, koláž, vernisáž

Místo a realizace:

Květná zahrada v Kroměříži
Podzámecká zahrada v Kroměříži

Celková doba realizace:

leden - květen 2014 – tvorba prvotního scénáře, vytvoření edukační pomůcky "typologie zahradních prvků" pro pravidelnou a nepravidelnou zahradu  
21. května – realizace pilotního programu v Podzámecké zahradě s MŠ Kollárova – třída Berušky
22. května – realizace pilotního programu v Květné zahradě s MŠ Kollárova – třída Světlušky
květen/červen – vyhodnocení projektu
2015 - zařazení programu do standardní nabídky Národního centra zahradní kultry v Kroměříži pod názvem Podzámeckou zahradou se zahradníkem Floriánem, Libosadem se zahradníkem Floriánem: http://www.nczk.cz/materske-skoly.html 

Popis projektu:

Kontext:

V Květné a Podzámecké zahradě v Kroměříži byly v uplynulých letech realizovány edukační programy v rámci činnosti Národního centra zahradní kultury a projektu Památky nás baví. Na základě zkušeností s realizováním programů pro různé cílové skupiny - včetně dětí z MŠ - bylo přistoupeno k tvorbě nového typu programu. Inspirací k jeho vzniku byl program Kartografem v zahradě, při kterém vznikl prvotní katalog zahradních prvků pro děti.

Východiska a hlavní cíle:

Ve spolupráci s výtvarnicí Gabrielou Čechovou a odbornicí na zahradní umění Ing. Lenkou Křesadlovou byla vytvořena kolekce ikonických ilustrací zahradních prvků, které se staly podkladem pro tvorbu náplně programu.

Z pedagogického hlediska je pro projekt východiskem předpoklad, že děti předškolního věku si představu o celku zahrady skládají z jednotlivostí.

Hlavním cílem projektu je umožnit žákům předškolního a mladšího školního věku učinit si představu o zahradě na základě seznámení se s prvky, které ji tvoří.

Cílová skupina:

děti z mateřské školy

Obsah a průběh programu:

V úvodu se dětem představí maňásek - zahradník Florián, který se objeví před dětmi poté, co zavřou oči a posléze se s nimi živě přivítá.

Zahradník Florián dětem sdělí, že nedávno požádal svoji kamarádku malířku, aby mu namalovala zahradu, kterou má tolik rád. Malířce se ale celá zahrada nevešla na jeden obrázek, a tak vzniklo mnoho krásných obrázků. 

Následně obdrží každé dítě jeden obrázek a všichni se pak společně vypraví do zahrady hledat to, co je na obrázcích namalováno. Zahradník Florián vždy přivede děti na místo, kde se nachází některý ze zahradních prvků a zeptá se jich, kdo ho má na obrázku. Obrázek si pak všichni společně prohlížejí. Lze ale také reagovat na to, co děti vidí. Následuje hledání a poznávání prvků, z nichž se skládá zahrada, oživené smyslovými aktivitami (například přivonění si ke květině, pohlazení živého plotu), prvky dramatické výchovy (všichni se stanou sochami) apod. 

Když se podaří objevit všechny zahradní prvky, obdrží děti pracovní a sedací podložku, papír, na který si nalepí svůj obrázek, (popřípadě ještě jeden s jiným prvkem) a fixu, s jejíž pomocí dokreslují, co se jim v zahradě líbilo, co by chtěly mít ve své zahrádce. Lektor se dětem snaží pomoci, aby se jim podařilo na obrázek organicky navázat - např. pokračující cesta směřující k soše  apod. Podle časových možností obdrží děti také pastelky a obrázky si vybarvují. Alternativou je dokončování obrázků v prostředí školky.

V závěru děti položí obrázky vedle sebe na jedno místo tak, aby mohla proběhnout vernisáž v trávě. Lektor dává prostor jednotlivým dětem, aby prezentovaly výsledek své práce. Ústy zahradníka Floriána jejich obrázky zahrady ocení, vyzdvihne to, co se na nich podařilo. Následně děti upozorní, že když se takto daly obrázky dohromady, v jejich společné zahradě vlastně nic nechybí: následuje rychlý výčet toho, co vše v zahradě je (možnost opakování poznaného). Floriánek vyzve děti, aby se chytily za ruce a kolem vytvořené zahrádky si zatancovaly za zpěvu písničky (například Šel zahradník do zahrady).

Následně se s dětmi rozloučí. Vytvořené obrázky si děti odnášejí do školky.

V závislosti na časových možnostech je možné s dětmi navštívit ještě nějakou atraktivitu zahrady (bludiště v Květné zahradě, Paví dvůr v Podzámecké zahradě).   

Výsledky aktivit:

vytvořené koláže zahrady

Pomůcky, materiál:

kartičky s kresbami zahradních prvků, papíry A4, lepidlo, fixy, pastelky, sedací podložky, maňásek

Moje zahrada

Hledání zahradních prvků Povídání se zahradníčkem Floriánem 03.jpg Malování v zahradě Dokončený obrázek Zahrady dětí Příprava vernisáže v trávě Povídání se zahradníčkem o zahradách dětí Tanec kolem společné zahrady, ve které nic nechybí

Reflexe a zhodnoceni:

Celkové zhodnocení:

Jak v Květné, tak také v Podzámecké zahradě, se program velmi vydařil. Děti velmi dobře reagovaly na maňáska Floriána. Pro lektora bylo náročné komunikovat skutečně skrze něj a nestrhávat pozornost na sebe - je to otázka praxe a zkušenosti. Děti bavilo také hledání obrázků v zahradě, ale nevydrží to zase příliš dlouho. Je tedy třeba zařadit i jiné druhy poznávání zahrady a častější změnu činností (například jednoduché smyslové aktivity), které však nebudou odvádět od zaměření programu.

Malování či dokončování obrázků přímo v zahradě na trávníku bylo pro děti velmi atraktivní. Vytvořené obrázky byly velmi půvabné. Potvrdila se rada výtvarnice, aby děti navazovaly na její ilustraci stejně výrazným prostředkem - tedy fixou a nikoliv tužkou, aby pak jejich práce nevypadala vůči vytištěné ilustraci chudobně. (Pro nedostatek fixů několik dětí malovalo tužkou a tento rozdíl byl znát).  Lze konstatovat velký kvalitativní rozdíl mezi pracemi dětí předškolního věku a dětmi mladšími. Prezentace jednotlivých obrázků tak, aby všechny děti dávaly celou dobu pozor, jde spíše s menší skupinou. Je-li dětí více jak dvacet, prezentace se může stát příliš dlouhou a pozornost dětí upadá. Tanec kolem společné zahrady je vhodným a působivým zakončením.

Program byl vyzkoušen jak v Květné, tak také v Podzámecké zahradě. Souvisela s tím tvorba dvou sad obrázků pro pravidelnou (formální) a nepravidelnou (neformální) zahradu. Vytvořené obrázky nacházejí širší uplatnění i při jiných programech.

Ohlasy účastníků:

Děti byly s programem viditelně spokojené a pozitivní zpětnou vazbu obdržel lektor i od pedagogů. Před tím, než si děti odnesly obrázky domů, upořádaly paní učitelky výstavku jejich prací na nástěnce ve školce.

Doporučení pro další realizace:

Zajímavější výtvarné práce vznikají, když děti obdrží celkem dva obrázky, z nichž jeden je ideálně cesta. To dětem umožňuje vytvářet vztahy mezi prvky na obrázku a neomezí se jen na domalování "sluníčka a mráčku".

Preference černých fixů před tužkami tak, aby výtvarný projev dětí byl stejně "razantní" jako ilustrace výtvarnice, došlo k lepšímu navázání na výchozí kresbu.

Pastelky rozdávat (v závislosti na časových možnostech) až poté, co jsou hotové kontury, obrysy dokreslených částí zahrady. Pokud je čas programu již naplněn, varianta vybarvování obrázků v prostředí mateřské školy je způsobem, jak se k tématu vrátit.