Relikviář pro každého rodina s dětmi (ikonka)školní skupina (ikonka)bez bariér (ikonka)

Autor:

PhDr. Hana Havlůjová, PhD., Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze
PhDr. Kateřina Rozinková, Národní památkový ústav, správa Státního hradu a zámku Bečov
Alena Švehlová, Národní památkový ústav, správa Státního hradu a zámku Bečov
Mgr. Tomáš Wizovský, Národní památkový ústav, kastelán Státního hradu a zámku Bečov

Spolupráce:

p. Chaloupek, sl. Kopejtková, Soukromé reálné gymnázium Přírodní škola o.p.s. v Praze
p. Novotná – přepisy do braillova písma
Vězeňská služba ČR, Věznice Horní Slavkov

Anotace:

Díky dotykovému modelu relikviáře ve velikosti 1:1, který provází skupinu během celé prohlídky, jsou dětem přístupnou formou vysvětleny výrazy, které se vztahují k dané problematice – relikviář, relikvie, světec apod. Děti se aktivně zapojují do prohlídky – objevují simulovaný obsah skutečného relikviáře, za pomoci lektora správně umisťují jednotlivé části výzdoby a díky komiksu, který si odnesou z prohlídky domů, se dozví vše o osudu této památky. Prohlídka pro děti kopíruje trasu I. návštěvního okruhu a stejně tak končí v trezorové místnosti, kde je skutečný relikviář sv. Maura vystaven.
Program „Relikviář pro každého“ umožňuje rovněž vyjíždět, především v zimních měsících, do škol a dalších zařízení mimo areál SHZ Bečov. Lektorský program pak probíhá podobným způsobem jako na zámku, jen bez možnosti vidět vlastní originál relikviáře sv. Maura.
Prohlídky jsou velmi vhodné i pro zrakově postižené.
 

Klíčová slova:

Relikviář sv. Maura, domečkové relikviáře, církevní památky, relikvie, románské umění, zlatnické památky, filigrán, svatí, apoštolové, Kristus, email, nielo, braunfirnis, autentika, metoda ztraceného vosku, gemy, kamej, intaglie, Florenes, benediktinský řád, Bečov, Beaufort-Sponten, atribut

Místo a realizace:

Národní památkový ústav, Státní hrad a zámek Bečov, expozice relikviáře sv. Maura

Celková doba realizace:

pilotně od roku 2011, pravidelně od roku 2012; během školního roku pro školní a jiné objednané skupiny dle otvírací doby objektu, během víkendů a letních prázdnin 1x denně pro rodiny s dětmi; externě výjezdy do škol
délka programu 45 minut

Popis projektu:

Kontext:

Jedná se o pravidelně nabízený a zavedený program pro děti, realizovaný jako součást projektu Státního hradu a zámku Bečov nazvaného „Myslíme na děti“. Účastníci  jsou jim přijatelnou formou seznamováni se vzácnou kulturní památkou - relikviářem sv. Maura a s některými křesťanskými tématy.  

Východiska a hlavní cíle:

Inspiračním zdrojem byla návštěva studentů z SRG Přírodní školy o.p.s. v Praze, kteří přijeli absolvovat program Dobrodružství stavební historie a při této příležitost navštívili také expozici relikviáře sv. Maura. Mezi studenty byla také jedna nevidomá dívka. Díky ní, její rodině a spolužákům, vznikla myšlenka na vytvoření prohlídky expozice sv. Maura pro zrakově postižené. Studentům se podařilo získat grant z nadace firmy Vodafone na vytvoření haptického modelu relikviáře sv. Maura a dalších pomůcek využívaných při prohlídce. Model byl zhotoven v lednu 2011. V dubnu 2011 vznikla nová expozice relikviáře sv. Maura a začalo se využívat modelu pro objednané skupiny a nevidomé. Od března 2012 začal být model využíván i při dětském programu. 

Cílová skupina:

mladší školní mládež s možností modifikace pro druhý stupeň základní školy či nižší ročníky víceletých gymnázií

školní skupiny, kroužky a zájmové skupiny dětí, děti s rodiči

zrakově hendikepovaní

Obsah a průběh programu:

Podrobně viz Obsah a průběh programu - dokument ke stažení.

Program kopíruje návštěvnickou trasu věnovanou vzácné románské památce - relikviáři sv. Maura. Před samotnou návštěvou trezorové místnosti účastníci projdou doprovodnou expozicí, kde se postupně seznámí s pojmem relikviáře, jeho obsahem, historií, průběhem restaurování a jednotlivými částmi sochařské výzdoby. To vše za pomoci dotykového modelu, uvnitř něhož jsou umístěny náznakové repliky skutečného obsahu, a který je možno zdobit kruhovými reliéfy, vyprávějícími osudy sv. Maura, sv. Jana Křtitele, sv. Apolináře či sv. Timoteje, i soškami svatých. Při programu je využíván také animovaný film, komiks či kramářská píseň. Děti se do programu aktivně zapojují, zkoumají a jsou vybízeny k používání svých znalostí v daném kontextu.  Cílem programu je nejenom seznámit děti s konkrétní památkou, ale také s pojmy jako jsou světec, relikvie či atribut.

 

Zdroje:

HAVLŮJOVÁ, H. – NOVOTNÁ, K. – PÁNKOVÁ, K. – ŠVEHLOVÁ, A. a kol, Relikviář pro každého – metodická příručka, Praha 2011, nepublikováno.

CINK, O. - MARYŠKA, F. - STAŇKOVÁ, D. - WIZOVSKÝ, T., Relikviář svatého Maura, Sokolov 2010.

ROYT, J., Slovník biblické ikonografie, Praha 2013.

Pomůcky, materiál:

Dřevěný dotykový model relikviáře sv. Maura 1:1 (s odnímatelnými soškami a kruhovými reliéfy, vybavený replikami původního obsahu – textiliemi, váčky, usní, kostmi, autentikou - církevním ověřením pravosti ostatnků), kramářská píseň, pracovní list – komiks o původu a historii relikviáře, animovaný film vytvořený v rámci projektu studenty Přírodní školy o.p.s., restaurátorské náčiní a vzorky kovových plíšků, nobilitační glejt, samolepky, didaktické panely.

 

Fotogalerie projektu:

Relikviář pro každého Relikviář pro každého Relikviář pro každého Relikviář pro každého Relikviář pro každého Relikviář pro každého Relikviář pro každého Relikviář pro každého Relikviář pro každého Relikviář pro každého

Reflexe a zhodnoceni:

Celkové zhodnocení:

Program je kladně hodnocen dětmi, rodiči i pedagogy.

Doporučení pro další realizace:

Pomůcky využívané k programu by bylo možné dále rozvíjet např. o maketu části zlatnické výzdoby, což by bylo přínosné především při práci se zrakově hendikepovanými.