Batolení zahradou rodina s dětmi (ikonka)

Autor:

Mgr. Petr Hudec, Národní památkový ústav, Edukační centrum v Kroměříži
Gabriela Čechová, výtvarnice 

Spolupráce:

Klub maminek s dětmi v batolecím věku Zvoneček

Anotace:

Procházka Podzámeckou zahradou s pěti zastaveními připravená pro rodiče s dětmi v batolecím věku. Při programu jsou zapojeny všechny jejich smysly tak, aby děti v interakci s rodiči zahradu co nejplněji vnímaly. Průvodcem dětí je společně s lektorem maňásek – zahradník Florián.

Klíčová slova:

Podzámecká zahrada v Kroměříži, okrasná zahrada, užitková zahrada, čtvero ročních období, smysly, stromy, květiny

Místo a realizace:

Podzámecká zahrada v Kroměříži

Celková doba realizace:

leden - květen 2014příprava programu
29. května 2014realizace programu - 60 min.

Popis projektu:

Kontext:

Podzámecká zahrada v Kroměříži je nejen vynikající památkou zahradního umění, nýbrž také přívětivým prostředím pro její návštěvníky - uživatele. V letech 2013 a 2014 byl v Podzámecké zahradě realizován program Zahrada je hra určený dětem z mateřské školy. V rámci něj a také programu Zahrada všemi smysly určeného mentálně postiženým osobám bylo využito vnímání zahrady všemi smysly.

Východiska a hlavní cíle:

Výše uvedené skutečnosti a rovněž osobní zkušenost lektorů se vzděláváním a výchovou dětí batolecího věku (včetně prvků Montessori) vedly k myšlence experimentu: vytvoření programu pro tuto cílovou skupinu.

Cílem programu je zprostředkovat dětem batolecího věku zážitek z návštěvy zahrady prostřednictvím jejího vnímání všemi smysly, který se odrazí v rozvoji jejich znalostí a dovedností, psychomotorickém vývoji.

Nakolik jsou cílovou skupinou matky dětí, program pro ně představuje inspiraci, jakými způsoby je možné rozvíjet schopnosti dětí, možnost trávit čas v příjemném prostředí se zvolenou sociální skupinou.

Cílová skupina:

matky s dětmi ve věku 1-3 let 

Obsah a průběh programu:

- Přivítání rodičů a dětí v bosketu při zámku s maňáskem Floriánem
- Přesun ke Coloredově kolonádě
Okrasná a užitková zahrada - Průvodce pozve děti, aby se podívaly na zahradu. Florian se dětí ptá, jestli si myslí, že se v této zahradě pěstuje mrkvička, petržel, jablíčko. Z povídání vyplyne, že zahrada, ve které jsme, je okrasná - „na parádu“.
- Přesun k domku zahradníka a rozpoznávání zahradního nářadí – zahradníček dětem sděluje, že aby byla zahrada tak pěkná, musí se někdo o ni starat. Poukazuje na domek, ve kterém bydlí zahradník. Dále ukazuje dětem některé druhy nářadí, které děti poznávají a určují, k čemu se používá.  
- Přesun k zastavení u platanů. Cestou lze poslouchat Fontánu Amorků se zavřenýma očima, 
Roční období v zahradě – zastavení u platanů. Zahradníček dětem říká, že se v zahradě střídají čtyři roční období. Vyjmenovává je velmi pomalu tak, aby děti mohly případně doplnit druhou slabiku. Pak dětem rozdá barevná sklíčka čtyř druhů. Nejprve zelené (jaro), pak červené (léto), následně žluté (podzim) a nakonec modré (zima). Děti se skrze sklíčka dívají na zahradu. Následně dětem ukáže čtyři obrázky zahrady ve čtyřech ročních obdobích. Společně se snaží s dětmi říkat, který obrázek odpovídá ročnímu období. 
- Dále vyzve maminky s dětmi, aby si šli pohladit kůru platanu. Společně pak kmen obejmou a po rozvinutí vidí, jaký má strom obvod. 
Přesun ke stanovišti u deštníku
Potřeby rostlin – zahradník vede s dětmi rozhovor, co všechno potřebují rostliny k životu. Ukáže dětem rostlinu, o kterou se někdo staral špatně a prosí děti, aby mu poradily, co pro ni můžeme udělat.
Vůně a chuť rostlin: Když se o rostliny dobře staráme, můžou nás odměnit nejen svojí krásou, ale někdy také chutí a vůní: aktivita čichání k bylinkám a ochutnání lístku máty, následuje malá hostina - ovoce. 
Vodní hudba – hudební aktivita v Římské fontáně, kde již neteče voda. 
Zvuky v zahradě – zahradník motivuje děti, aby chvíli poslouchaly, co slyší v zahradě. 
   
Zahradník Florián se s dětmi a maminkami přesune k deštníku. Zde se všichni usadí na podložky. Zahradník rozdá dětem obrázky, tváří vyjadřující smyslové vnímání zahrady. Děti s maminkami je lepí na připravené ruličky toaletních papírů a vytvářejí si tak sochy či „panenky“.

Následuje reflexe. V zahradě jsme: poslouchali (gesto ruky u ucha), dívali se (vyvalení očí, pohled přes ruličku), čichali (potahování nosem) a zahradu jsme také poznávali hmatem (dotek trávy) a dokonce z ní něco ochutnali (gesto ruky u úst). Děti společně s maminkami zatleskají. Rozdají se pamětní kartičky. 

Následuje volný program v zahradě, svačinka, návštěva hospodářství se zvířaty.

Výsledky aktivit:

vytvořené postavičky smyslů

Zdroje:

MONTESSORI, M., Tajuplné dětství, Kroměříž 2012.

 

Pomůcky, materiál:

zahradnická zástěra, klobouk, maňásek zahradníček Florián, přepravní vozík, ovoce a zelenina, zahradní nářadí, zalaminované fotografie zahrady pořízené v různých ročních obdobích, květina v květináči a konvička, bylinky včetně máty, pytlíčky s přírodninami pro hmatové aktivity, Orffovy hudební nástroje, ruličky od toaletních papírů, lepidlo, pamětní karta a razítko, podložky 

Batolení v zahradě

Co roste v okrasné a co v užitkové zahradě Měření obvodu kmene platanu Barevná sklíčka Zahradníček Florián a sklíčka Hostina v zahradě Vodní hudba Tvorba panenek s obličeji smyslů Tvorba panenek Smysl zraku

Reflexe a zhodnoceni:

Celkové zhodnocení:

Program děti i maminky velmi zaujal. Osvědčilo se zapojení všech smyslů při poznávání zahrady a rovněž volba trojrozměrného "suvenýru" v podobě panenky s obrázkem smyslu, který si děti mohly vyrobit. Přiměřená byla také délka programu (45 minut) s navazjící volnou částí návštěvy zahrady. Ke zdaru akce přispěla také aktivní účast rodičů a malá velikost skupinky.

Doporučení pro další realizace:

Jakkoli je výkladová část u tohoto typu programu omezena, přesto či právě proto je třeba ji zařazovat na místech, kde pozornost dětí neodvádí jiné podněty. Např. u fontány je jakákoliv snaha o povídání si s dětmi marná. 

Doporučit dětem, aby si obrázek s obličejem smyslu nejprve vybarvily a pak teprve nalepily tak, aby se jim vybarvování lépe dělalo. 

Ke ztvárnění vodní hudby je vhodnější poskytnout dětem jen levné, jednoduché nástroje. Hra na kalimbu pro ně byla složitá a hned ji (nešetrně) odhodily.