Zahrada je hra školní skupina (ikonka)

Autor:

Dagmar Šnajdarová, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži
Mgr. Petr Hudec, Národní památkový ústav, Edukační centrum v Kroměříži
Ing. Lenka Křesadlová, PhD., Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži, Metodické centrum zahradní kultury v Kroměříži

Spolupráce:

Střední pedagogická škola v Kroměříži

Anotace:

Procházka Podzámeckou zahradou s pěti zastaveními, připravená pro děti předškolního věku. Při programu jsou zapojeny všechny smysly žáků. Průvodci dětí jsou studentky Střední školy pedagogické, v kostýmech zahradnic, učící se učením. 

Klíčová slova:

Podzámecká zahrada v Kroměříži, okrasná zahrada, užitková zahrada, čtvero ročních období, smysly, stromy, květiny

Místo a realizace:

Podzámecká zahrada v Kroměříži

Celková doba realizace:

duben - květen 2013příprava programu a jeho propagace
3. - 7. června 2013realizace programu
program byl reprízován v roce 2014 a 2015, je v nabídce edukačních programů Národního centra zahradní kultury v Kroměříži

Popis projektu:

Kontext:

V roce 2012 byl v historických parcích ve Vizovicích a Buchlovicích realizován program Zahrada je hra určený dětem z mateřské školy. Jako průvodci dětí zde působili pracovníci Národního památkového ústavu, v kostýmu zahradníka.  Do Kroměřížské Podzámecké zahrady byl program na nové úrovni uveden v roce 2013 a to za účasti studentek Střední pedagogické školy v Kroměříži.

Východiska a hlavní cíle:

Forma organizace programu (studentky se naučí provádět zahradou děti z mateřských škol) má řadu styčných bodů s tzv. řetězovým provázením.

Cílem programu, nakolik je adresován předškolním dětem, je seznámit žáky s významem pojmů zahradní kultura, zahradní umění a naučit je vnímat půvab i umělecké hodnoty, které zahrada představuje, přiblížit dětem rozdíl mezi běžnou domácí zahradou a zahradou historickou, představit jim péči o zahradu i jednotlivé rostliny, vzbudit v dětech zájem o památkově cenné zahrady a dění v nich nebo o jejich ochranu. Prostředkem k tomu jsou aktivity, při kterých jsou zapojeny všechny smysly žáků.

Cílovou skupinou programu je také skupina studentek Střední pedagogické školy v Kroměříži. Cílem programu je rozvoj jejich pedagogických dovedností a v rámci procesu o zprostředkovávání znalostí, dovedností a postojů žákům, také sebevzdělávání v oboru zahradního umění.

Cílová skupina:

studenti střední školy

děti z mateřských škol

Obsah a průběh programu:

- Přivítání dětí v bosketu při zámku a případné rozdělení třídy dětí na dvě skupiny tak, aby se účastnily programu v max. počtu 15 žáků


- Přesun ke Coloredově kolonádě - zde se děti rozhlédnou za pomocí kukátek (z ruliček od kuchyňských ubrousků) po zahradě. Následně lektor vede s dětmi rozhovor o tom, jaký je rozdíl mezi okrasnou a užitkovou zahradou, co v které roste. Využívá k tomu přinesenou zeleninu, ovoce a květiny. Lektor dále dětem ukazuje obrázek dvou děvčat se zapletenými a rozpuštěnými vlasy a k nim dva odpovídající obrázky pravidelné a nepravidelné zahrady. Poukazuje na to, jaký je rozdíl mezi účesy dívek a "účesy" zahrady.

 
- Přesun k domku zahradníka a rozpoznávání zahradního nářadí – informace o tom, že o zahradu se musí někdo starat. Zahradník vypráví, že má pomocníky a také mnoho užitečného nářadí, které žáci poznávají a určují, k čemu se používá.

 
- Přesun k zastavení u platanů. Během cesty děti poslouchají Fontánu Amorků se zavřenýma očima, hladí živý plot, čichají k jasmínu aj. U ruin poslouchají se zavřenýma očima zvuky zahady a zvuk dešťové hole evokující, že zde byl kdysy vodopád.

 
- U platanů: Roční období na zahradě - otázka průvodce, které roční období se v zahradě střídají. Děti je následně poznávají na připravených kresbách a následně také fotografiích jednoho místa zahrady v různých ročních obdobích. Aktivita je dobršena možností dívat se přes sklíčka řtyř různých barev s možností jejich vzájemného překrývání a tvorby nových barev.
- Měření šířky kmene platanu – sdělení informací o platanu (žáci si slovo platan zkusí nahlas říct), děti měří nejprve tím, že společně obejmou kmen platanu a následně se rozvinou do řady, aby viděli výslednou šířku. Následně mohou provést měření metrem a zahradník jim sdělí výslednou délku.

 
- Přesun ke stanovišti u deštníku. 
Potřeby rostlin – zahradník vede s dětmi rozhovor, co všechno potřebují rostliny k životu. Ukáže dětem rostlinu, o kterou se někdo staral špatně a prosí děti, aby mu poradily, co pro ni můžeme udělat.
Vůně a chuť rostlin: Když se o rostliny dobře staráme, můžou nás odměnit nejen svojí krásou, ale někdy také chutí a vůní: aktivita čichání k bylinkám a ochutnání lístku máty aneb z čeho se děla pepermintová žvýkačka. 

- Přesun do zahradnictví – cestou běh ke Stříbrnému mostu, pozorování zvířátek v Pavím dvoře, v závislosti na časových možnostech i jejich pojmenovávání. U výhledu na louku se lze otázat na jméno skupiny stromů (platanů) pro upevnění znalosti názvu stromu.
   
- Sazení květiny – ve dvoře zahradnictví obdrží děti od zahradníka názornou instruktáž, jak zasadit kytičku a následně ji za asistence zahradníka zasadí, očista rukou. Zahradník může aktivitu využít k opakování, co rostlina potřebuje k životu, ale doporučí dětem, aby květinu zalily až doma s maminkou.  

- Rozdání a orazítkování pamětních kartiček, rozloučení (v závislosti na časových možnostech zpěv písničky).

Výsledky aktivit:

vymalovaná pamětní kartička, zasazená květina

Pomůcky, materiál:

zahradnické zástěry, klobouky, transportní krabice (proutěný košík), ovoce a zelenina, zahradní nářadí, dešťová hůl, svinovací metr – 5 m, zalaminované fotografie zahrady pořízené v různých ročních obdobích, zalaminované kresby čtyř ročních období v zahradě, sklíčka čtyř barev, vadnoucí (neprospívající) květina v květináči, bylinky včetně máty, květináč, hlína, sazenička, voda a ručník na umytí rukou, pamětní karta a razítko

Zahrada je hra

Pohled do zahrady Poslouchání fontány Studentky při rozhovoru s dětmi Povídání s dětmi o ročních obdobích Pohled přes barevná sklíčka Měření kmene platanu Instruktáž sázení květiny Sázení kytiček Pamětní kartička s obrázky smyslů

Reflexe a zhodnoceni:

Celkové zhodnocení:

Projekt byl realizován ve dnech 3. – 7. června 2013 v kroměřížské Podzámecké zahradě. Přes nepřízeň počasí (mnoho školek se odhlásilo) se programu zúčastnilo kolem dvou set žáků.

- Děti zahradou prováděly studentky Střední pedagogické školy v Kroměříži, které si tak mohly vyzkoušet své pedagogické dovednosti a nadto si osvojit mnoho poznatků z oboru zahradního umění. Vždyť jak jinak se člověk lépe učí, než když se sám snaží předávat vědomosti jiným! Zpětnou vazbu studentkám poskytovali pracovníci Národního centra zahradní kultury v Kroměříži. 

- Na program se přihlásily i třídy základní školy a bylo třeba operativně přizpůsobit náročnost aktivit.

- Jako ideální se ukázala hodinová délka programu. Potvrdila se preference aktivizace dětí a poskytnutí možnosti vnímání zahrady všemi smysly před výkladovou složkou. Děti program velmi bavil. Účast velkého množství školek umožnila srovnávat různé přístupy pedagogů či různé klima v jendotlivých skupinách.

- Studentky bylo třeba upozornit na to, že jejich role "zahradnic" začíná  příchodem dětí a končí jejich odchodem. Bylo třeba trvat na tom, aby používaly mobily pouze pro časovou orientaci. Zvlášť bylo potřeba pracovat na zlepšení vstupu do programu, naladění dětí na program, získání si jejich pozornosti skrze oslovení, srozumitelnou komunikaci. Odpoledne poskytovali lektoři NPÚ studentkám výklad o zahradách tak, aby se zvýšilo i jejich povědomí o těchto památkách. 

- Celkově byla vyhodnocena spolupráce se studentkami jako velmi dobrá, což vedlo k opakování aktivity za podobného personálního zajištění i v následujících letech.

 

Ohlasy účastníků:

Vážený pane Hudec,

program ,,Zahrada je hra" hodnotíme velmi pozitivně. Zahradnice se dětem velmi hezky věnovaly, děti byly celou dobu přiměřeně věku zapojeny do povídáni, dozvěděly se spoustu zajímavých informací, poznaly krásnou Podzámeckou zahradu, byly stále v pohybu, program byl skvěle zorganizován, časově dobře rozvržen a překvapení na závěr bylo milým a hezkým zakončením celého programu. Odjížděli jsme s pocitem báječně stráveného dopoledne v krásné Kroměříži. Díky Vašemu programu jsme splnili mnoho klíčových kompetencí Školního vzdělávacího programu ...

Podle našeho názoru se dětem líbil celý program, protože byly pozorné a naslouchaly. Rádi vidí nové zajímavé tváře, objevují nové - nepoznané, tvoří (sadí rostlinky), zapojují se do programu, prožívají nevšední dny ..... a tak podobně. Nic z toho ve Vašem programu nechybělo.

                                                               Světlana Tesařová

                                                           ředitelka mateřské školy

 

Hodnocení programu studentkami (z dotazníkového šetření) 

„Na programu mě bavilo poznávání dětí a komunikace s nimi.“

 

„Bavilo mě to, že jsem si děti vedla sama a mohla je seznámit s informacemi, které jsem o zahradě doposud získala já.“

 

„Díky programu jsem se naučila přizpůsobovat se v úrovni komunikace různým věkovým skupinám dětí.“

 

„Naučila jsem se jak děti vést a jak s nimi komunikovat (podle jejich věku). Jak rozlišit témata a práci pro MŠ a ZŠ.

 

„Díky realizaci programu jsem se naučila spoustu malých ale důležitých poznatků, které jsem se nemusela složitě učit z učebnic a brožurek, ale naučila jsem se je formou hry.“

Doporučení pro další realizace:

- Školy se objednávaly přes rezervační systém zámku, což se ukázalo jako nedokonalé řešení. Je třeba přijímat přihlášky pouze osobně. Součástí přihlášek musí být kontakt přímo na vyučujícího, který bude tvořit doprovod žáků, aby bylo možné se operativně domlouvat na realizaci akce v případě nepřízně počasí apod. Dále je třeba trvat na sdělení alespoň orientačního počtu dětí pro zvážení dělby skupiny.

- Školky jsou schopné přicházet od 8:30 do 11:00.

- V zájmu kvality programu je třeba dělit třídu na menší skupiny (max. 15 dětí) a objednávat školky v 30 minutových intervalech. Lze tak vyslat na připravenou trasu dvě skupinky z jedné školky s menším časovým rozestupem.

- První den programu je třeba objednat pouze jednu školku, kterou provede autor programu a zahradnice jsou na „náslechu“. Zbývající část dne využijí k přípravě na samostatné provádění.

- Na rozdíl od školek, školy (I. stupeň) lze objednat na odpoledne.

- K zajištění programu je ideální mít k dispozici 8 studentek – 4 na stanovištích a 4 průvodkyně. Na stanovištích, kde není třeba více pomůcek či jsou snadno přenosné) se mohou věnovat dětem samy zahradnice - průvodkyně.

- Studentkám je třeba dát k dispozici pouze bodový scénář, nikoliv přesný sylabus, aby se mohly tématu zhostit sobě vlastním způsobem. Nejvíce stresujícím faktorem pro ně byla přítomnost vedoucího programu.

- Pracovat se studentkami po skončení programového bloku na vylepšování programu, vyžadovat zpětnou vazbu.

- Dávání razítek za splněný úkol se neosvědčilo. Děti potřebují mít volné ruce pro všechny připravené aktivity a lístečky jim překážejí. Vhodnější je předat jim teprve v závěru pamětní kartičku, na kterou si samy mohou narazit razítko.