Doteky dalekých krajů školní skupina (ikonka)

Autor:

Mgr. Petr Hudec, Národní památkový ústav, Edukační centrum v Kroměříži
Mgr. Lenka Psotová, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži, Metodické centrum zahradní kultury v Kroměříži
Ing. Hana Poková, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži, Metodické centrum zahradní kultury v Kroměříži
Ing. Eva Blešová, pedagog (v současnosti v penzi)  

Spolupráce:

Ing. Lenka Křesadlová, PhD., Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži, Metodické centrum zahradní kultury v Kroměříži
MgA. Eva Chupíková

Anotace:

Velký skleník v Květné zahradě v Kroměříži poskytuje útočiště mnoha exotickým rostlinám, které od nepaměti přinášejí lidem užitek. Mají své původní domovy, legendy o stvoření, bohy i zajímavou současnost. Jak vypadá rostlina, kterou využíváme jako koření nazývané bobkový list? Víte, že je to vlastně zakletá víla? Odhalte příběh soužití rostlin a člověka. Přiřaďte k běžným výrobkům a plodům ze supermarketu živé rostliny.

Klíčová slova:

Velký skleník, Květná zahrada, subtropické rostliny, mytologie

Místo a realizace:

Květná zahrada v Kroměříži - Velký skleník

Celková doba realizace:

2014 – tvorba prvotního scénáře programu
únor 2015 – příprava programu
5. 3. 2015 - pilotní realizace programu
březen 2015 – hodnocení a repríza programu.
Nyní je program součástí nabídky edukačních programů Metodického centra zahradní kultury v Kroměříži. 

Popis projektu:

Kontext:

V Květné zahradě v Kroměříži je realizována řada edukačních programů pro žáky základních škol. Dosud žádný se ale nespecializoval na prezentaci skleníku a expozice teplomilných rostlin. Vytvoření tohoto programu bylo žádoucí s ohledem na lákavou dobu jeho možné realizace říjen – duben. V těchto měsících není vždy možné realizovat exteriérové zahradní programy a ve skleníku je příznivé klima. Právě v této době je navíc v interiéru stavby uspořádána expozice teplomilných rostlin. Podmínky k realizaci programu byly vytvořeny obnovou Velkého skleníku v roce 2014.

Východiska a hlavní cíle:

Ve Velkém skleníku byl v únoru 2015 realizován program pro rodiny Za mrazíků do skleníku a program Odkud spadl Eda určený dětem z mateřské školy. Již v době obnovy skleníku byl na teoretické rovině připraven scénář programu Doteky dalekých krajů Ing. Evou Blešovou, který lektoři na základě kontaktu s realitou provozu stavby a vlastních zkušeností výrazně upravili a pilotně otestovali.

Program vedený odborným lektorem pomůže účastníkům atraktivní formou získat povědomí o vzhledu a kulturních dějinách důležitých exotických užitkových rostlin. Pomůže propojit základní biologické, zeměpisné, historické údaje o předmětech a látkách, se kterými se denně setkáváme. Ozřejmí také funkci skleníku.

Cílová skupina:

žáci I. stupně ZŠ – pilotní program absolvovali žíci 2. třídy ZŠ Zámoraví z Kroměříže 

Obsah a průběh programu:

- Přivítání v Čestném dvoře Květné zahrady za doprovodu zahradníka Floriána
- Lektor před vstupem do skleníku zaměří pozornost žáků na pozorovatelnou část zahrady, kde jsou stromy bez listí
- výzva dětí ke ztišení a soustředění se na vnímání změny teploty, poslouchání zvuků (zpěv andulek, zurčení vody ve fontánkách)
- ověření měřením kolik je ve skleníku stupňů
- debata o tom, proč tak moc či proč tak málo stupňů, kolik stupňů mají děti doma 
 - výroba vizitek – než začne další komunikace s žáky 
- dialog o skleníku a jeho funkci
- Vyprávění o počátcích pěstování citrusů v zahradě – dobová rytina Pomerančové zahrady
- prezentace kresby „mobilní oranžerie“ (rytina z vídeňského Belvederu)
- vyprávění o zbudování skleníku
- vyprávění o funkci skleníku - foto stěhování květin do exteriéru zahrady
- foto instalace rostlin
- aktivita malování skleníku – volba dvou žáků – zručných kreslířů, kteří se postaví k malířským stojanům a mají za úkol malovat skleník podle popisu třídního kolektivu. Žáci nevidí na kreslenou plochu. Na aktivitu je vyměřen čas jednoho přesypání hodin – tj. 5 minut. V polovině času je kreslíř vystřídán jiným žákem. V závěru je prezentován výsledek.  
- výzva k prohlídce expozice rostlin
- poznávání vybraných rostlin se zapojením zraku, čichu, hmatu a chuti:
- myrta (vzhled, vůně, haptické vnímání)
- fíkovník (vzhled, chuť, haptické vnímání plodu a listu, použití)
- datle (vzhled, chuť, haptické vnímání, použití)
- vavřín (vzhled, vůně, haptické vnímání, použití a mytologie – příběh o Apollónovi a Dafné s využitím loutky a paravánu, 
Pomerančovník a citronovník (vzhled, haptické vnímání, použití – možnost přivonění k sáčku s kůrou, hmatání v pytlíku, ve kterém je pomeranč, citron a mandarinka)
 - vyprávění příběhu o svatebním daru Héře, zlatých jablcích hesperidek
- hra Loupení zlatých jablíček hesperidkám – děti se plíží mezi sudy se zavřenýma očima tak, aby získaly jeden pěnový míček, koho Hesperidky uvidí s otevřenýma očima, vypadá ze hry a odchází mimo herní plochu, rovněž ten, který již své jablíčko získal.
- přesun ke stolkům, práce ve skupinách po pěti – žáci mají za úkol přiřadit k obrázkům subtropiských rostlin jejich název.   
- pokračování práce ve skupinách, žáci obdrží jen jedny pastelky a rozdělí si je mezi sebou. Společně mají za úkol nakreslit skleník tak, že každý do společného díla přispěje svojí barvou. Vzhledem k většímu počtu pastelek ten, kdo má červenou, bude mít i žlutou (málo používané). Dále se určí ten, kdo bude malovat obrysy. 
- prezentace výsledků práce žáků – skupinka dětí vždy popisuje, co vytvořila. Skleníky dětí by měly obsahovat esenci toho, čemu se věnoval program. - Přivítání v Čestném dvoře Květné zahrady za doprovodu zahradníka Floriána
- Lektor před vstupem do skleníku zaměří pozornost žáků na pozorovatelnou část zahrady, kde jsou stromy bez listí
- výzva dětí ke ztišení a soustředění se na vnímání změny teploty, poslouchání zvuků (zpěv andulek, zurčení vody ve fontánkách)
- ověření měřením kolik je ve skleníku stupňů
- debata o tom, proč tak moc či proč tak málo stupňů, kolik stupňů mají děti doma 
 - výroba vizitek – než začne další komunikace s žáky 
- dialog o skleníku a jeho funkci
- Vyprávění o počátcích pěstování citrusů v zahradě – dobová rytina Pomerančové zahrady
- prezentace kresby „mobilní oranžerie“ (rytina z vídeňského Belvereru)
- vyprávění o zbudování skleníku
- vyprávění o funkci skleníku - foto stěhování květin do exteriéru zahrady
- foto instalace rostlin
- aktivita malování skleníku – volba dvou žáků – zručných kreslířů, kteří se postaví k malířským stojanům a mají za úkol malovat skleník podle popisu třídního kolektivu. Žáci nevidí na kreslenou plochu. Na aktivitu je vyměřen čas jednoho přesypání hodin – tj. 5 minut. V polovině času je kreslíř vystřídán jiným žákem. V závěru je prezentován výsledek.  
- výzva k prohlídce expozice rostlin
- poznávání vybraných rostlin se zapojením zraku, čichu, hmatu a chuti:
- myrta (vzhled, vůně, haptické vnímání)
- fíkovník (vzhled, chuť, haptické vnímání plodu a listu, použití)
- datle (vzhled, chuť, haptické vnímání, použití)
- vavřín (vzhled, vůně, haptické vnímání, použití a mytologie – příběh o Apollónovi a Dafné s využitím loutky a paravánu, 
Pomerančovník a citronovník (vzhled, haptické vnímání, použití – možnost přivonění k sáčku s kůrou, hmatání v pytlíku, ve kterém je pomeranč, citron a mandarinka)
 - vyprávění příběhu o svatebním daru Héře, zlatých jablcích hesperidek
- hra Loupení zlatých jablíček hesperidkám – děti se plíží mezi sudy se zavřenýma očima tak, aby získali jeden pěnový míček, koho Hesperidky uvidí s otevřenýma očima, vypadá ze hry a odchází mimo herní plochu, rovněž ten, který již své jablíčko získal.
- přesun ke stolkům, práce ve skupinách po pěti – žáci mají za úkol přiřadit k obrázkům rostlin subtropiských rostlin jejich název.   
- pokračování práce ve skupinách, žáci obdrží jen jedny pastelky a rozdělí si je mezi sebou. Společně mají za úkol nakreslit skleník tak, že každý do společného díla přispěje svojí barvou. Vzhledem k většímu počtu pastelek ten, kdo má červenou bude mít i žlutou (málo používané). Dále se určí ten, kdo bude malovat obrysy. 
- prezentace výsledků práce žáků – skupinka dětí vždy popisuje, co vytvořila. Skleníky dětí by měly obsahovat esenci toho, čemu se věnoval program. - Přivítání v Čestném dvoře Květné zahrady za doprovodu zahradníka Floriána
- Lektor před vstupem do skleníku zaměří pozornost žáků na pozorovatelnou část zahrady, kde jsou stromy bez listí
- výzva dětí ke ztišení a soustředění se na vnímání změny teploty, poslouchání zvuků (zpěv andulek, zurčení vody ve fontánkách)
- ověření měřením kolik je ve skleníku stupňů
- debata o tom, proč tak moc či proč tak málo stupňů, kolik stupňů mají děti doma 
 - výroba vizitek – než začne další komunikace s žáky 
- dialog o skleníku a jeho funkci
- Vyprávění o počátcích pěstování citrusů v zahradě – dobová rytina Pomerančové zahrady
- prezentace kresby „mobilní oranžerie“ (rytina z vídeňského Belvereru)
- vyprávění o zbudování skleníku
- vyprávění o funkci skleníku - foto stěhování květin do exteriéru zahrady
- foto instalace rostlin
- aktivita malování skleníku – volba dvou žáků – zručných kreslířů, kteří se postaví k malířským stojanům a mají za úkol malovat skleník podle popisu třídního kolektivu. Žáci nevidí na kreslenou plochu. Na aktivitu je vyměřen čas jednoho přesypání hodin – tj. 5 minut. V polovině času je kreslíř vystřídán jiným žákem. V závěru je prezentován výsledek.  
- výzva k prohlídce expozice rostlin
- poznávání vybraných rostlin se zapojením zraku, čichu, hmatu a chuti:
- myrta (vzhled, vůně, haptické vnímání)
- fíkovník (vzhled, chuť, haptické vnímání plodu a listu, použití)
- datle (vzhled, chuť, haptické vnímání, použití)
- vavřín (vzhled, vůně, haptické vnímání, použití a mytologie – příběh o Apollónovi a Dafné s využitím loutky a paravánu, 
Pomerančovník a citronovník (vzhled, haptické vnímání, použití – možnost přivonění k sáčku s kůrou, hmatání v pytlíku, ve kterém je pomeranč, citron a mandarinka)
 - vyprávění příběhu o svatebním daru Héře, zlatých jablcích hesperidek
- hra Loupení zlatých jablíček hesperidkám – děti se plíží mezi sudy se zavřenýma očima tak, aby získali jeden pěnový míček, koho Hesperidky uvidí s otevřenýma očima, vypadá ze hry a odchází mimo herní plochu, rovněž ten, který již své jablíčko získal.
- přesun ke stolkům, práce ve skupinách po pěti – žáci mají za úkol přiřadit k obrázkům rostlin subtropiských rostlin jejich název.   
- pokračování práce ve skupinách, žáci obdrží jen jedny pastelky a rozdělí si je mezi sebou. Společně mají za úkol nakreslit skleník tak, že každý do společného díla přispěje svojí barvou. Vzhledem k většímu počtu pastelek ten, kdo má červenou bude mít i žlutou (málo používané). Dále se určí ten, kdo bude malovat obrysy. 
- prezentace výsledků práce žáků – skupinka dětí vždy popisuje, co vytvořila. Skleníky dětí by měly obsahovat esenci toho, čemu se věnoval program. V souvislosti s debatou o jejich výtvorech dochází k reflexi.
- doplnění – bonus navíc – honička v Čestném dvoře motivovaná příběhem o Apollónovi a Dafné: všichni žáci stojí v kruhu až na dva, kteří představují Apollóna a Dafné. Apollón honí Dafné a ta se může zachránit tím, že si stoupne PŘED některého z žáků, který se namísto něj stává Dafné. Pokud ale Apollón Dafné dostihne dříve, výměna rolí nastává mezi nimi. Je to tedy ztvárnění tématu proměn formou hry.  
- paní učitelka obdrží černobílé obrázky subtropiských rostlin a vzorové barevné obrázky pro navazující aktivitu v prostředí školy. V souvislosti s debatou o jejich výtvorech dochází k reflexi.

 

Výsledky aktivit:

vytvořené velkoformátové kresby skleníku s rostlinami, vyplněné (vybarvené) pracovní listy s kresbami teplomilných rostlin

Pomůcky, materiál:

dva malířské stojany a kreslicí desky, tlusté černé fixy, sada obrázků vztahujících se k péči o subtropické rostliny v zahradě, tenké fixy, lepící štítky, maňásek zahradníka Floriána, pracovní listy (černobílé ilustrace), sada barevných obrázků s vybranými subtropickými rostlinami

Doteky dalekých krajů

Malování skleníku podle návodu dětí Malování skleníku podle návodu dětí Ochutnávka plodů fíků a datlí Vyprávění o Dafné Bohové a rostliny Vyprávění o Herkulovi a zahradě Hesperidek Hra na loupení zlatých jablek nesmrtelnosti Společné malování skleníku Prezentace vytvořené kresby skleníku