Procházka minulostí rodina s dětmi (ikonka)školní skupina (ikonka)

Autor:

PhDr. Kateřina Rozinková, Národní památkový ústav, správa Státního hradu a zámku Bečov
Alena Švehlová, Národní památkový ústav, správa Státního hradu a zámku Bečov
Mgr. Dagmar Wizovská, Národní památkový ústav, Edukační centrum v Bečově nad Teplou


 

Anotace:

Program je určený dětem předškolního a mladšího školního věku. Hravým způsobem představuje účastníkům zámek Bečov a seznamuje je se základními pojmy jako jsou hrad či zámek, s typickými obyvateli těchto sídel a s jejich způsobem života. Program, který je inspirovaný knihou Pohádka o bečovském dávnosnění, nekopíruje celou zámeckou prohlídkovou trasu, ale je naopak rozšířen o zámecké zahrady, štolu tesanou ve skále či druhé zámecké nádvoří. Při programu dětem kromě lektora pomáhají také bohatě ilustrované pracovní listy. Na závěr jsou pro děti připraveny nejrůznější pomůcky, s jejichž pomocí si mohou prakticky prověřit, co se naučily, za což jsou pasovány do šlechtického stavu.  

Klíčová slova:

Bečov nad Teplou, zámek Bečov, obyvatelé zámku, šlechtická sídla, život na zámku
 

Místo a realizace:

areál SHZ Bečov 

Celková doba realizace:

od června 2014 zařazeno do stálé nabídky SHZ Bečov
Program trvá 45 - 60 minut

Popis projektu:

Kontext:

V areálu SHZ Bečov se poblíž sebe nachází středověký hrad a barokní zámek. V roce 2012 byla vydána kniha pro děti Pohádka o bečovském dávnosnění. Vyprávění o holčičce, která ve svých snech navštěvuje Bečov za doprovodu kouzelného skřítka, pracuje se skutečnými údaji z historie bečovského hradu, zámku i okolního města. Na SZH Bečov mají děti možnost navštívit dětskou prohlídku věnovanou relikviáři sv. Maura nazvanou Relikviář pro každého, zámecké interiéry však dosud byly pro tuto cílovou skupinu jdoucí ve skupině s ostatními dospělými návštěvníky často příliš nesrozumitelné.  Soubor těchto faktorů vedl ke vzniku programu pro nejmenší návštěvníky, který rozšiřuje pravidelnou nabídku objektu a seznamuje děti hravou formou se základními údaji o šlechtických sídlech.

Východiska a hlavní cíle:

Hlavním cílem programu je seznámit děti se životem na panském sídle a se základními pojmy jakými jsou zámek, hrad, šlechtic atd. Děti nejsou přehlcovány údaji, ale poznávají šlechtické sídlo, jeho zázemí a obyvatele, přičemž vše, v diskuzi s lektorem, porovnávají  s dnešní dobou. Program je realizován ve dvou modifikacích - pro organizované skupiny a pro rodiny s dětmi.

Cílová skupina:

děti ve věku 4 – 7 let

Obsah a průběh programu:

Zdroje:

DURWARD-KOŠŤÁLOVÁ, L., Pohádka o bečovském dávnosnění, Sokolov 2012.

KUBŮ, N., NKP SHZ Bečov - průvodcovský text prohlídkový okruh: Zámek 2004 (s doplňky správy 2006 – 2011).

SOKOL, P. – WIZOVSKÝ, T. – CINK, O., NKP SHZ Bečov – průvodcovský text prohlídkový okruh: Hrad 2009.

VONDRUŠKA, V., Život ve staletích, 14. Století, lexikon historie, Brno 2011.

VONDRUŠKOVÁ, A., Jařmo, parkán, trdlice aneb výkladový slovník historických pojmů, které upadají v zapomnění, Praha 2012.

Pomůcky, materiál:

repliky oděvů, replika zbroje – drátěná košile, helma, rukavice, repliky nádobí – karafa, sklenice, pohár, talíř malovaný, vrhcáby, repliky mincí, maňásek – holčička, permoník – soška, glejty povyšující do šlechtického stavu, meč, pracovní listy, kniha Pohádka o bečovském dávnosnění

Fotogalerie projektu:

Procházka minulostí Procházka minulostí Procházka minulostí Procházka minulostí Procházka minulostí Procházka minulostí Procházka minulostí Procházka minulostí Procházka minulostí Procházka minulostí

Reflexe a zhodnoceni:

Celkové zhodnocení:

Program je kladně hodnocen nejmladšími návštěvníky i jejich doprovodem. Vyžaduje od lektora velkou flexibilitu a pohotovost.

Doporučení pro další realizace:

V závěrečné části je možno rozšířit nabídku pomůcek.