Zlatovláska rodina s dětmi (ikonka)školní skupina (ikonka)

Autor:

MgA. Jiří Rezek, Národní památkový ústav, Edukační centrum v Telči

Spolupráce:

Mgr. Tomáš Horyna, Národní památkový ústav, kastelán Státního zámku Červená Lhota 
Mgr. Alžběta Horynová, Národní památkový ústav, správa Státního zámku Červená Lhota
MgA. Naďa Rezková Přibylová, Národní památkový ústav, Edukační centrum v Telči
Střední pedagogická škola Futurum s.r.o.
 

Anotace:

Čtyřdenní projekt, jemuž předcházela tři čtvrtě roku dlouhá přípravná fáze, plánování, zkoušení a spolupráce Edukačního centra NPÚ v Telči, správy státního zámku Červená Lhota a SPGŠ Futurum Praha, vyústil programem paralelního zaměření na předškolní děti a středoškolské studenty, budoucí učitele. Program je zaměřen na povýšení genia loci Státního zámku Červená Lhota, opírajícího se o „zlatovláskovou pověst“. 

Klíčová slova:

Zlatovláska, pohádka, zámek, řeč zvířat, kouzlo, dar, pomoc, edukace, divadlo ve výchově, výtvarná dílna, znak, symbol, téma, cíl

Místo a realizace:

Státní zámek Červená Lhota

Celková doba realizace:

14.4. - 18. 4. 2015. Jeden den příprava interiérových a exteriérových lokací, dva dny po jednom programu pro místní mateřské školy, jeden den dva programy pro veřejnost. Doba jednoho programu - 2,5 hodiny.

Popis projektu:

Kontext:

Národní památkový ústav navázal spolupráci se SPGŠ Futurum Praha se záměrem propojit „zlatovláskovský námět“ s divadelními, výtvarnými a vzdělávacími aktivitami na zámku Červená Lhota. Studenti střední pedagogické školy jako lektoři a herci zároveň provázejí děti předškolního věku příběhem o Zlatovlásce, čímž je akce posunuta do edukační roviny, jak pro studenty, tak pro dětské účastníky. 

Východiska a hlavní cíle:

Pro program tohoto projektu byl vybrán zámek Červená Lhota a SPGŠ Futurum z několika důvodů:

 1. V osobě kastelána Tomáše Horyny je ideální potenciál. Kromě fundovaného a morfologicky pojatého zájmu objevovat Zlatovlásku jinak, je nadšený divadelník s pedagogickými zkušenostmi a organizátor ochotný vytvořit na objektu prostor pro kreativní tvorbu. Navíc se dalo využít bohaté zkušenosti Alžběty Horynové, která už v minulosti na zámku vedla výtvarné dílny.
 2. Na zámku je plně funkční divadelní sál.
 3. SPGŠ Futurum se výrazně profiluje dramatickou výchovou a při škole pracuje divadelní soubor Pa, Jahody!
 4. SPGŠ Futurum jako jedna z mála středních pedagogických škol praktikuje ve výuce pravidelnou pedagogickou praxi v rámci svého školního vzdělávacího programu a toto byla další možnost, jak ji dál rozvíjet.
 5. Propojení dvou institucí bylo příslibem ověření nových možností edukačních programů na objektech ve správě NPÚ. 

Cíl programu:

 • Zprostředkovat dětem zážitek v příběhu pohádky K. J. Erbena Zlatovláska prostřednictvím různých metod. Nechat je řešit dramatické situace, rozvíjet u nich ochotu pomoct a vzájemně spolupracovat. Prohlubovat jemnou motoriku a logické myšlení. Seznámit je se souvislostmi divadelních konvencí, posouvat estetický rozvoj.
 • Zprostředkovat studentům přímou pedagogickou činnost s dětmi předškolního a mladšího školního věku, osvojovat si edukační dovednosti v projektu. Seznámit se s principem divadla ve výchově. Rozvíjet metodiku inscenačního divadelního procesu, osvojovat si herecké, režijní a scénografické dovednosti. Tříbit estetické a pedagogické vnímání. 

Cílová skupina:

Děti předškolního a mladšího školní věku, studenti střední pedagogické školy.

Obsah a průběh programu:

Výsledky aktivit:

vytvořené výtvarné subjekty, divadelní inscenace a duchovní zážitky

Zdroje:

 • Četba, poslech a video pohádky Zlatovláska
 • Tematické aktivity v MŠ
 • Scénář divadelní inscenace
 • Fotodokumentace programu
 • Pracovní metodické listy

Pomůcky, materiál:

výtvarné potřeby, divadelní kulisy, rekvizity, kostýmy, audiovizuální pomůcky, potřeby pro plenérové aktivity

Fotogalerie projektu:

Zlatovláska na zámku Červená Lhota. Zlatovláska na zámku Červená Lhota. Zlatovláska na zámku Červená Lhota. Zlatovláska na zámku Červená Lhota. Zlatovláska na zámku Červená Lhota. Zlatovláska na zámku Červená Lhota. Zlatovláska na zámku Červená Lhota. Zlatovláska na zámku Červená Lhota. Zlatovláska na zámku Červená Lhota. Zlatovláska na zámku Červená Lhota. Zlatovláska na zámku Červená Lhota. Zlatovláska na zámku Červená Lhota. Zlatovláska na zámku Červená Lhota. Zlatovláska na zámku Červená Lhota.