Objevování barokní zahrady zámku Český Krumlov rodina s dětmi (ikonka)školní skupina (ikonka)

Autor:

Mgr. Kateřina Cichrová, Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích 
Mgr. Markéta Slabová, Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích

Spolupráce:

Mgr. Martin Gaži, Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích 
Ing. Marek Ehrlich, Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích 
Mgr. Lucie Müllerová - ilustrace
Tomáš Halama - grafická úprava, sazba a zlom
Bc. Eva Neprašová, Národní památkový ústav, Edukační centrum v Českých Budějovicích

Anotace:

Program přibližuje školní mládeži vývoj zahrady jako výsledek soustavného a kultivovaného přetváření krajiny a přírody člověkem. Důraz je kladen na závazná schémata plánů barokních zahrad a jejich obvyklý rostlinný sortiment. Žákům je vysvětlena rovněž společenská, reprezentační a užitková funkce zahrady (slavnosti, divadlo, zásobní zahrada).

Klíčová slova:

Baroko, barokní zahrada, zámecký park, symetrie, voluta, alegorie, Český Krumlov, Eggenbergové Schwarzenbergové, František Jakub Prokyš, štěpnice, letní jízdárna, zimní jízdárna, kaskádová fontána, letohrádek Bellaria, buk červenolistý.

Místo a realizace:

Státní hrad a zámek Český Krumlov - zámecká zahrada

Celková doba realizace:

90 - 120 minut.

Popis projektu:

Kontext:

Od roku 2009 je program realizován dvakrát ročně, na jaře v rámci Mezinárodního dne památek a historických sídel a na podzim v rámci Dnů evropského dědictví (European Heritage Day, EHD). Realizaci programu zajišťuje Národní památkový ústav v Českých Budějovicích (edukační centrum) ve spolupráci se správou státní hradu a zámku Český Krumlov.

Více na www.pamatkynasbavi.cz

Státní hrad a zámek Český Krumlov je jedním z nejnavštěvovanějších památkových objektů v České republice. Z tohoto důvodu může být pravidelná realizace didaktických programů v prohlídkových trasách (zámeckých interiérech) poněkud problematická. Nabízí se ale využití exteriérů zámku, konkrétně zámecké zahrady, která je plošně nejrozsáhlejší částí českokrumlovského zámeckého areálu.

Zámecká zahrada se rozkládá jihozápadně od pátého zámeckého nádvoří. Téměř 11 hektarů zahradní plochy je rozděleno do čtyř teras a celá zahrada je obehnána vysokou ohradní zdí.

V rámci vzdělávacího programu účastníci poznávají všechny části zámecké zahrady:

 1. zahradní terasa - Štěpnice
 2. zahradní terasa - Letní jízdárna
 3. zahradní terasa - Dolní parter
 4. zahradní terasa - Horní zahrada

Památky: kaskádová fontána, zimní jízdárna, letohrádek Bellaria, hudební pavilon.

Východiska a hlavní cíle:

 • Seznámit žáky zábavnou a hravou formou s typickými znaky a využitím barokní zahrady, s její flórou a faunou.
 • Odvést žáky od pasivního procházení zahradami a povrchního vnímání výkladu.
 • Vzbudit zájem pedagogů, dětí a jejich rodičů o návštěvy zámeckých zahrad a krajinářských parků.
 • Podnítit u účastníků zájem o památky zahradního umění a jejich ochranu.
 • Rozvíjet schopnost žáků spolupracovat.
 • Podněcovat žáky k tvořivému myšlení a logickému uvažování.
 • Rozvíjet vnímavost žáků a vztah ke kulturnímu a historickému dědictví.

Cílová skupina:

 • I. stupeň ZŠ
 • II. stupeň ZŠ
 • rodiny s dětmi

Obsah a průběh programu:

Program začíná na u zámecké jízdárny. Je veden lektorem formou dialogu s účastníky programu. Výklad, jeho obsah i aktivity jsou přizpůsobeny věkové kategorii žáků.

Pracovní listy (brožuru) obdrží žáci od lektora před začátkem prohlídky. Jsou rovněž volně ke stažení z webových stránek Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích na www.npu-cb.eu ze sekce Památky hrou a poučením.

Příklad programových aktivit: 

 • Orientace v mapě zahrady.
 • Vnímání souměrnosti a perspektivy barokní zahrady - pomocí dramatických prvků.
 • Hledání a určování architektonických prvků doby baroka a rokoka.
 • Hledání a určování rostlin.
 • Detailní pozorování barokních soch z mušlového vápence  – s pomocí lupy, pozorování rozdílů mezi originálem a kopií sochy.
 • Poznávání barokních soch a jejich přiřazování k ročním obdobím (alegorie).
 • Najdi cestu bludištěm k Bellarii (zahradní labyrint z tisů a habrů).
 • Navrhování barevnosti květinového záhonku v barokní zahradě (v prac. listu).

Výsledky aktivit:

vyplněný pracovní list (kresby, odpovědi na otázky)

Pomůcky, materiál:

pracovní list (brožura), pastelky, tužky, lupa

Objevování barokní zahrady zámku Český Krumlov

Objevování barokní zahrady zámku Český Krumlov Objevování barokní zahrady zámku Český Krumlov Objevování barokní zahrady zámku Český Krumlov Objevování barokní zahrady zámku Český Krumlov Objevování barokní zahrady zámku Český Krumlov Objevování barokní zahrady zámku Český Krumlov Objevování barokní zahrady zámku Český Krumlov Objevování barokní zahrady zámku Český Krumlov Objevování barokní zahrady zámku Český Krumlov Objevování barokní zahrady zámku Český Krumlov

Reflexe a zhodnoceni:

Celkové zhodnocení:

Vzdělávací programy realizované v zámeckých zahradách poskytují žákům větší možnost pohybu a vlastního objevování zahradních zákoutí. Při realizaci programu žáci návštěvníky zámeckého areálu neruší, jako by se tomu mohlo stát v zámeckých interiérech.

Jediným problémem, který může nastat, je nepřízeň počasí. V tom případě je vhodné mít pro žáky připravenu "mokrou" variantu programu. Ta je dopředu projednána se správou státního hradu a zámku Český Krumlov (např. návštěva Hradního muzea).