Po stopách renesance uličkami Českého Krumlova školní skupina (ikonka)

Autor:

Mgr. Dagmar Geršlová, Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích

Spolupráce:

Mgr. Lucie Müllerová - ilustrace
Ing. Marek Ehrlich - technická spolupráce

Anotace:

Pojďme společně hledat stopy renesanční architektury a umění v autentickém prostředí památky UNESCO, v městské památkové rezervaci Český Krumlov. Dozvíme se nejen o životě na dvoře posledních Rožmberků, ale také o tom, co je to freska, sgrafito, atika či prampouch a naučíme se je v terénu poznávat.  Seznámíme se s prací kameníků a jejich kamenickými značkami. Český Krumlov ale není jen učebnicí architektury a historie. Na fasádách domů, sochách a sousoších, ale i třeba na patnících najdeme obrazy a tajemná znamení, která nás přivádějí k zajímavým příběhům. Stačí se jen pozorně dívat.

Klíčová slova:

Český Krumlov, UNESCO, renesance, Rožmberkové, sgrafito, freska, atika, prampouch, kamenické značky, krakorce.

Místo a realizace:

Český Krumlov, městská památková rezervace.

Celková doba realizace:

Délka programu: 90 - 120 minut.

Popis projektu:

Kontext:

Od roku 2009 je program realizován dvakrát ročně, na jaře v rámci Mezinárodního dne památek a historických sídel a na podzim v rámci Dnů evropského dědictví (European Heritage Day, EHD). Realizaci programu zajišťuje Národní památkový ústav v Českých Budějovicích (edukační centrum) ve spolupráci s Českokrumlovským rozvojovým fondem.

Od roku 2005 jsou v městské památkové rezervaci České Budějovice realizovány tři didaktické programy, které žáky seznamují s historií města (Putování od bludného kamene aneb České Budějovice gotické. Renesance pod Černou věží. Samson je také baroko.) Školy aktivně programy vyhledávají, programy staly se součástí učiva dějepisu a příbuzných oborů.

Na tento funkční modelový příklad navazuje program Po stopách renesance uličkami Českého Krumlova. V letech 2012 - 2015 byl pilotně testován a upravován. Díky získané dotaci z programu Podpora pro památky UNESCO budou v roce 2015 vytištěny pro potřeby programu pracovní listy (brožura).

Východiska a hlavní cíle:

  • Probudit zájem mladé generace o historii místa, ve kterém žijí.
  • Prohloubit jejich vztah ke kulturnímu dědictví a k místním památkám.
  • Seznámit účastníky se základními principy renesanční architektury a umění s hodnotou památek v jejich okolí a se základními principy památkové péče.
  • Naučit účastníky soustředěně se dívat a pozorovat.
  • Motivovat pedagogy i rodiče k samostatné práci s dětmi s využitím didaktických materiálů (pracovních listů).
  • Navázat na funkční modelový příklad (didaktické program v Českých Budějovicích) spolupráce Národního památkového ústavu a škol při výuce dějepisu a příbuzných oborů v souladu s RVP.
  • Motivovat žáky k návštěvě knihovny, popř. archivu, kde mohou získat rozšiřující informace a zkoumat prameny.

Cílová skupina:

  • 1. stupeň ZŠ
  • 2. stupeň ZŠ

Výsledky aktivit:

vyplněný pracovní list (kresby, odpovědi na otázky), frotáž

Pomůcky, materiál:

pracovní list (brožura), tužka

Český Krumlov

Po stopách renesance uličkami Českého Krumlova Po stopách renesance uličkami Českého Krumlova Po stopách renesance uličkami Českého Krumlova Po stopách renesance uličkami Českého Krumlova Po stopách renesance uličkami Českého Krumlova Po stopách renesance uličkami Českého Krumlova Po stopách renesance uličkami Českého Krumlova Po stopách renesance uličkami Českého Krumlova

Reflexe a zhodnoceni:

Ohlasy účastníků:

Mgr. Eva Zálohová, ZŠ Za Nádražím, Český Krumlov: 

"...byla jsem 23.dubna 2014 se svými sedmáky na prohlídce Renesance - po stopách Rožmberků uličkami Českého Krumlova. Jako vždy organizace klapala, pracovní listy byly dobře promyšlené a pan Duffek (lektor programu) byl erudovaný, trpělivý a klidný. Akce se skvěle vydařila. Děkuji."