Kratochvíle - škola symbolického myšlení doby renesance školní skupina (ikonka)

Autor:

Mgr. Jiří Krejčí, pedagog

Spolupráce:

Mgr. Šárka Kosová, Národní památkový ústav, Edukační centrum v Českých Budějovicích, lektorka galerijních vzdělávacích programů, Galerie současného umění v Domě umění v Českých Budějovicích
Mgr. Kristýna Žůrková, pedagog
Bc. Eva Neprašová, Národní památkový ústav, Edukační centrum v Českých Budějovicíche

Anotace:

Didaktický program „Kratochvíle – škola symbolického myšlení doby renesance“ nemá ambice suplovat hodiny dějepisu, ale snaží se především vyvolat v dětech zájem o vědomí kontextu hodnot, které zámek Kratochvíle návštěvníkům nabízí. Vedle vědomí mezipředmětových vztahů (dějepis, český jazyk a literatura, dějiny umění) se jedná též o kontext minulého a současného – o náhled vlastního života ve světle renesančního myšlení.

Klíčová slova:

Kratochvíle, renesance, Vilém z Rožmberka, cyklický čas, lineární čas, kairos, římské dějiny, kardinální ctnosti, Apollon a Dafné.

Místo a realizace:

Státní zámek Kratochvíle

Celková doba realizace:

Délka programu: 90 - 120 minut.

Popis projektu:

Kontext:

Program je součástí komentované prohlídky. Jeho hlavním cílem je přimět žáky k vlastním úvahám o smyslu viděného a slyšeného. V otázkách, které jsou dětem kladeny, nejde tedy v prvé řádě o nalezení „správných odpovědí“, ale o samotné tázání – o vyvolání touhy vnímat a rozumět. 

V roce 2015 probíhá pilotní testování programu.

Cílová skupina:

  • 2. stupeň ZŠ

Výsledky aktivit:

Vyplněný pracovní list, složená křížovka, přiřazené atributy svatých, zhotovení symbolického antického oděvu.

Pomůcky, materiál:

Pracovní listy, křížovka (dřevěné destičky se zlatými písmeny), atributy svatých, textilie ke zhotovení antického oděvu, podložky na psaní, podsedáky.

Kratochvíle - škola symbolického myšlení doby renesance

Kratochvíle - škola symbolického myšlení doby renesance Kratochvíle - škola symbolického myšlení doby renesance Kratochvíle - škola symbolického myšlení doby renesance Kratochvíle - škola symbolického myšlení doby renesance

Reflexe a zhodnoceni:

Celkové zhodnocení:

V roce 2015 probíhá pilotní realizace programu. Na základě zpětných vazeb bude program upraven do finální podoby.

Více informací www.pamatkynasbavi.cz