Za nití příběhu města Kroměžíž rodina s dětmi (ikonka)

Autor:

Mgr. Natálie Csizmaziová, Mateřské centrum Klubíčko, o.s.
Mgr. Petr Hudec, Národní památkový ústav, ÚOP Kroměříž

Spolupráce:

Kateřina Sklenářová, výtvarnice
Město Kroměříž (objednatel programu)

Anotace:

Zážitkově pojatá prohlídka historického jádra města Kroměříže určená rodinám s dětmi. Průvodcem dětí je maňásek Klubíčko symbolizující odvíjející se nit příběhu města od jeho založení až po současnost. Hravou formou je účastníkům programu přiblíženo historické jádro města Kroměříže. Seznamují se s vybranými objekty a místy, které utvářejí jeho nezaměnitelný charakter.
Prohlídkový okruh propojuje Arcibiskupský zámek s kostely sv. Mořice a sv. Jana Křtitele s náměstím s radnicí a měšťanskými domy.

Klíčová slova:

městská památková rezervace, zámek, náměstí, kostel, měšťanské domy

Místo a realizace:

Městská památková rezervace Kroměříž

Celková doba realizace:

- leden - červen 2015 příprava projektu
- pilotní prohklídka 27.6. 2015
- reprízy: 18.7., 25.7., 8.8., 15.8., 25.8.
- červenec- srpen 2015 vyhodnocení a publicita projektu

Popis projektu:

Kontext:

V Kroměříži byla pracovníky NPÚ připravena celá řada edukačních programů pro obě historické zahrady a zámek. Dosud žádný program se ovšem nevěnoval městské památkové rezervaci, která se ocitá ve stínu památek UNESCO.

Pro dospělé připravují kostýmované prohlídky v městské památkové rezervaci dobrovoníci - skupina historického šermu  Biskupští manové. Jakkoliv jsou divácky úspěšné a působivé díky charismatu průvodců, program Za tajemstvím staré Kroměříže nepracuje příliš s aktivizací účastníků. Ti jsou v roli diváků a z tohoto hlediska nemusí být program optimální pro rodiny. 

Edukační centrum při NPÚ v Kroměříži dlouhodobě spolupracuje s Mateřským centrem Klubíčko Kroměříž. Společně přijali pozvání města Kroměříž vytvořit speciální program pro rodiny. Připravili společně žádost o dotaci z fondu kultury Zlínského kraje. Byť nebyla podpořena, díky spolupráci s městem se přeci podařilo program uvést v život.    

Východiska a hlavní cíle:

Pedagogickým východiskem projektu se stala vize nabídnout rodině společné prožívání návštěvy města. Rodiče by tedy neměli být jen "hlídači" či "fotografy" svých dětí, nýbrž spíše lektory. Program by měl podporovat přirozenou interakci rodiny. Příběh města účastníkům programu zprostředkovává lektor v dialogu s maňáskem Klubíčko, kterému propůjčuje svůj hlas druhý lektor. Klubíčko symbolizuje odvíjející se nit příběhu města.

Z hlediska památkové péče bylo při přípravě obtížné sladit chronologický vývoj dějin města promítající se do na sebe navazujících historických slohů s prostorovým řešením prohlídky, tedy vytvoření mělého okruhu. Ze skutečnosti, že nelze plynule městskou památkovou rezervací procházet, aniž bychom se vyhnuli skákání v čase, vyvstal příběh o zamotaném Klubíčku, děti se podílí na rozpletení příběhu města. Informace jim ve správném pořadí a uměřeném rozsahu pomáhá utřídit a fixovat tvůrčí suvenýr v podobě leporela s úkoly, který obdrží v závěru. V této souvislosti byla ke spolupráci na projektu přizvána virtuózní výtvarnice K. Sklenářová. Byl hledán kompromis lezi preferencí univerzálních informací (např. vývoj historických slohů) a zohledněním lokálních specifik (příběhy konkrétních památek, osob aj.).

   

Hlavním cílem projektu  je přístupnou a hravou formou přiblížit rodinám s dětmi (jak turistům, tak obyvatelům) historické jádro města Kroměříže a seznámit je s vybranými objekty a místy, které utvářejí jeho nezaměnitelný charakter. 
Dílčí cíle
1)    seznámit rodiny s dětmi s kulturně-historickými zajímavostmi města Kroměříže
2)    rozvíjet a podporovat estetické vnímání a posílit pozitivní vztah k památkám obecně
3)    nabídnou rodině s dětmi kvalitní formu společně stráveného času, podporovat interakci rodiny
4) naučit se správnému chování ke kulturní památce a pochopit její význam
5) program je vstupní branou k návštěvě dalších památek

 

Cílová skupina:

rodiny s dětmi předškolního a mladšího školního věku 

Výsledky aktivit:

dokreslené tvůrčí suvenýry: knížečky v podobě klubíčka s možností otáčení listů a dokreslování ilustrací podle pokynů

Zdroje:

 PERŮTKA, M., (ed.), Kroměříž - historické město & jeho památky, Kroměříž 2012. 

Pomůcky, materiál:

přepravní vozík, maňásek Klubíčko, švihadlo, mitra, berla, papírový erb olomouckých biskupů - skládačka, "pátrátka" - ruličky od kuchyňských ubrousků, křídy, barevná sklíčka, proužky papíru, mince, sada historických měrných jednotek, repliky mincí, lístečky s názvy řemesel, pamětní suvenýr - leporelo s Klubíčkem

S Klubíčkem za nití příběhu města Kroměříž

Zahájení programu před zámkem Dialog se zamotaným Klubíčkem Výška věže Zkoušení si biskupské mitry Lomený oblouk drží S pátrátky na stopě příběhu Skákání panáka Skákání panáka Tvorba kamenické značky Dívání se přes barevná sklíčka - téma vitráží fotky-27.6_dsc3758.jpg fotky-27.6_dsc3759.jpg Demonstrace barokní symetrie Renesanční límec jako symbol doby Zač je toho loket - práce se starými měrnými jednotkami Změř si svého taťku! Na tržišti replikou Pražského groše Zkouška renesančního límce Závěrečná reflexe Závěrečná reflexe Opakování s Klubíčkem Předávání medailí Společný snímek Medaile - Klubíčo Dvojstrana z tvořivého suvenýru Dvojstrana z tvořivého suvenýru Dvojstrana z tvořivého suvenýru

Reflexe a zhodnoceni:

Ohlasy účastníků:

"Moc se nám prohlídka líbila (3 děti - věk 3, 6 a 8), výborně zprostředkovává dětem základní informace o stavebních slozích.
Dětem by se líbilo vstoupit do kostela Jana Křtitele.
Návrhy:
Vlna z Klubíčka by se mohla táhnout již od vstupu, děti by tak samy našly prostor u paty věže, ve kterém se Klubíčko skrývá
Sprej s vodou u Jana Křtitele 
Návrh na nit příběhu:
Klubíčko chce děti povodit po městě, ale je celé popletené a potřebuje Petra, aby mu pomohl informace utřídit a předat dětem, najít správný směr prohlídky apod. Klubíčko se hodně Petra ptá a sem tam něco plete."

"Děkujeme moc za pěknou prohlídku. Na programu jsme doprovázeli 1 dítě ve věku téměř 6 let.
Program byl přiměřený věku dítěte. Děti byly dostatečně do programu zapojeny.
Líbilo se nám: maskot Klubíčko,  děti se hravou formou dozvěděli něco o historii města a základy stavebních slohů, různorodé aktivity, název "pátrátko" :-)
Časově byla prohlídka dlouhá tak akorát. 
Nic bychom neměnili. Ještě jednou děkujeme za pěkné zážitky."

"Na programu jsem doprovázela 1 dítě ve věku 4 let.
Program byl asi pro děti trochu starší. Verunka si i tak zapamatovala to,co jí zaujalo - paruka, sklíčka, skákací panák, trh, penízky i míry. A jak to tak píši,bylo toho celkem dost. Já jsem se taky dozvěděla nové zajímavé poznatky.
Děti byly pěkně a nenásilnou formou zapojovány do programu,což se nám líbilo.
Program byl pěkný od začátku do konce.
Bylo fajn,že si děti mohly s nadšením všechno, o čem se mluvilo,  hned vyzkoušet.
Bylo to velice příjemné dopoledne,díky Vám paní Natálko, pane Petře, i díky Tobě Klubíčko. Sešla se i skvělá parta dětí a dospělých.
 
Všechen čas strávený s dětmi je krásným naplněním duše.
Doporučíme přátelům. Hezké léto.