Bečovské dávnosnění aneb život na panském sídle školní skupina (ikonka)

Autor:

Mgr. Dagmar Wizovská, Národní památkový ústav, Edukační centrum v Bečově nad Teplou

Spolupráce:

správa Státního hradu a zámku Bečov

Anotace:

Program určený pro žáky druhého stupně základní školy je zaměřený na poznání čtyř nejznámějších rodů vlastnících v historii bečovské panství. Využívá repliky historických kostýmů a metod muzejního divadla. Program tematicky vychází z knihy Pohádka o bečovském dávnosnění[1]. První část se odehrává v edukační místnosti, druhá v exteriéru areálu SHZ Bečov.

 
[1] Viz zdroje

Klíčová slova:

Bečov nad Teplou, zámek Bečov, obyvatelé zámku, šlechtická sídla, šlechta, život na zámku, Boreš z Rýzmburka, Kašpar Pluh z Rabštejna, Jan Adam Questenberk, Alfréd de Beaufort-Spontin

Místo a realizace:

areál SHZ Bečov 

Celková doba realizace:

délka programu 90 minut
 

Popis projektu:

Kontext:

V areálu SHZ Bečov se poblíž sebe nachází středověký hrad a barokní zámek. V roce 2012 byla vydána kniha pro děti Pohádka o bečovském dávnosnění. Její vyprávění o holčičce, která ve svých snech navštěvuje Bečov za doprovodu kouzelného skřítka, pracuje se skutečnými údaji z historie bečovského hradu, zámku i okolního města. 

Východiska a hlavní cíle:

Hlavním cílem programu je seznámit účastníky netradičním způsobem s historií bečovského hradu a zámku, a čtyř nejvýznamnějších šlechtických rodů, které zde sídlily. Vzhledem k sadě historických kostýmů z různých období se nabízelo využití metod muzejního divadla, při kterých si účastníci mohou vyzkoušet jak četbu textu v rolích, tak utváření živých obrazů.

Cílová skupina:

2. stupeň ZŠ

Obsah a průběh programu:

Výsledky aktivit:

fotografie živých obrazů na motivy z historie bečovského hradu a zámku

Zdroje:

DURWARD-KOŠŤÁLOVÁ, L., Pohádka o bečovském dávnosnění, Sokolov 2012.

KUBŮ, N., NKP SHZ Bečov - průvodcovský text prohlídkový okruh: Zámek 2004 (s doplňky správy 2006 – 2011).

SOKOL, P. – WIZOVSKÝ, T. – CINK, O., NKP SHZ Bečov – průvodcovský text prohlídkový okruh: Hrad 2009.

VONDRUŠKA, V., Život ve staletích, 14. Století, lexikon historie, Brno 2011.

GIRSA, V. – HANZL, M. – MICHOINOVÁ, D. – WIZOVSKÝ, T., Hrad Bečov – projekt konzervace a prezentace, Praha 2009.

VONDRUŠKOVÁ A., Jařmo, parkán, trdlice aneb výkladový slovník historických pojmů, které upadají v zapomnění, Praha 2012.

Pomůcky, materiál:

repliky oděvů, replika zbroje – drátěná košile, helma, rukavice, repliky nádobí – karafa, sklenice, pohár, talíř malovaný, repliky mincí, velké papíry, fixy, fotoaparát, zalaminované obrázky, upravené texty, kvíz

Fotogalerie projektu:

Bečovské dávnosnění Bečovské dávnosnění Bečovské dávnosnění Bečovské dávnosnění Bečovské dávnosnění Bečovské dávnosnění

Reflexe a zhodnoceni:

Celkové zhodnocení:

Program byl účastníky hodnocen kladně, největší úspěch měly části, kdy děti pracovaly samostatně. Vytvořené fotografie si žáci vystavili ve třídě. Problém byl částečně s kostýmy, u kterých je problematické strefit se do správné velikosti.