Vitráž rodina s dětmi (ikonka)školní skupina (ikonka)

Autor:

Mgr. Dagmar Wizovská, Národní památkový ústav, Edukační centrum Bečov
Mgr. Veronika Adamcová, fa Vitráže sklo Uhlík
Jakub Uhlík, fa Vitráže sklo Uhlík
 

Spolupráce:

správa Státního hradu a zámku Bečov
fa Vitráže sklo Uhlík

Anotace:

Program nazvaný „Vitráž“ je typem přenositelného programu, který je možno realizovat i mimo památkový objekt, a přizpůsobit jej tak dané lokalitě. Při programu se využívá množství pomůcek jako jsou skládací modely gotických vitrážových oken nebo instruktážní video, díky kterým se děti seznámí s technikou vitráže nejen teoreticky, ale rovněž prakticky. Program má i svoji tvůrčí část, kdy účastníci malují obrázky na téma vitráž, které si nakonec odnesou domů. Program ve své ideální formě využívá pro ověření získaných znalostí a dovedností příležitosti, které se nacházejí v místě konání. Jde například o závěrečnou prohlídku vitrážových oken místního kostela, domu atd. 
 

Klíčová slova:

vitráž, okno, design, užité umění, sklo, sklářství, řemeslo

Místo a realizace:

SHZ Bečov, Dolní Hluboká - sklářská dílna

Celková doba realizace:

délka programu 120 minut

Popis projektu:

Kontext:

Program využívá pomůcek, které byly k tématu vitráž zhotoveny, a spolupráce s místními skláři Mgr. Veronikou Adamcovou a Jakubem Uhlíkem.

Východiska a hlavní cíle:

Cílem programu je seznámit děti hravou a názornou formou s technikou vitráže, její historií, postupem výroby i funkcí. Děti nahlédnou na vitráž jak z hlediska estetického, tak z hlediska konstrukčního. Vyzkouší si sestavení vitráže, prozkoumají světelné efekty, vytvoří si vlastní výrobek, který jim bude vitráž připomínat a uvědomí si, kde v jejich okolí se s touto technikou mohou setkat.

 

Cílová skupina:

žáci 1. stupně ZŠ

Obsah a průběh programu:

Výsledky aktivit:

- obrázky na motivy gotických vitrážových oken

Zdroje:

VONDRUŠKA, V., Život ve staletích, 12. Století, lexikon historie, Brno 2009.

VONDRUŠKA, V., Život ve staletích, 14. Století, lexikon historie, Brno 2011.

VONDRUŠKOVÁ, A., Jařmo, parkán, trdlice aneb výkladový slovník historických pojmů, které upadají v zapomnění, Praha 2012.

ROYT, J., Slovník biblické ikonografie, Praha 2013.

UHLÍK, J., Manuál k modelům vitrážových oken 2013.

PIJOAN, J., Dějiny umění, Praha 1985.

 

Pomůcky, materiál:

 - edukační sada - modely vitrážových oken ke skládání, vzorek skutečné vitráže, instruktážní video, barvy na sklo, sklíčka ve tvaru gotických lomených oken na pomalování či folie

- projektor, plátno, NTB, reproduktory, látka, kůže, alobal, igelit, karton, dřevěná okenice, okenní rám, zalaminované instruktážní fotografie a obrázky

- ve variantě programu za účasti odborníků – sklářské nástroje

Fotogalerie projektu:

promítání skládání modelu vitráže tvorba vyprávění o historii vitráží v dílně v dílně

Reflexe a zhodnoceni:

Celkové zhodnocení:

Pro realizaci programu je potřebný speciální prostror. Protože na Edukační centrum v Bečově nad Teplou má k dispozici prozatím pouze menší zázemí, není možné program nabízet ve větší míře pro školy. Velmi dobře děti reagovali na odborníka - skláře a uvítaly, že si mohli samy něco manuálně vyzkoušet.  

Doporučení pro další realizace:

Program by se dla velmi dobře realizovat externě např. ve školách.