Praha (Zahrady pod Pražským hradem) historická zahrada, park (ikonka)

Zahrady pod Pražským hradem jsou naší významnou památkou barokní zahradní architektury. 

Zahrady pod Pražským hradem Zahrady pod Pražským hradem

Původně bylo území, kde dnes leží Zahrady pod Pražským hradem, součástí obranného systému Pražského hradu a velká část zde sloužila jako vinice. Historie zahrad je úzce spjata s majiteli zprvu měšťanských domů, později paláců zámožných měšťanů, podle kterých bývaly i jednotlivé zahrady pojmenovány. Dnes patří do vzájemného komplexu 6 palácových zahrad, 5 z nich spravuje Národní památkový ústav (Ledeburskou, malou a velkou Pállfyovskou, Kolovratskou a malou Fürstenberskou). Poslední je velká Fürstenberská zahrada Polského velvyslanectví, která je veřejnosti taktéž zpřístupněna.

Zahrady pod Pražským hradem jsou dochované v barokním slohu a zahrnují kromě okrasných zahrad i užitkové. Jejich charakteristickým rysem je svažitost terénu a poměrně malé parcely, na kterých byly zahrady tvořeny. Zahrady vznikaly odděleně a každá z nich má svou specifickou historii. Dnes jsou živou ukázkou barokní zahradní architektury a neobvykle klidným místem přímo pod Pražským hradem, kde si lze vychutnat výhledy na starou Prahu.

Aktuální edukační programy

Roma doma aneb Pražská Itálieškolní skupina (ikonka)

Roma doma aneb Pražská Itálie - hlavní obrázek Program Roma doma aneb Pražská Itálie zprostředkovává návštěvníkům charakter Palácových zahrad pod Pražským hradem, jejich historii, kompoziční principy, zajímavé architektonické prvky, výtvarná díla i rostliny s vazbou na mytologii a to formou dialogu, hry, prvků dramatické výchovy, aktivit zaměřených na poznávání zahrady více smysly.

Archiv edukačních programů

Navrhni si zahraduškolní skupina (ikonka)

Navrhni si zahradu - hlavní obrázek Vnímání barokní atmosféry v sala terreně Ledeburské zahrady pod freskami s dramatickými motivy a dramatickou hrou na téma výbuch sopky Vesuv a zničení Pompejí si mohou žáci základních škol v Zahradách pod Pražským hradem vyzkoušet a zahrát. Program je zaměřen na kompozici barokní zahrady a její výtvarné zpracování.