Český Krumlov (městská památková rezervace) památková rezervace, zóna (ikonka)památka UNESCO (ikonka)

Město v meandrech řeky Vltavy vás okouzlí atmosférou křivolakých uliček a romantických zákoutí. Od roku 1992 je zapsáno na seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Český Krumlov

Český Krumlov, památka UNESCO Český Krumlov, památka UNESCO Český Krumlov, památka UNESCO Český Krumlov, památka UNESCO

Doba rozkvětu tohoto malebného města je spojena s vládou pánů z Rožmberka (1302 - 1602), kteří z Českého Krumlova učinili své sídelní město. Krumlov tehdy ležel v místě, kde docházelo ke kontaktům mezi českým vnitrozemím, rakouským a bavorským podunajským prostorem a severní Itálií. To se projevilo i na tváři města a zámku, jíž vtiskla neopakovatelnou podobu italská renesance.

Na konci 17. století, během panování rodu Eggenberků, bylo mj. postaveno barokní divadlo a přebudována zámecká zahrada. V době Schwarzenberků získal Český Krumlov svou barokní podobu. Od 19. stol. se kromě zrušení městských hradeb a bran žádné zásadní změny neodehrály a centrum si tak zachovalo svou historickou podobu.

Od roku 1992 je zapsáno na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Archiv edukačních programů

Po stopách renesance uličkami Českého Krumlovaškolní skupina (ikonka)

Po stopách renesance uličkami Českého Krumlova - hlavní obrázek Pojďme společně hledat stopy renesanční architektury a umění v autentickém prostředí památky UNESCO, v městské památkové rezervaci Český Krumlov. Dozvíme se nejen o životě na dvoře posledních Rožmberků, ale také o tom, co je to freska, sgrafito, atika či prampouch a naučíme se je v terénu poznávat.  Seznámíme se s prací kameníků a jejich kamenickými značkami. Český Krumlov ale není jen učebnicí architektury a historie. Na fasádách domů, sochách a sousoších, ale i třeba na patnících najdeme obrazy a tajemná znamení, která nás přivádějí k zajímavým příběhům. Stačí se jen pozorně dívat.