Kroměříž - městská památková rezervace památková rezervace, zóna (ikonka)

Městská památková rezervace tvoří jádro města Kroměříž.

Městská památková rezervace Kroměříž

Jánská ulice Mlýnská brána Justiční akademie Městská zástavba Městské zákoutí Budova pivovaru Kostel sv. Jana Křtitele Štít kostela sv. Jana Křtitele Pilařova ulice Barokní tvarosloví Pohled směrem ke kostelu sv. Jana Křtitele Budova Arcibiskupského gymnázia a kostel sv. Mořice Kostel sv. Mořice Velké náměstí Pohled ze zámecké věže na Velké náměstí Velké náměstí s kašnou Orlovna Moravcova ulice

Městská památková rezervace Kroměříž byla vyhlášena v roce 1978 a zahrnuje historické jádro města s oběma zámeckými zahradami. Mezi její nejvýznamnější objekty patří Arcibiskupský zámek s Podzámeckou a Květnou zahradou, zbytky městského opevnění z let 1245 až 1281, chrám sv. Mořice a přilehlé náměstí s domy kanovníků, vikářů, proboštstvím a farou, dále biskupské předzámčí s Mlýnskou bránou, Maxmiliánovým vodovodem, Biskupským mlýnem a mincovnou, Arcibiskupským gymnáziem a Knížecím domem. Ke kroměřížské památkové rezervaci náleží také měšťanské domy na Velkém náměstí včetně radnice a další historické budovy v přilehlých ulicích Jánská, Pilařova, Kovářská, Ztracená a Vodní. 

Archiv edukačních programů

Za nití příběhu města Kroměžížrodina s dětmi (ikonka)

Za nití příběhu města Kroměžíž - hlavní obrázek Zážitkově pojatá prohlídka historického jádra města Kroměříže určená rodinám s dětmi. Průvodcem dětí je maňásek Klubíčko symbolizující odvíjející se nit příběhu města od jeho založení až po současnost. Hravou formou je účastníkům programu přiblíženo historické jádro města Kroměříže. Seznamují se s vybranými objekty a místy, které utvářejí jeho nezaměnitelný charakter.
Prohlídkový okruh propojuje Arcibiskupský zámek s kostely sv. Mořice a sv. Jana Křtitele s náměstím s radnicí a měšťanskými domy.