Kroměříž (Podzámecká zahrada) historická zahrada, park (ikonka)památka UNESCO (ikonka)

Podzámecká zahrada navazuje na Arcibiskupský zámek v Kroměříži a patří k nejhodnotnějším krajinářským parkům v České repubice.  

podzamecka-zahrada.jpg

Původně byla jen zelinářskou a květinovou zahradou pod hradem na prostorách k řece Moravě. Od 15. století se měnilo její poslání i vzhled a v 17. století byla přebudována na barokní zahradu jako pokračování zámku až ke schodišti u řeky. V 19. století došlo k přebudování zahrady na stylový krajinářský park o velikosti 64 ha, využívající provedené regulace řeky Moravy a odvodnění bažinatého lužního lesa. Bohatým využitím vodní složky (potůčky, rybníky), botanickou skladbou luk i porostů s romantickými stavbami (Pompejánská kolonáda, Paví dvůr, Rybářský pavilon,Colloredova kolonáda) a sochařskou výzdobou (busta arcib.Rudolfa Jana, busta arcib.Sommerau-Beckha) se řadí k předním evropským krajinářským parkům.

Aktuální edukační programy

Moje zahradaškolní skupina (ikonka)

Moje zahrada - hlavní obrázek Zahradník Florián (maňásek) provádí děti zahradou. Rozdá dětem obrázky zahradních prvků, které ji utvářejí. Společně po nich v zahradě pátrají a dávají jim jména. Na závěr děti použijí obrázky k tomu, aby formou koláží vytvořily svoji vlastní zahradu.

Archiv edukačních programů

Zahrada je hraškolní skupina (ikonka)

Zahrada je hra - hlavní obrázek Procházka Podzámeckou zahradou s pěti zastaveními, připravená pro děti předškolního věku. Při programu jsou zapojeny všechny smysly žáků. Průvodci dětí jsou studentky Střední školy pedagogické, v kostýmech zahradnic, učící se učením. 

Čtyři roční období v zahradě se zahradníkem Floriánemškolní skupina (ikonka)

Čtyři roční období v zahradě se zahradníkem Floriánem - hlavní obrázek V programu Čtyři roční období v zahradě se zahradníkem Floriánem bylo možné uskutečnit čtyři setkání žáků 2. třídy ZŠ Zámoraví v kroměřížských zahradách během školního roku tak, aby mohli poznávat a vnímat zahradu ve všech čtyřech ročních obdobích. Průvodcem dětí byl kromě lektorů maňásek zahradník Florián. Při programu byly zapojeny různé smysly dětí, připravené aktivity umožňovaly kooperaci žáků v pracovních skupinkách a důsledně byla hledána vazba na výuku ve škole. Řada činností přímo směřovala k navazující práci v prostředí školy.  

Tajemná zahradaveřejnost (ikonka)

Tajemná zahrada - hlavní obrázek Účastníci příměstského tábora mají možnost pět dní intenzivně poznávat kroměřížské zahrady zapsané na seznam světového dědictví UNESCO. Prostředkem k tomuto poznávání a budování osobního vztahu jsou zážitkové aktivity doplněné tvůrčími dílnami v prostředí Mateřského centra Klubíčko.

Batolení zahradourodina s dětmi (ikonka)

Batolení zahradou - hlavní obrázek Procházka Podzámeckou zahradou s pěti zastaveními připravená pro rodiče s dětmi v batolecím věku. Při programu jsou zapojeny všechny jejich smysly tak, aby děti v interakci s rodiči zahradu co nejplněji vnímaly. Průvodcem dětí je společně s lektorem maňásek – zahradník Florián.