Buchlov (hrad) hrad (ikonka)

Buchlov je královský hrad stojící na stejnojmenném kopci v Chřibech nad Buchlovicemi v nadmořské výšce 509 metrů. Doba stavby tohoto hradu se odhaduje na 1. polovinu 13. století. Poslední úpravu hradu provedl vévoda Jan Ždánský ze Zástřizel při přestavbě na renesanční sloh v letech 1540–1558.

Počátky hradu se datují do 1. poloviny 13. století. Byl založen českým králem jako strategicky obranná pevnost a jako středisko se soudní pravomocí s  tak zvaným loveckým právem.
Nejstarší část hradu tvořily obranné věže s obytným mázhaus, velká síň, palácem a kaplí. Kaple byla vystavěna v 80. letech 13.  století pražskou kamenickou hutí po vzoru St. Chapelle královského hradu v Paříži. I když byl hrad v trvalém majetku krále až do 16. století, byl často dáván do zástavy šlechtickým rodům.

Na konci 15. století jej vlastnili páni z Cimburka, za kterých byl v pozdně gotickém slohu vystavěn reprezentační rytířský sál. V roce 1520 přechází hrad do soukromého držení a  od 16.  století  do  století 18. století byli jeho majiteli postupně moravské rody pánů ze Žerotína, ze Zástřizl , Petřvaldských z Petřvaldu a Berchtoldů. Na Buchlově probíhaly stavební úpravy ještě v duchu renesance a baroka... více zde.
Hrad je vyhlášen národní kulturní památkou, je ve správě NPÚ Praha, ÚOP v Kroměříži, správa SH Buchlov.

Archiv edukačních programů

Buchlovská spirálaveřejnost (ikonka)odborná veřejnost (ikonka)

Buchlovská spirála - hlavní obrázek Prohlídka hradu Buchlova zaměřená na stavební historii objektu zpřístupňující návštěvníkům hradní parkán.
Nová, výběrová prohlídková trasa se zaměřuje na postupný stavební vývoj hradu s těžištěm ve středověku. Opírá se přitom o aktuální stav poznání. Návštěvníkům je prezentována především vnější podoba hradu a to z míst, která byla doposud veřejnosti nepřístupná. Na základě stavebních spar, zbytků omítek, otisků zaniklých konstrukcí apod., se návštěvník vydá po stopách práce dávných stavebních hutí, ale i požárů a dobyvatel hradu. Výklad je doplněn kresebnými rekonstrukcemi dřívějších podob hradu z konkrétního místa pohledu.
Nová prohlídková trasa je směřována zčásti i do interiéru a to do nejhodnotnějších středověkých prostor hradu. Prohlídková trasa je ukončena na vyhlídkové terase, ze které je možné přehlédnout celý komplex hradu i významné památky v okolí.

Smyslů plný hradbez bariér (ikonka)

Smyslů plný hrad - hlavní obrázek Prohlídka jádra hradu Buchlova pro nevidomé a slabozraké zohledňující jejich vzdělávací potřeby. S ohledem na zrakové znevýhodnění je památka zprostředkována za pomoci více smyslů: haptické příležitosti, čichové chuťové a sluchové podněty; dále pak s využitím popisného výkladu a haptického půdorysu hradu.