Kroměříž (Květná zahrada) historická zahrada, park (ikonka)památka UNESCO (ikonka)

Kroměřížská Květná zahrada, známá též pod názvem Libosad, patří mezi nejvýznamnější zahradní díla na světě.

kvetna-zahrada.jpg

Dnes je Květná zahrada prakticky jediným představitelem takto komponovaného celku v  Evropě. Její hlavní část byla vybudována podle projektu císařského architekta Giovanni Pietro Tencally mezi léty 1665–1675. Na jedné straně ještě připomíná pozdně renesanční italské zaalpské zahrady, na straně druhé však již otevírá cestu francouzskému barokně klasicistnímu typu (Versailles). Ani pozdější úpravy architektů zvučných jmen, Antona Archeho v 19. století a  Pavla Janáka ve 20. století, jí nijak neubraly na originalitě a atmosféře doby svého vzniku.
Labyrinty zelených stěn spolu s 244 m dlouhou Kolonádou, dvěma historickými skleníky, centrálním pavilonem (Rotundou), Vodotrysky ve Pstružích rybnících, květinovou a  sochařskou výzdobou nabízí i dnes mnoho překvapujících a  neopakovatelných zážitků. Od září roku 2014 jsou nově otevřené zahradní kabinety Holandské a Pomerančové zahrady, Králíčího kopečku a Ptáčnice. V období od listopadu do dubna zahradu zdobí dvě expozice zimních zahrad v obou historických sklenících. 

Aktuální edukační programy

Svět v zahraděškolní skupina (ikonka)

Svět v zahradě - hlavní obrázek Květnou zahradu budoval biskup Karel z Lichtensteinu-Castelkorna jako celý svět v malém. V jejích částech je tak symbolicky obsažen svět zvířat, rostlin, vzdálených světadílů, hory, lesy, jezera a podobně. Program je zacílen na poznávání obnovených částí Libosadu, které tuto myšlenku zhmotňují: Holandskou, části květnice a štěpnice a menažerii. Směřuje k otázce, jak by podle žáků vypadala zahrada, která by zrcadlila dnešní svět.

Archiv edukačních programů

Hrajeme si v Libosadurodina s dětmi (ikonka)

Hrajeme si v Libosadu - hlavní obrázek Procházka Květnou zahradou se stanovišti určená rodinám s dětmi, při níž se frekventanti programu zážitkovou metodou – formou hry ­–  dozvídají informace o Květné zahradě a zahradním umění.

Moje zahradaškolní skupina (ikonka)

Moje zahrada - hlavní obrázek Zahradník Florián (maňásek) provádí děti zahradou. Rozdá dětem obrázky zahradních prvků, které ji utvářejí. Společně po nich v zahradě pátrají a dávají jim jména. Na závěr děti použijí obrázky k tomu, aby formou koláží vytvořily svoji vlastní zahradu.

Odkud spadl Eda?školní skupina (ikonka)

Odkud spadl Eda? - hlavní obrázek Pomeranč Eduardo alias Eda se probudil jednoho dne v regále supermarketu obklopen dalšími pomeranči. Ani jeden z nich nevěděl, odkud se tu na světě vzal. Zrovna šla kolem Edy zahradnice Hanka, která slyšela vzlykání. Řekla Edovi, ať nebrečí, nebo se scvrkne, že ho vezme s sebou do zahrady a ukáže mu, kde jsou jeho kořeny. Vzali s sebou i děti, když slíbily, že Edu nesní.
Připravený program pro děti z mateřské školy je situován do Velkého skleníku Květné zahrady. Děti se skrze vyprávění, hry, smyslové a hudební aktivity i výtvarnou činnost seznamují s funkcí stavby a vybranými rostlinami, jejichž plody znají často pouze z regálů supermarketů.

Doteky dalekých krajůškolní skupina (ikonka)

Doteky dalekých krajů - hlavní obrázek Velký skleník v Květné zahradě v Kroměříži poskytuje útočiště mnoha exotickým rostlinám, které od nepaměti přinášejí lidem užitek. Mají své původní domovy, legendy o stvoření, bohy i zajímavou současnost. Jak vypadá rostlina, kterou využíváme jako koření nazývané bobkový list? Víte, že je to vlastně zakletá víla? Odhalte příběh soužití rostlin a člověka. Přiřaďte k běžným výrobkům a plodům ze supermarketu živé rostliny.

Mediální proměnyškolní skupina (ikonka)

Mediální proměny - hlavní obrázek Přiblížení proměny světa kolem nás pomocí fúze antiky, baroka, romantismu, symbolického myšlení a moderní techniky. Studenti se načas sami stanou někým, kdo může oživit své představy proměny pomocí jednoduchých animací, které sami s pomocí lektora vytvoří.  K realizaci programu a její následné motivační odezvě je využita jak moderní technika (digitální fotoaparát, notebook, dataprojektor), tak také různé přírodniny sesbírané v okolí Rotundy v Květné zahradě. Program vedený lektorem pomůže účastníkům osvojit si nejen základy antické mytologie, ale i přiblížit plynutí času, potřebu jistoty a ukotvenosti ve světě, který se neustále mění a jehož jsme nedílnou součástí. 

Čajová zahradaškolní skupina (ikonka)

Čajová zahrada - hlavní obrázek Děti se stávají samuraji, kteří obdrželi pozvání zúčastnit se čajového obřadu. Poté, co si osvojí správné chování a oblečou slavnostní oděv, vydávají se čajovou zahradou plnou rituálů, překvapení a symboliky do čajové chýše vstříc svému hostiteli - pánu čajového obřadu. Ochutnají nejen lahodný nápoj, ale objeví také "Umělcovu květinu".  

Čtyři roční období v zahradě se zahradníkem Floriánemškolní skupina (ikonka)

Čtyři roční období v zahradě se zahradníkem Floriánem - hlavní obrázek V programu Čtyři roční období v zahradě se zahradníkem Floriánem bylo možné uskutečnit čtyři setkání žáků 2. třídy ZŠ Zámoraví v kroměřížských zahradách během školního roku tak, aby mohli poznávat a vnímat zahradu ve všech čtyřech ročních obdobích. Průvodcem dětí byl kromě lektorů maňásek zahradník Florián. Při programu byly zapojeny různé smysly dětí, připravené aktivity umožňovaly kooperaci žáků v pracovních skupinkách a důsledně byla hledána vazba na výuku ve škole. Řada činností přímo směřovala k navazující práci v prostředí školy.  

Skleníky dotykembez bariér (ikonka)

Skleníky dotykem - hlavní obrázek Poznávání Velkého a Studeného skleníku Květné zahrady u příležitosti výstavy kamélií. Nevidomým a slabozrakým návštěvníkům je památka UNESCO zprostředkovávána skrze odborný výklad, haptické poznávání a další smyslové aktivity.

Zahrada neslýchanábez bariér (ikonka)

Zahrada neslýchaná - hlavní obrázek Realizace programu pro neslyšící a nedoslýchavé návštěvníky Květné zahrady v Kroměříži. Při programu je využita služba tlumočníka do znakové řeči a výklad lektora zohledňuje vzdělávací potřeby návštěvníků památky. Poslechové příležitosti v zahradě jsou kompenzovány podněty vztahujícími se k jiným smyslům nebo jsou zprostředkovávány výkladem.

Voda v zahraděškolní skupina (ikonka)veřejnost (ikonka)

Voda v zahradě - hlavní obrázek Teče voda do kopce? K čemu slouží kašny a fontány? Proč chodil olomoucký biskup Karel Lichtenstein Castelkorn do zahrady? A čemu se tam smál?!
Nejen na tyto, ale i na další otázky spojené s funkcí, vedením a uchováváním vody v Květné zahradě v Kroměříži, najdou děti odpověď při edukačním programu Voda v zahradě.
 

Zahrada nevídanábez bariér (ikonka)

Zahrada nevídaná - hlavní obrázek Prohlídka Květné zahrady s nevidomými, při které jsou zohledněny jejich potřeby včetně doprovodu psů. Při programu jsou kromě popisného výkladu zařazeny haptické příležitosti vnímání, dále prostor pro vnímání zahrady skrze sluch, čich a chuť. 

Zahrada jako setkánírodina s dětmi (ikonka)veřejnost (ikonka)bez bariér (ikonka)

Zahrada jako setkání - hlavní obrázek Opakované setkávání se s nevidomými v Květné zahradě s sebou přineslo příležitost obrácení rolí, kdy se nevidomí v rámci barokního festivalu Hortus magicus stali lektory a na vysoké kvalitativní úrovni prezentovali segment kulturního dědictví této památky UNESCO: modely štukové výzdoby Rotundy.

Tajemná zahradaveřejnost (ikonka)

Tajemná zahrada - hlavní obrázek Účastníci příměstského tábora mají možnost pět dní intenzivně poznávat kroměřížské zahrady zapsané na seznam světového dědictví UNESCO. Prostředkem k tomuto poznávání a budování osobního vztahu jsou zážitkové aktivity doplněné tvůrčími dílnami v prostředí Mateřského centra Klubíčko.

Mozaikování v osmistěnurodina s dětmi (ikonka)

Mozaikování v osmistěnu - hlavní obrázek Tvorba kamínkových mozaik v interiéru Rotundy Květné zahrady, památky UNESCO. Výtvarná díla tvořená v interakci rodičů a dětí mohou vznikat v přímém kontaktu s autentickou výzdobou památky - v tzv. Kamínkových místnostech. 

Rotování v Rotunděbez bariér (ikonka)

Rotování v Rotundě - hlavní obrázek Poznávání Rotundy Květné zahrady u příležitosti výstavy kamélií. Nevidomým a slabozrakým návštěvníkům je památka UNESCO zprostředkovávána skrze odborný výklad, haptické poznávání, hudební a smyslové aktivity.

Zahrada všemi smyslybez bariér (ikonka)

Zahrada všemi smysly - hlavní obrázek Program pro osoby se zdravotním a mentálním postižením v Květné zahradě, při kterém mohou účastníci poznávat památku právě těmi smysly, jimiž vnímají realitu. Zážitkově orientovaný program v sobě pojí herní, výtvarné, hudební aktivity, cíleně připravené příležitosti k vnímání zahrady skrze vůni, doteky, zvuky, barvy i chutě.