České Budějovice (městská památková rezervace) památková rezervace, zóna (ikonka)

Město založené českým králem Přemyslem Otakarem II. v roce 1265 na soutoku řek Vltavy a Malše.
Pravidelný šachovnicový půdorys královského města s více jak hektarovým čtvercovým náměstím, s množstvím cenných církevních a světských staveb, patří k vrcholům středověkého urbanismu.

České Budějovice

České Budějovice, letecký pohled, Fotoarchiv NPÚ. České Budějovice, letecký pohled, Fotoarchiv NPÚ. České Budějovice, letecký pohled, Fotoarchiv NPÚ. České Budějovice, letecký pohled, Fotoarchiv NPÚ.

Hned po svém vzniku v roce 1265 se České Budějovice staly mocenskou i hospodářskou metropolí jihu Čech a oporou královské moci. Jeho výsady posílil ve 14. století král Karel IV. Město bylo střediskem obchodu a řemesel. České Budějovice bohatly také z těžby stříbra a ražby mincí v nedaleké obci Rudolfov.

Hospodářský rozmach města poškodila až třicetiletá válka a v druhé polovině 17. století rozsáhlý požár. Obnova města pokračovala po desetiletí v barokním slohu a změnila jeho architektonický ráz. Vyrostla zde řada círekvních staveb a institucí, např. biskupství, ale také světské stavby.

Průmyslový rozvoj v 19. století znamenal mnoho změn v oblasti dopravy a výroby. V roce 1832 vyjel z Českých Budějovic do Lince první vůz koněspřežní železnice, která byla první na evropském kontinentu. Dále byla založena tužkárna, smaltovna, tabačka a pivovary.

Dvacáté století přineslo dalekosáhlé změny ve všech oblastech života. Město je metropolí jižních Čech.

Archiv edukačních programů

Putování historickým městem České Budějovicerodina s dětmi (ikonka)školní skupina (ikonka)

Putování historickým městem České Budějovice - hlavní obrázek Při putování na vás čeká celá řada úkolů, které vám pomohou najít stopy doby gotické, renesanční a barokní v Českých Budějovicích. Potřebujete k tomu dobrý postřeh a hlavu detektiva, protože vše souvisí se vším. Při této nelehké cestě myslete na to, že víc hlav, víc ví. Nebojte se ptát a řešit úkoly s ostatními.