Plasy (klášter) církevní památka (ikonka)

prvního panovnického cisterciáckého kláštera v  Čechách, založeného roku 1144 knížetem Vladislavem II.  Během let 1661 až 1785 velkolepě barokně přestavován podle plánů Jean Baptiste Matheye, Jana Blažeje Santiniho a Kiliána Ignáce Dientzenhoffera. 

Klášter Plasy

Roku 1785 byl klášter zrušen císařem Josefem II. a od roku 1826 se stal rezidencí kancléře Metternicha a jeho rodiny, kteří si zde zřídili rodinnou hrobku. Od roku 1945 se areál kláštera dostal do správy státu, aby byl o padesát let později prohlášen za národní kulturní památku.

Archiv edukačních programů

Když se řekne klášterodborná veřejnost (ikonka)

Když se řekne klášter - hlavní obrázek Jednodenní akreditovaný seminář s přednáškami a následnou diskusí doplněný prohlídkou objektu s odborným výkladem je zaměřen na představení kláštera jako živého organismu, kde byl od prvopočátku prostor pro vzdělání, tvořivost, vědu, umění i technický pokrok. Nedílnou součástí života v klášteře byla a je vedle víry také práce ve prospěch klášterního společenství i společnosti jako celku. Snahou je upozornit učitele na souvislosti, které by jim mohly pomoci chápat a zprostředkovávat církevní problematiku ve vztahu k současným společenským otázkám.