Veltrusy (zámek) zámek (ikonka)historická zahrada, park (ikonka)

Barokní zámek Chotků z první poloviny 18. století. Přírodně krajinářský park s romantickými stavbami. Historické interiéry s cenným zařízením a sbírkami. Edukační centrum. 

Zámek Veltrusy Jižní průčelí zámku Veltrusy od jezírka "Špígl". Foto: K. K. Brzák. Laudonův pavilon a Mlýnský potok v přírodně krajinářském parku Veltrusy. Foto: K. K. Brzák. Chrám Přátelství v přírodně krajinářském parku Veltrusy. Foto: K. K. Brzák.

Zámek Veltrusy pochází z počátku 18. století a je významným dílem vrcholného barokního umění. Stavitelem byl Václav Antonín Chotek (1674 – 1754), místodržící v Čechách. Chotkové vlastnili zámek až do konce 2. světové války. K zámku přiléhá přírodně krajinářský park typu okrasného statku (s rozlohou asi 300 ha). Součástí areálu je historická daňčí obora a celý areál je státem uznanou honitbou. V roce 2013 byl park prohlášen Přírodní památkou, jako zvláště chráněné území, na kterém přebývají Pachník hnědý a Roháč obecný.

Aktuální edukační programy

Zahrady a parkyškolní skupina (ikonka)

Zahrady a parky - hlavní obrázek Nalezneme ve Veltrusech stopy barokní zahrady a přírodně krajinářského parku? Jaký byl jejich vývoj v průběhu historie zámku?
Při programu si přiblížíme některé principy kompozice zahrad a parků a na konkrétních příkladech v zámeckém areálu si ukážeme rozdíly mezi barokní zahradou a přírodně krajinářským parkem. Program doplňuje „sochařská dílna" inspirovaná alegorickými sochami Matyáše Bernarda Brauna, ve které si žáci vytvoří vlastní sochařskou kompozici v čestném dvoře.

Vzdělávací program je připraven jako pomůcka pro prohloubení výuky v předmětech matematika, vlastivěda, dějepis a občanská výchova ve 4. – 7. třídách ZŠ. Při programu přiblížíme historii národní kulturní památky Veltrusy. Zaměříme se na historii zámeckých zahrad a jednoho z nejstarších přírodně krajinářských parků v Evropě, který byl koncipován ve stylu tzv. okrasného statku. Žáci se seznámí s některými principy kompozice barokních zahrad a přírodně krajinářských parků, zahrají si dramatickou hru pro pochopení kompozice zahrady, vyslechnou si výklad ke kompozici parku a na závěr si ve skupinách vytvoří návrh vlastní zahrady a parku. Návrhy jsou prezentovány ostatním spolužákům.