Sázava (klášter) církevní památka (ikonka)

Sázavský klášter, významná památka staroslověnské kultury a poutní místo ke sv. Prokopovi, má přirozený potenciál pro mimoškolní výchovu a vzdělávání. 

Sázavský klášter

Klášter v Sázavě je národní kulturní památkou ve správě Národního památkového ústavu a poutním místem ke sv. Prokopovi ve správě Římskokatolické farnosti Sázava - Černé Budy. Sázavský klášter je významným památníkem staroslověnské kultury v Čechách. Skrze příběh sv. Prokopa lze návštěvníky seznámit nejen se zajímavou historií raně středověkých Čech, dnešní podoba Sázavského kláštera je otevřenou čítankou uměleckých slohů od 11. století až do novověku a odráží se v ní tisícileté dějiny naší země až po současnost.

Archiv edukačních programů

Po stopách sv. Prokopaškolní skupina (ikonka)

Po stopách sv. Prokopa - hlavní obrázek Výchovně vzdělávací program Po stopách sv. Prokopa – putování spolu se svatým poustevníkem, mnichem, opatem a národním patronem českými dějinami v Sázavském klášteře. Skrze příběh sv. Prokopa se dozvíme okolnosti založení Sázavského kláštera, naučíme se, jak rozpoznáme sv. Prokopa v umění, jak žili mniši v Sázavském klášteře, z jakých součástí se skládá klášterní areál v Sázavě, nebo se zamyslíme nad tím, s čím musel Prokop bojovat, když do Sázavy před více než tisíci lety přišel.