Třeboň (zámek) zámek (ikonka)

Renesanční zámek patřil rodu Rožmberků, poté rodu Švamberků a Schwarzenbergů. Je obklopený anglickým parkem a svou rozlohou se řadí mezi největší jihočeské zámecké areály. V části zámku se nachází rozsáhlý třeboňský archiv, který představuje významný zdroj pramenů dokumentující českou historii.

Třeboň

Státní zámek Třeboň Zámek Třeboň v zimě

Na místě dnešního zámku byl v polovině 13. století postaven panský dvorec, který byl později přestavěn na kamenný hrádek. Od konce 15. století zažívalo město Třeboň i třeboňské panství velký rozkvět, ale v roce 1562 byly hrad i město zpustošeny požárem.

V duchu nových dobových názorů byl hrad postupně přeměňován v renesanční zámecké sídlo. Přestavbu hradu zadal Vilém z Rožmberka v roce 1565 italskému staviteli Antoniu Ericerovi. Na Ericerovy úpravy navázal na konci 16. století Dominik Cometa z Eckturmu /Kometa z Ekturmu/. Do Třeboně jej povolal poslední Rožmberk Petr Vok, který si Třeboň zvolil za své hlavní sídlo ke konci svého života. Do Třeboně přesídlil s celým svým dvorem, převézt nechal i zámecký archiv a knihovnu. Z přítomnosti své vrchnosti těžili i měšťané a obchodníci, neboť bohatli ze zásobování aristokratického dvora svými výrobky a službami. Jedno z nejslavnějších období dějin města skončilo smrtí Petra Voka v roce 1611.

Rodový majetek přešel dědictvím na Švamberky. Ti jej však užívali jen krátce. Za spoluúčast na protihabsburském povstání českých stavů v roce 1618 jim byl majetek zkonfiskován.

Třeboň zůstala v držení císařské komory do roku 1660, kdy panství získává jako dar za pomoc a oddanost císaři Jan Adolf. I. ze Schwarzenbergu. Tím získávají Schwarzenbergové své první panství v Čechách (roku 1661 pak kupují Hlubokou a Orlík, 1719 dědí Český Krumlov). V majetku rodu Schwarzenbergů bylo třeboňské panství až do 20. století.

http://www.zamek-trebon.eu/

Archiv edukačních programů

Návštěva na dvoře posledních Rožmberkůškolní skupina (ikonka)

Návštěva na dvoře posledních Rožmberků - hlavní obrázek Jak se žilo na dvoře posledních Rožmberků? Čím se zabýval alchymista, rybníkář či kejklíř? Jaké záliby měl Petr Vok? Kde se nachází kunstkomora a co je fraucimor? Jak se odívali lidé v době renesance? Staň se dvořanem Petra Voka a pod vedením majordoma nalezneš na tyto i další otázky odpověď!  Při programu jsou využívány repliky renesančních kostýmů.